No Flash
 
 

Branko SujićAkt

8 - 27. jul 2013.Aktovi iz fotografske laboratorije Branka Sujića

Nakon nedavne debitantske izložbe Branka Sujića, u čijem je fokusu bilo razmatranje koncepta realnosti i iluzije u fotografskom portretu primećuje se da ovaj autor primenjuje osobeni pristup u procesu kreiranja svojih fotografija. Izabranu tematiku za svoja dela prihvata isključivo kao polazni argument za realizaciju kompleksnog i neizvesnog umetničkog eksperimenta. Tako se i u novoj seriji fotografija, izvedenih u kombinovanoj tehnici, opredeljuje za specifičnu analizu još jedne tradicionalne fotografske teme - akta.

Autor je raniji klasični poetski diskurs, primenjen na portretima, sada razvio u znatno ekspresivniji prikaz ljudskog tela. Modeli su predstavljeni kao cele figure ili su akcentovani određeni detalji. Dominacijom izraženog likovnog gesta autor gradi karakteristična kompoziciona rešenja koja se manifestuju kroz interakciju forme i svetlosti u kijaroskuro maniru. Upravo se na njima uočava svojevrsna vizuelna simbioza aktova i prostora, pri čemu se stvara utisak međuzavisnosti motiva.

Sujićevo interesovanje za grafiku i crtež, kao i njegov senzibilitet zasnovan na tradiciji vizuelne kulture, uticali su na formiranje autorskog stava vidljivog i u novim radovima. U koncepciji ove fotografske crno-bele tvorevine nalikuju na grafike izvedene u tehnici suve igle ili crteže tušem. Svakako, njihov cilj nije isticanje karakternih osobenosti prikazanih modela. Naprotiv, telo se u ovom radu može razumeti, u prvom redu, kao materijalna forma izvedena iz prirode i podvrgnuta umetničkom preispitivanju. Proces rada podseća na jedan mogući analitički laboratorijski eksperiment - autor koristi staklene ploče premazane mastilom na kojima izvodi različite intervencije i koje potom preklapa sa negativima ponekad u mokrom laboratorijskom procesu, a ponekad u digitalnom.

U izloženim radovima nazire se i izvesno udaljavanje od savremene vizuelne dekadencije ljudskog tela. Na ovom antagonističkom stavu autor je postavio sopstveni stvaralački princip zasnovan na univerzalnim načelima potrage za harmonizovanom suštinom odnosa bića i stvari. Konceptualno, takav pristup se može dovesti u vezu i sa jednom intrigantnom teorijom Vilhelma Voringera, pobornika ekspresionizma koji je smatrao da je čovekov „civilizacijski progres“, uslovljen udaljavanjem od njegove iskonske prirode, vodio ne ka napretku naše vrste, već ka potpunoj dehumanizaciji.

Eksperiment Branka Sujića nastoji da nadogradi navedeni postulat i ponudi novija i iskrenija vizuelna rešenja. Njegova radoznalost i sposobnost da pristupi rešavanju zadatog problema sa pozitivističkog stanovišta neosporno je rezultirala zavidnim tehničkim i idejnim pristupom u realizaciji ovih intrigantnih vizuelnih kreacija.

(tekst iz kataloga Vladimira Božinovića)

Branko Sujić (1980, Beograd), diplomirao na Višoj školi likovnih i primenjenih umetnosti - odsek Nastavnik likovne kulture, a potom i na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu - odsek Filmska i televizijska kamera. Na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu trenutno pohađa doktorske studije i radi kao asistent na nastavnim predmetima Filmska slika i Fotografska slika.

Branko Sujić, Akt - katalog

 

Sa otvaranja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi