No Flash
 
 

Dragoslav Stojanović-Sip ( 1920. Petrovaradin- 1976. Beograd), slikar i grafičar.

Završio Akademiju za likovne umetnosti u Beogradu. Bavio se primenjenom umetnošću, industrijskim oblikovanjem, kao i likovnom publicistikom i esejistikom. Radio kao profesor na Akademiji za primenjene umetnosti u Beogradu.

Samostalne izložbe:

1951. Novi Sad, Galerija likovnih umetnosti Vojvodine, Izložba slika i grafike
1954. Beograd, Galerija Grafički kolektiv
1955. Beograd, Radnički univerzitet
1956. Beograd, Galerija Grafički kolektiv, Izložba grafike
1957. Beograd, Galerija ULUS-a
1966. Beograd, Galerija Grafički kolektiv, Izložba plakata
1969. Novi Sad, Izložba slika
1970. Zrenjanin, Mala galerija umetničke kolonije Ečka, Izložba slika i grafika
           Subotica, Salon likovnog susreta
1971. Bačka Topola, Izložba slika i grafika
           Beograd, Salon savremene primenjene umetnosti
           Beograd, Muzej primenjene umetnosti
1972. Beograd, Galerija Grafički kolektiv, Izložba serigrafija i kolaža
           Novi Sad, Radnički univerzitet Rade Ćirpanov
1973. Békéscaba, Belgrádi festömüvész és grafikus
1974. Beli Manastir, Narodno sveučilište 29. novembar, Izložba slika i grafika

Kolektivne izložbe:

1946. Beograd, Umetnički paviljon, I izložba ULUS-a
1947. Beograd, Umetnički paviljon, IV izložba ULUS-a
           Beograd, Umetnički paviljon, V izložba ULUS-a
1948. Beograd, Umetnički paviljon, Izložba radova studenata Akademije likovnih umetnosti
           Beograd, Umetnički paviljon, VII izložba ULUS-a
1949. Beograd, Umetnički paviljon, Izložba radova studenata Akademije likovnih umetnosti
           Beograd, Umetnički paviljon, VIII izložba ULUS-a
1950. Beograd, Umetnički paviljon, IX izložba ULUS-a
           Beograd, Galerija ULUS-a, Izložba grafike, crteža, akvarela i pastela
           Beograd, Umetnički paviljon, X izložba ULUS-a
1951. Beograd, Umetnički paviljon, Izložba Samostalni
           Beograd, Umetnički paviljon, Izložba mladih likovnih umetnika Srbije
1952. Beograd, Umetnički paviljon, Izložba Samostalni
           Beograd, Galerija Grafički kolektiv, Izložba grafike
1953. Beograd, Galerija Grafički kolektiv, Izložba grafike
           Beograd, Muzej primenjene umetnosti, Sto listova jugoslovenske moderne grafike iz Komisije            za kulturne veze sa inostranstvom
           Rio de Ženeiro, Atina, Bejrut, San Paolo, Montevideo
           Beograd, Galerija Grafički kolektiv, Izložba Osmorice
           Beograd, Umetnički paviljon, XVI izložba ULUS-a
           Beograd, Umetnički paviljon, Izložba Osmorice
1954. Beograd, Umetnički paviljon, I izložba jugoslovenske grafike
           Kraljevo, Izložba slika i skulptura
           Beograd, Zagreb, Ljubljana, Izložba Samostalni
           Atina, Solun, Izložba grafike
           Bijenale u Veneciji
1955. Beograd, Muzej primenjene umetnosti, Prva izložba Udruženja primenjenih umetnika Srbije
           Beograd, Galerija Doma JNA, Iz mlađe slikarske generacije Srbije
1945-1955.Beograd, Umetnički paviljon, XIX izložba ULUS-a
           Beograd, Umetnički paviljon, XX izložba ULUS-a
1956. Zrenjanin, Prva izložba slikarske kolonije Ečka
           Beograd, Umetnički paviljon, XXI izložba ULUS-a
           Sofija, Izložba savremene srpske grafike
           Bačka Topola, IV izložba radova učesnika umetničke kolonije u Bačkoj Topoli
           Beograd, Umetnički paviljon, XXII izložba ULUS-a
1957. Beograd, Umetnički paviljon, Izložba Grupe 57
           Beograd, Galerija Grafički kolektiv, Grafika u boji
           Beograd, Umetnički paviljon, XXIV Izložba ULUS-a
           Budimpešta, Izložba Grafičkog kolektiva
           Beograd, Galerija Grafički kolektiv, Izložba grafike
           Ečka, II izložba slikarske kolonije Ečka
1958. Beograd, Galerija Grafički kolektiv, Majska izložba grafike
           Beograd, Galerija Grafički kolektiv, Grafika u boji
           Zrenjanin, I festival u Zrenjaninu - Umetnost u službi čoveka
           Beograd, Umetnički paviljon, Izložba Grupe 57
1959. Titograd, Umjetnost u primjeni
           Beograd, Galerija Grafički kolektiv, Grafika u boji
           Minsk, Izložba savremene jugoslovenske primenjene umetnosti
           Beograd, Galerija Grafički kolektiv, Crteži
           Novi Sad, Galerija Matice srpske, Vojvođanski pejzaž
           Ljubljana, Zagreb, Beograd, Izložba plakata
           Beograd, Radnički univerzitet Đuro Salaj, Izložba ilustracija
           Zrenjanin, Narodni muzej, IV izložba umetničke kolonije Ečka
1960. Bukurešt, Izložba primenjene umetnosti Jugoslavije
           Budimpešta, Izložba jugoslovenske primenjene umetnosti
           Novi Sad, II zajednička izložba slikarskih kolonija
           Novi Sad, Moderna srpska grafika
           Beograd, Galerija Grafički kolektiv, 150 listova iz kolekcije Grafičkog kolektiva
           Zrenjanin, Narodni muzej, V izložba umetničke kolonije Ečka
           Beograd, Grafički kolektiv, Majska izložba grafike
1961. Beograd, Radnički univerzitet Đuro Salaj, Izložba ilustracija Zlatno Pero
1962. Beograd, Galerija Kulturnog centra, Izložba vizuelne komunikacije
           Beograd, Oktobarski salon
           Novi Sad, Senta, 10 godina umetničkih kolonija u Vojvodini
           Ečka, VII izložba umetničke kolonije Ečka
1963. Beograd, Grafički kolektiv, Grafika beogradskog kruga
           Ečka, VIII izložba umetničke kolonije Ečka
           Beograd, Oktobarski salon
           Beograd, Crteži, grafika i akvareli iz NOB-a
1964. Bačka Topola, Galerija Radničkog univerziteta, XIX izložba umetničke kolonije
           Beograd, Galerija Grafički kolektiv, Radnički univerzitet Đuro Salaj,
           Izložba grafike iz kolekcije Grafičkog kolektiva povodom 20-godišnjice oslobođenja Beograda
           Beograd, II trijenale likovnih umetnosti
           Beograd, Galerija Grafički kolektiv, Grafika beogradskog kruga
           Beograd, Oktobarski salon
           Ečka, Galerija Umetničke kolonije, IX izložba umetničke kolonije Ečka – Zrenjanin
1965. Ečka, X izložba Umetničke kolonije
           Subotica, Ljubljana, 4. likovni susret
           Senta, XIV izložba Slikarske kolonije
           Bačka Topola, XX izložba umetničke kolonije
           Izložba grafika u Jaši Tomiću
           Beograd, Oktobarski salon
           Bačka Topola, XXI izložba umetničke kolonije
           Beograd, Galerija Grafički kolektiv, Grafika beogradskog kruga
           Moskva, Izložba jugoslovenskog plakata
           Beograd, Retrospektivna izložba umetničke kolonije Ečka
           Beograd, Izložbeni paviljon u Masarikovoj ulici, Primenjena umetnost Srbije
1966. Titograd, Umjetnički paviljon, Izložba ULUS-a
           Senta, XV izložba slikarske kolonije
           Bačka Topola, XXIV izložba umetničke kolonije
           Beograd, Galerija Kulturnog centra, Salon primenjene umetnosti
           Beograd, Oktobarski salon
           Ečka, XI izložba umetničke kolonije Ečka
1967. Bačka Topola, XXV izložba umetničke kolonije u Bačkoj Topoli
           Bačka Topola, XXVI izložba umetničke kolonije u Bačkoj Topoli
           Beograd, Galerija Grafički kolektiv, Grafika beogradskog kruga
           Ečka, XII izložba umetničke kolonije Ečka
           Beograd, III trijenale likovnih umetnosti
           Palić, 6. likovni susret, Slikarstvo u umetničkim kolonijama Jugoslavije
           Beograd, Oktobarski salon
1968. Subotica, 7. likovni susret
           Beograd, Izložbeni paviljon u Masarikovoj ulici i Galerija ULUS-a,
           Oktobarski salon likovnih i primenjenih umetnosti
           Ruma, Dom kulture, Izložba Slikarske kolonije Ruma
           Ečka, XIII izložba umetničke kolonije Ečka
           Barselona, Izložba na temu “Don Kihot”
           Senta, Izložba slikarske kolonije u Senti
           Firenca, II međunarodna izložba savremene umetnosti
           Beograd, Muzej primenjene umetnosti, Zlatno pero
           Bačka Topola, XXVII izložba Umetničke kolonije
           Beograd, Dom omladine, Izložba “Akordi sa šarenih kolača”
1969. Beograd, Dom pionira, Likovni susret Palilula
           Firenca, III međunarodna izložba savremene umetnosti
           Ečka, XIV izložba umetničke kolonije Ečka
           Subotica, 8. likovni susret
           Beograd, Izložbeni paviljon u Masarikovoj ulici i Galerija ULUS-a,
           Oktobarski salon likovnih i primenjenih umetnosti
           Bačka Topola, Subotica, XXIX izložba umetničke kolonije u Bačkoj Topoli
           Beograd, Galerija Kulturnog centra, I majska izložba “Čovek i sunce”
1970. Subotica, XXX izložba umetničke kolonije u Bačkoj Topoli
           Beograd, Narodni univerzitet Braća Krsmanović, Likovni susret Palilula
           Senteš, Mađarska, Izložba umetničke kolonije iz Bačke Topole
           Beograd, Galerija Kulturnog centra, Majska izložba primenjenih umetnosti u Srbiji
           Subotica, Izložbeni salon, Crteži i skice umetničke kolonije iz Bačke Topole
           Zrenjanin, Subotica, Bačka Topola, Izložba slikara umetničke kolonije Ečka
           Ečka, XV izložba umetničke kolonije Ečka
           Subotica, 9. likovni susret
           Beograd, Umetnički paviljon, Izložba ULUS-a
           Beograd, Izložbeni paviljon u Masarikovoj ulici i Galerija ULUS-a,
           Oktobarski salon likovnih i primenjenih umetnosti
1971. Subotica, XXXI izložba umetničke kolonije u Bačkoj Topoli
           Subotica, XXXII izložba umetničke kolonije u Bačkoj Topoli
           Beograd, Muzej primenjene umetnosti, Majska izložba

 

 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi