No Flash
 
 

Anica Radošević Babić

Seme - prapotencijal

19. februar - 3. mart 2018.


U ponedeljak, 19. februara u 19h otvorena je izložba grafika i crteža Seme - prapotencijal, umetnice Anice Radošević Babić.

Radovi su nastali u okviru doktorskog umetničkog projekta. Novi ciklus crteža i grafika sugestivnog naslova „Pra potencijal“ tematski i kompoziciono je objedinjen dominacijom stilizovanog motiva semenke. Oslanjajući se na iskustvo prethodnih stvaralačkih faza u kojima je posvećeno istraživala plastičke kvalitete duboke štampe, autorka novim grafikama u tehnici kolografije realizuje snažne kompozicione sheme koje odlikuje ekspresija gesta i naglašene crtačke vrednosti. Dinamičnim linijskim tokovima i ritmovima, akcentovanim volumenima i valerskim kontrastima, autorka materijalizuje ciklične manifestacije života (rađanje, nastajanje, umnožavanje, nestajanje). Idejni koncept o umetničkom delu kao organskoj celini naglašen je i crnim dubokim okvirima koji, stvarajući utisak grafike/crteža-objekta, su i moguća vizuelna aluzija na zemlju iz koje niče seme. Sveden i sugestivan likovni izraz u kome su isprepletani narativi o metamorfozama u prirodnim ciklusima i značaju procesualnosti u nastanku umetničkog dela dodatno potvrđuju izložene grafičke matrice. Figuralnost elemenata u praksi Anice Radošević Babić, nagoveštava potrebu da se ideja kao pokretač kreativnog čina i njen sadržaj uobliče u celinu čija je imanentna karakteristika - znak.

Anica Radošević Babić (1972. Vršac) diplomske (1996) i magistarske (2000) studije završila na Akademiji umetnosti u Novom sadu, Katedra za grafiku, klasa prof. Zor¬ana Todovića. Redovni profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Dobitnica povelje grada Vršca za umetničko stvaralaštvo. Nosilac je domaćih i koordinator više međunarodnih umetničkih studentskih projekata. Samostalno izlaže od 1997. (Beograd, Novi Sad, Rim, Temišvar, Vršac, Kraljevo); od 1996. učestvuje na velikom broju kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Od 1999. član je ULUS-a.Fotografije sa otvaranja izložbe

 

 

 

 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi