No Flash
 
 

Aleksandar Rasulić
Crteži i knjige

12 – 30. oktobar 2015.

U ponedeljak 12. oktobra u 19 časova otvorena je izložba Aleksandra Rasulića.

Još na prvoj samostalnoj izložbi održanoj 1992. u Grafičkom kolektivu, Aleksandar Rasulić se predstavio kao autentična stvaralačka pojava čije refleksije govore o introspektivnoj ličnosti posebnog senzibiliteta. Grafička produkcija drvoreza u boji obeležila je njegov rad tokom devedesetih godina i uvrstila ga je među značajne aktere domaće i internacionalne grafičke scene; u Srbiji je laureat relevantne nagrade „Veliki pečat“.
Godine istraživanja i putovanja Afrikom, Azijom, Skandinavijom i Amerikom obogatile su Rasulićevo stvaralačko i životno iskustvo i kao svojevrsni impuls nove energije osnažile njegovo kreativno biće. Sublimacija ovog neobičnog životnog toka i susreti sa različitiim kulturama kristalisala se u novim radovima – strukturisanim crtačkim tvorevinama i crnim knjigama kiferovske energije. U pažljivo oblikovanim objektima na ručno izrađenom papiru, plemenita bojena polja, tipična za grafizam njegovih ranih radova u tehnici drvoreza, transformisala su se u strožije gradacije posvećene crnoj - boji moći, prefinjenosti, samoće, misterije, straha, smrti, žaljenja, praznine. Koncept novih radova razvija se kao polje slobodnih varijacija blisko diskursu geometrizovanih kompozicionih shema. Tako, ritam grafitnih poteza i njihovo zasićenje sugerišu pulsaciju ortogonalne kvadrate sheme u nepreglednom polju kontemplativne lepote i sugestivne moći njihove materijalizacije. Izvesni poetski asketizam koncentrisan na izražavanje moći crne boje Rasulić dodatno oplemenjuje korišćenjem sivog grafita koji nanosi u slojevima preko bogate reljefne strukture papira. Novim vizuelnim i idejnim celinama autor nastavlja proces medijskog pročišćenja bića grafike, a izgled plastične celine ovih likovnih apstrakcija govori o autentičnosti korišćenih elemenata i Rasulićevom osobenom stvaralačkom senzibiltetu.
Aleksandar Rasulić (1960. Beograd) diplomirao 1988. na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu (odsek slikarstvo), a 1990. završio i postdiplomske studije. Specijalizirao 1989/1990. na Vestlandets Kunstakademi u Bergenu, Norveška. Njegova dela se nalaze u kolekcijama muzeja u Beogradu, Norveškoj, Japanu, na Tajvanu. Samostalno izlagao od 1990. Učestvovao je na mnogim kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Nagrade/izbor: Mali pečat Grafičkog kolektiva 1996. i Veliki pečat Grafičkog kolektiva 1997. Od 1992-2013. živeo je u Oslu, Norveška.

 

Sa otvaranja

 

 

 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi