No Flash
 
 

Dubravka Lazić


Igre vidljivog i nevidljivog
Fotografije, fotogrami, cijanotipije

20. april - 9. maj 2015.

U ponedeljak 20. aprila u 19h otvorena je izložba Dubravke Lazić, iz ciklusa Igre vidljivog i nevidljivog, izbor iz šestogodišnjeg rada.

Radovi Igre vidljivog i nevidljivog deo su iz vizulenog i emocionalnog iskustva autorke pri susretu sa novootkrivenim dečijim svetom. Korišćenjem fotograma i analogne fotografije stvorene su kompozicije neobičnih svetlostnih i vizuelnih vrednosti.
... Budući da su u dečijem svetu sve stvare žive i pune tajanstvenih moći i značenja Dubravka primenjenim tehnikama pokušava da oživi igračke svoje ćerke omogućavajući nam da zamišljamo kako se radoznalom dečijem pogledu obične stvari pojavljuju na neobičan i neočekivani način. Zagonetke dečijih snova i maštanja pokazane su zahvaljujući sugestivnim siluetama, drhtavim obrisima, nestalnim konturama. Ipak, najsnažniji utisak ostavlja dvostruka ekspozicija u kojoj se figura deteta ispunjava obrisima igračaka i predmeta. Preklapanje dečijeg tela i predmeta za igru briše uobičajene predstave o telesnosti. Umesto da ruke barataju spoljašnjim predmetima, oni postaju njihov sadržaj, njihov neodvojivi deo... Budući da je za estetsko iskustvo neophodna i bliskost i daljina, susret sa nevinošću i ljupkošću njene devojčice nas vodi ka osećanju da smo nekom silom odvojeni od prikazanog sveta, da smo se nepopravljivo razdvojili od prostora sna, mašte i bezuslovne otvorenosti za nova iskustva. Daljina koju u nama evociraju Dubravkini radovi nije naseljena ispražnjenim značenjima i neostvarenim snovima. Naprotiv, čini se da se u tom osećaju udaljenosti i razmaka još uvek krije eho nekadašnjih tragača za nevidljivim. Posredstvom vizuelnog suočavanja sa odsutnim i neprisutnim snaži se i naša potreba da ga učinimo bliskim i neposrednim...
(iz predgovora dr Dragana Prole)

Dubravka Lazić diplomirala je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu (1997), magistrirala na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu (2000), a doktorirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu (2013) iz uže naučne oblasti Filmologija. Izlaže samostalno i na grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je stipendija za stručni boravak i autor radova publikovanih u naučnim i stručno-umetničkim publikacijama. Organizator je i saradnik na manifestacijama, seminarima, izložbama, žiriranjima, radionicama i projektima. Dobitnik je nekoliko nagrada. Vanredni je profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

 

Sa otvaranja

 

 

 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi