No Flash
 
 


GRIFON - Konkurs za najbolji grafički dizajn u protekle dve godine u Srbiji,Crnoj Gori i Republici Srpskoj

GRAFIČKI KOLEKTIV i štamparija QUADRA pokrenuli su i organizovali 1996. GRIFON - Jugoslovenski konkurs za najbolji grafički dizajn. Prethodnih pet projekata GRIFON - konkurs i izložba (bijenalnog tipa), 1996, 1998, 2000, 2002, 2004. i 2006. - valorizujući najbolja autorska dela postaju jedinstven i ozbiljan pregled savremenog grafičkog oblikovanja u Srbiji i Crnoj Gori i Republici Srpskoj. Promovisanjem najznačajnijih autorskih pojava u ovoj oblasti potenciraju se univerzalni dometi primenjene grafike, a ugled i autoritet nagrade GRIFON, kao ozbiljna preporuka autorima, afirmiše se i na međunarodnoj sceni.

Cilj konkursa je da se valorizuju najbolja autorska dela jugoslovenskih grafičkih dizajnera u protekle dve godine.

Osnivači i organizatori
Grafički kolektiv
Beograd, Obilićev venac 27,
Štamparija Quadra Graphic
Novi Beograd, Tošin Bunar 23

Učesnici konkursa
Na konkursu mogu učestvovati autori koji stvaraju na teritoriji Srbije, Crne Gore i Republike Srpske kao i oni koji su svojim poreklom/školovanjem/boravkom vezani za ove prostore. Prijava radova u skladu sa uslovima konkursa, u jednoj ili više kategorija (do tri rada u kategoriji). Organizatori prihvataju podatke koje su učesnici konkursa označili u prijavi i svojim potpisom potvrdili. Nakon rada Selekcione komisije odabrani radovi se ne mogu povući pre zatvaranja izložbe.

USLOVI UČEŠĆA
Na Konkurs se dostavljaju radovi nastali u periodu od 1. januara do 31.decembra prethodne dve godine, realizovani u jednom od štamparskih postupaka u tiražu od 100 ili više primeraka (izuzev tipografskog pisma gde se podnosi projekat i primer primene u tiražu ). Konkursni radovi dostavljaju se lično ili poštom (P-pošiljka) propisno upakovani. Adresa: Grafički kolektiv, Obilićev venac 27, Beograd. Po završetku konkursa radovi se vraćaju po dogovoru sa organizatorom. Na konkurs se mogu slati samo realizovani radovi.

Rokovi
Učesnici konkursa dostavljaju radove do 10. aprila tekuće godine. Za dostavu poštom (P - pošiljka) važi poštanski žig od 10. aprila tekuće godine. Selekciona komisija će izvršiti izbor radova a Žiri će dodeliti nagradu GRIFON kao i druga priznanja i pohvale. O tome će blagovremeno upoznati javnost i učesnike Konkursa. Svečana dodela nagrada je maja tekuće godine u Galeriji Grafičkog kolektiva, kada će biti otvorena izložba izabranih i nagrađenih radova.

Priznanja
Žiri će za najbolji grafički dizajn dodeliti nagradu GRIFON koja se sastoji od skulpture, povelje i novčanog iznosa. GRIFON se može dodeliti samo jednom radu. Žiri može dodeliti i specijalna priznanja i pohvale autorima i autorskim agencijama.

Publikacija
Organizator će izdati katalog radova koje je izabrala Selekciona komisija a dizajn kataloga radi laureat prethodnog Grifona.

Članove Selekcione komisije i Žirija bira Organizacioni odbor među istaknutim umetnicima i teoretičarima.


KONKURSNE KATEGORIJE
Knjiga i druge publikacije
Časopisi, katalozi, novine, prospekti, kalendari

Vizuelni identitet
Osnovne vizuelne konstante primenjene na cetiri ili više dokumenata, grafički standardi

Plakati i oglašavanje
Plakati i bilbordi svih vrsta i namena, novinski oglasi u crno-beloj i štampi u boji kao i sajamske prezentacije

Ambalaža
Sve vrste štampane ambalaže

Tipografsko pismo
Novi tipografski oblici ćiriličnog i latiničnog pisma

Hartije od vrednosti
Novčanice, PTT marke, obveznice, deonice, čekovi, lozovi, lutrija

Filmska, video i TV-grafika
Grafički dizajn primenjen na živu/animiranu sliku

Web-dizajn
Grafički dizajn primenjen na web prezentacije

GRIFON - NAGRADE I PRIZNANJA

1.jugoslovenski konkurs za najbolji grafički dizajn u 1994. i 1995. godini

Miloš Ilić - nagrada Grifon za knjigu Marsel Dišan u kategoriji knjiga i druge publikacije

Specijalna priznanja :
Slavimir Stojanović - za celokupan rad
Đorde Živković - za rad u kategoriji tipografsko pismo
Olivera Stojadinović - za rad u kategoriji tipografsko pismo

2.jugoslovenski konkurs za najbolji graficki dizajn u 1996. i 1997. godini

Vladan Srdić -nagrada Grifon za plakat pozorišne predstave Lari Tompson, tragedija jedne mladosti u kategoriji plakat i oglašavanje

Priznanja po kategorijama
Atila Kapitanj - za rad u kategoriji ambalaža
Maja M. Marinković - za rad u kategoriji plakat i oglašavanje
Igor Bogicević - za rad u kategoriji vizuelni identitet
Borut Vild - za rad u kategoriji knjiga i druge publikacije
Željko Rajačić - za rad u kategoriji knjiga i druge publikacije
I' M Production - za rad u kategoriji filmska i TV grafika
Branka Ilić - za rad u kategoriji tipografsko pismo

Specijalna priznanja
Stjepan Fileki - za doprinos i razvoj u oblasti tipografije
Grupa Škart - za doprinos i razvoj grafičkog dizajna


3.jugoslovenski konkurs za najbolji grafički dizajn u 1998. i 1999. godini

Borut Vild - nagrada Grifon za katalog Druge godišnje izložbe Centra za savremenu umetnost u kategoriji knjiga i druge publikacije

Priznanja po kategorijama
Olivera Stojadinović - za rad u kategoriji tipografsko pismo
Vuk Loncarević - za rad u kategoriji knjiga i druge publikacije
Студио Studi - Mirjana Pištalo Gligorijević, Slobodan Manojlović – za rad u kategoriji ambalaža

Specijalna priznanja
Grupa Škart- za autentičan doprinos modernom izrazu u grafičkom dizajnu

Talent Factory - za inovacije i doprinos tipografiji u Publikumovom kalendaru
Branko Pavić sa timom Case - za Case projekat u kategoriji knjiga i druge publikacije

4. jugoslovenski konkurs za najbolji grafički dizajn u 2000.i 2001.godini

Goran Patlejh - nagrada Grifon za knjigu Dada clipping, New moment u kategoriji knjiga i druge publikacije

Priznanja po kategorijama
Jovan Trkulja - za projekat Geotakt I,II u kategoriji knjiga i druge publikacije
Škart i Branko Pavić - za projekat Moderna u kategoriji knjiga i druge publikacije
Vladan Srdić - za kalendar Fabria Art u kategoriji knjiga i druge publikacije

Specijalno priznanje
Radomir Vuković - za projekat Kvadart u kategoriji knjiga i druge publikacije

5. konkurs za najbolji grafički dizajn u Srbij i Crnoj Gori i Republici Srpskoj u 2002. i 2003.

Slavimir Stojanović – nagrada Grifon za dizajn Publikumovog kalendara za 2004. u kategoriji knjiga i druge publikacije

Priznanja po kategorijama
Olivera Stojadinović – za tipografsko pismo Resavska
Mirjana Pištalo Gligorijević/ Studio Studio – za knjigu i druge publikacije, katalog 7. međunarodnog bijenala umetnosti minijature
Tatjana Kuburović – za plakat i oglašavanje, Novogodišnji paket RECkancelarije u Beogradu
Ovation BBDO – za plakat i oglašavanje, bilbord Stolica
Igor Oršolić/ B92 – za web dizajn, TV grafika Mile VS Tranzicija
Branko Basarovski – za filmska i tv grafika, filmska špica Apsolutnih sto
Vladan Srdić/ Thesign - za web dizajn, Web-dizajn Thesign

Specijalno priznanje
Nebojša Cvetković i Boris Marčetić za autentičan doprinos modernom izrazu u grafičkom dizajnu

6. konkurs za najbolji grafički dizajn u Srbiji i Crnoj Gori i Republici Srpskoj u 2004. i 2005.

Isidora Nikolić - nagrada Grifon za rad Nevidljivi gradovi u kategoriji knjiga i druge publikacije

Priznanja po kategorijama
Goran Patlejh- za rad Drot , kategorija tipografsko pismo
Vladan Srdić/TheSign - za rad Prodiet, kategorija ambalaža i rad Sushimama, kategorija plakati i oglašavanje
Dušan Pavlić-za rad Ptičji grip, kategorija knjiga i druge publikacije
Can Advertising- za rad Société Générale “4 elementa” kompanije , kategorija plakat i oglašavanje
Jovan Rocanov- za rad Jovan Rocanov Graphic Designer , kategorija web - dizajn
Lana Vasiljević- za rad UNHCR kalendar i plakat, kategorija vizuelni identitet

Specijalno priznanje
Oliveri Stojadinović-za autentični doprinos u oblasti tipografskog pisma, rad Anima i relizaciju elektronske forme TIPOMETAR biltena.

7. konkurs za najbolji grafički dizajn u Srbiji i Crnoj Gori i Republici Srpskoj u 2006. i 2007.

Igor Oršolić - nagrada Grifon za rad Yellow cab u kategorij filmska, video i TV grafika

Priznanja po kategorijama
Vedran Eraković -za rad Adamant, kategorija tipografsko pismo
Jovan Trkulja -za rad Hate, kategorija knjiga i druge publikacije
Studio Pure / Mane Radmanović i Nebojša Cvetković - za rad « Dis – patch 6 », Festival elektronske muzike, kategorija promotivni materijal i hartije od vrednosti

8. konkurs za najbolji grafički dizajn u Srbiji, Crnoj Gori i Republici Srpskoj u 2008. i 2009.

A3.Format - nagrada Grifon Ideology of Design Vol: 04 u kategoriji knjiga i druge publikacije

Priznanja po kategorijama
Jovan Čekić / Koan Studio - za rad Zenit 1921-1926, kategorija knjiga i druge publikacije
Vedran Eraković - za rad Adamant sans, kategorija tipografsko pismo
Lana Vasiljević - za rad Zaplet, kategorija vizuelni identitet
Miloš Ilić i Breai Plavec -   za rad Kampanja za The Fridge (Čovek, Pauk, Riba, Tegla, Monstrum), kategorija plakati i oglašavanje
Insomnia Design - za rad Bello, kategorija ambalaža

Specijalna priznanja
Peter Gregson Studio - za rad CRUNCHY Fun&Fit, kategorija ambalaža
Metaklinika - za rad Identitet pozorišne sezone, kategorija vizuelni identitet

9. konkurs za najbolji grafički dizajn u Srbiji, Crnoj Gori i Republici Srpskoj u 2010. i 2011.

Jovana Budošan i Aleksandar Ilić - nagrada Grifon za rad Folder kultura u kategoriji filmska, video i TV grafika

Priznanja po kategorijama
Metaklinika - za rad 2.0 dijagonala, kategorija Vizuelni identitet
Tijana Rančić - za rad Pet dunavskih čuda, kategorija knjiga i druge publikacije
Dragan Pešić - za rad Epigraph, kategorija tipografsko pismo


Znak Grifon: Slobodan Manojlović
Skulptura Grifon: Miroljub Stamenković

 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Obilićev venac 27, Beograd
tel: 011.3285.923; tel/fax: 011.2627.785
radnim danom 11-20, subotom 10-16, nedeljom ne radi