No Flash
 
 

MATRICA ZA BUDUĆNOST
Mala grafika 2022.

decembar 2022 - januar 2023.


U sredu, 21. decembra u 19h otvorena je izložba Mala grafika 2022. i dodeljena nagrada Mali pečat. Deo svečanosti bio je koncert hora Beogradski Madrigalisti.

Konkurs, izložba i nagrada Mali pečat predstavljaju još jedan način da se savremena grafička produkcija kreativno podstiče i profesionalno afirmiše. I ove godine, velika je koncentracija rukopisa različitih poetskih uporišta - 170 autora - 310 radova; uz bardove naše savremene scene koji održavaju tenziju ove izložbe, nove autorske pojave svakako obnavljaju njenu vitalnost.
Svojim konceptom kompaktne celine, Mala grafika potvrđuje da umetnička praksa i životni ritam mogu biti na istoj strani; pridevi maštovito, duhovito, podsticajno, pozitivno, zabavno, ne/očekivano, dotiču trenutke radosti.
Kalendarski pozicionirana u praznične dane, Mala grafika neguje stav da originalno umetničko delo uđe u svaki dom i kao prigodan poklon animira, obraduje, edukuje i odneguje novu publiku; od 50-ih godina 20. veka do danas ostvarena su različita izdanja ove kamerne izložbe potvrđujući i demokratski potencijal ovog medija benjaminske aure.
Još su osnivači Grafičkog kolektiva priređivali prodajne izložbe u vreme novogodišnjih praznika i tako ublažavali dominaciju stereotipnih kič verzija čestitki kuvarica i odžačara na tržištu. Tokom vremena ova kamerna izložba je postala, uz Majsku izložbu grafike, deo kulturnog identiteta, prezentujući realne domete savremene grafičke produkcije i prilika za njeno kritičko sagledavanje.
Može se govoriti i o trendu male grafičke forme i podsećanju na grafičke početke kada je grafika bila prirodno vezana za knjižni format. Kao ravnopravni tok i dominantna teza, održava se stav po kojem je „grafika umetnost minucioznog zanata, male distance, rada za stolom - delo jednog autorovog intimnog prostora, a tako se i doživljava – iz ruke, na čitačkoj udaljenosti“ – kako je zapisao Bogdan Kršić u svom Panegiriku maloj grafičkoj formi.
Umetnička praksa potvrđuje da mala grafika nastavlja da živi kao slobodan grafički list noseći u sebi sve promene kreativne osetljivosti, moć pojedinca i osobenosti određenog grafičkog prosedea. Imajući u vidu da ovaj umetnički format ne predstavlja ustupak ni jednom drugom faktoru sem što je malih dimenzija, Grafički kolektiv je i ove godine raspisao konkurs za Malu grafiku.
Ovogodišnja izložba pod nazivom Matrica za budućnost ukazuje na programski koncept novog multifunkcionalnog galerijskog prostora, novog Doma Grafičkog kolektiva, koji od juna ove godine nastavlja afirmisanje savremene vizuelne scene i njenih aktera.
Mala grafika - umetnički događaj će kroz komunikaciju sa publikom, i uz bliskost tradicionalnog okupljanja porodica i prijatelja za praznike, oživeti vedro proticanje vremena, i ulepšati percepciju stvarnosti posmatraču, dugovečno.


Katalog izložbe Mala grafika 2022.


Žiri za nagradu Mali pečat (osnovana 1991, pandan Velikom pečatu Grafičkog kolektiva) u sastavu: Alan Bećiri, grafičar, Marija Radoš, istoričarka umetnosti i Jovana Đorđević, grafičarka, posle pažljivog pregledanja izložbe Mala grafika jednoglasno je dodelio nagradu Slobodanu Radojkoviću za grafiku "Aarhus", iz 2022. godine, u tehnici algrafije.


Slobodan Radojković, Aarhus, Nagrada Mali pečat 2022.


Obrazloženje žirija:
Rad Slobodana Radojkovića nadovezuje se na već potvrđen autorski koncept zasnovan na sublimovanju ličnih utisaka i memorabilija u simbole pročišćene likovnosti i ekspresivne crtačke artikulacije. Tako je u fokusiranju motiva lule ili češlja, koji su obeležili prethodne stvaralačke cikluse, kritika vrednovala kvalitete kao što su jednostavno, meditativno i opsesivno; a može se reći da njegov dosadašnji umetnički rad odlikuje nenametljiva doza ličnog, gotovo tajnovitog saopštavanja sebe u formi metafore. Izražajna snaga Radojkovićevog grafizma, prepoznatljiva po personalnosti linearno-kolorističkog rukopisa, ovim nagrađenim otiskom u tehnici ravne štampe čini pomak ka mogućnostima monohromnog aranžmana likovnih činilaca. Kompozicija strukturirana snopovima linija i poteza, uritmovanim rezovima i njihovim mrežama dodatno je dinamizirana inverzijom crnih i belih partija u tretmanu predmeta i pozadine. Grafika „Aarhus“ sa naizgled poetičnim narativom o kišonosnom oblaku i oborenom drvetu, više od zabeleške o geografskom toponimu i ambijentu klime danskog grada, otvara prostor za refleksije o suštinskim egzistencijalnim i duhovnim pitanjima ovog vremena. Slobodan Radojković potvrđuje poziciju grafičara minucioznog zanatskog majstorstva i preciznog, jasno definisanog crteža, kao i posvećenog istraživača prirode grafičkog medija i vizuelno-taktilnih efekata različitih tehničkih modusa štampe.

Slobodan Radojković (1967. Niš), diplomirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Skoplju 1992. Poslediplomske studije grafike završio 1996. a doktorske umetničke studije 2016. na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. Održao više od 25 samostalnih izložbi i učestvovao na preko 350 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Nišu u zvanju je redovnog profesora za predmete Grafika i Grafika sa tehnologijom.Fotografije sa otvaranja izložbe:

 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi