No Flash
 
 

Prodaja

U Galeriji Grafičkog kolektiva možete kupiti radove naših istaknutih autora.

Formati grafika: od 100x70cm do grafika malog formata; cene variraju u rasponu od 1.500 do 30.000 dinara.

Alan Bećiri
     

Aleksandar Botić


Aleksandra Rakonjac
     

Ana Milosavljević

Ana Bondžić
     

Anica Radošević
     

Anita Jovanović
     

Aleksandar Mladenović
     

Biljana Ševo

Biljana Vuković
     
     

Branko Jovanović
     

Branislav Fotić
     

Bojan Bikić
     

Bojan Otašević
     

Budimir Dimitrijević
     

Branimir Karanović
     
     

Branko Raković
     

Dimitrije Pecić
     

Dragan Coha
     

Dragan Kićović
     

Dragan Najdanović
     

Dragan Momirov
     

Dragan Sovilj
     

Drago Rakočević
     

     

Dušan Miljuš
     

Dunja Nedeljković
     

Filip Misita
     

Gabrijela Hajzler
     

Gordana Petrović
     

Ilija Kostov

Irena Knežević
     

Ivana Stanković

Ivana Švabić Cannon
     

Ivana Flegar
     

Jelena Jocić
     

Jelena Sredanović

Jelena Krstić

Katarina Alempijević
     

Leonija Milisavljević

Ljiljana Stojanović
     

Maja Simić
     

Maja Đurović
     

Marija Grahovac Karan
     

Mario Điković
     

Mia Lužajić
     

Milan Stašević
     
     

Milena Maksimović Kovačević
     

     

Miodrag Mlađović
     

Miodrag Rogić
     

Milica Žarković
     

Milica Antonijević
     
     

Miloš Đondrić
     

Mika Lovre
     
     

Nebojša Radojev
     

Nenad Zeljić
     

Olivera Šipka
     

Pavel Čanji
     

Ranka Lucić Janković
     

Selma Đulizarević
     

Simonida Radonjić
     

Siniša Žikić
     

Sonja Ardan
     
     

Slađana Marinković
     

Slavko Milenković
     

Slobodan Knežević
     

Suzana Vučković
     

Tamara Pajković
     

     

Tanja Stevanović
     

Tijana Kojić
     

Velizar Krstić
     

Vesna Džakić
     

Vesna Stajčić
     

Vesna Opavski
     

Vida Stefanović
     

Višnja Nikolić
     

Vladimir Milanović
     

Viktor Mijatović
     

Vladimir Veljašević
     

Zdravko Velovan
     

Zorica Tasić
     

Zoran Grmaš
     
     

Zvonko Grmek
     

Žarko Smiljanić
     

 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Obilićev venac 27, Beograd
tel: 011.3285.923; tel/fax: 011.2627.785
radnim danom 11-20, subotom 10-16, nedeljom ne radi