No Flash
 
 

Anka Burić

Vino i Vrijeme

9. novembar - 21. novembar 2009.

 U ponedeljak, 9. novembra u 19h otvara se izložba Anke Burić, laureata nagrade Veliki pečat Grafičkog kolektiva 1985. godine.

Na izložbi naslovljenoj Vino i vrijeme biće predstavljen multimedijalni projekat Anke Burić nastao u procesu istraživanja (2003-2009) fenomena prirodno-telesno.
Od samog početka, 80-ih godina, ona je različite pojave i doživljaje svodila na Znak, a potom na Simbol; ovaj projekat predstavlja Simboličnu radnju, odnosno proces trajanja koji se stalno nadograđuje novim idejama.
Projekat Vino i vrijeme nastao je kao deo novog životnog ciklusa umetnice, boravka u prirodi i njene konstantne težnje za prožimanjem i izjednačavanjem njenog sopstvenog života sa umetnošću. Koristeći u svojim radovima diskurs mitološke strukture ona je još dublje zašla u prostor Mita.
Akcijom uključivanja sopstvenog tela u performativni proces muljanja grožđane mase A. Burić ostvaruje interaktivnost  između prirodnih procesa fermentacije i koncepta arteficijelnog programa. ,,Reč je o praćenju procesa nastajanja zrna grožđa i njegove razgradnje u finalni produkt - vino. U isto vreme razvijala se ideja o materijalizaciji tog procesa i njegovog  transfera u novu formu - crtež, grafiku, sliku i video zapis. Prilikom nastajanja otiska trenutka, ključnu ulogu ima vrijeme, nosilac intenziteta boje materije i njenih transformacija", navodi A.Burić.
Ritual proizvodnje vina, kao svojevrsni medijum, za A.Burić je jedan od puteva ostvarivanja bliskosti sa Prirodom, odnosno bliskosti sa samom sobom, sa životnim iskustvom.

Anka Burić (Nikšić, 1956). Akademija likovnih umjetnosti, Sarajevo. Specijalizacija: Akademija Vitwarne Umeniu, Prag. Magistrirala: Fakultet likovnih umetnosti, Beograd. Profesor grafike na Fakultetu likovnih umjetnosti, Cetinje. Vanredni član CANU.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi