No Flash
 
 

Alena Klaćik

U potrazi za identitetom

22. januar - 3. februar 2018.

U ponedeljak, 22. januara u 19h otvorena je izložba grafika U potrazi za identitetom, autorke Alene Klaćik.

Grafike ove mlade autorke, žanrovski i vizuelno ujednačene, predstavljaju zaokruženu celinu unutar koje se prepoznaje varijacija jednog motiva – portreta. Reč je o nemimetičkom pristupu, o nekonvencionalnim portretima koje karakteriše naglašena gestualnost i eskspresivnost umetničkog postupka. Svi radovi nastali su u tehnici litografije koja omogućava neposredan i spontan umetnički izraz.

Portreti su predstavljeni u obrisima, naslovljeni ličnim imenima, a u prvom planu su istaknuti likovni kvaliteti grafike, gustom mrežom isprepletanih linija različitog intenziteta. Varijacije u dinamici kompozicije, kao i bogatstvo kolorističke izražajnosti vode ka individualizaciji portretisanog lika.

„Klaćikova se, naravno, ne bavi karatkerističnim izgledom, još manje fizionomijom samog lika/lica portretisanih, nego nas izveštava o njihovom psihološkom statusu, individualizuje ih i kategorizuje po temperamentu, dosežući čak do Hipokratove tipologije ličnosti, te ovde prepoznajemo karaktere melanholika, kolerika, flegmatika ili sangvinika… Važno je napomenuti da ti i takvi “podaci” u ovim grafičkim listovima nikako nisu narativnog porekla i karaktera; oni su plod jedne autentične likovno-grafičke strategije; sve je ovde precizirano snagom i ekspresijom gesta; ritmom linijskog protoka ili načinom sedimentiranja crtovlja; tenzijom i intenzitetom čiste boje ili njenim “preklapanjem”; jedinstvenom kolorističkom atmosferom; ukupnom plastičkom strukturom; svežinom postupka i izraza. Zapravo, sadržaj, metafora i svojevrsna profilozofiranost stvarnosti ovde proističu iz – plastičkog ustrojstva grafičkog lista“. (iz teksta Save Stepanova)

Alena Klaćik (1991. Novi Sad) diplomske (2014) i master (2016) studije završila je na katedri za grafiku, na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, klasa Anice Radošević. Realizovala je tri samostalne izložbe, učesvovala je na brojnim kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Član je SULUV-a. Stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, kao i Fonda za mlade talente. Dobitnca više nagrada, od kojih - Senfelder nagrada za izuzetna ostvarenja u oblasti litografije u Nemačkoj. Bavi se grafikom, slikarstvom i crtežom.


Fotografije sa otvaranja izložbe

 

 

 

 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi