No Flash
 
 

Danja Tekićlitografije

21. januar – 8. februar 2014.

U utorak 21. januara u 19h otvorena je izložba litografija Danje Tekić.

„Suština mog likovnog izražavanja u najširem smislu može se svesti na analizu i raščlanjavanje komunikacije kao sistema prenošenja informacija od jednog subjekta ka drugom posredstvom minimalnih vizuelnih elemenata, kao i istraživanje međusobne komunikacije samih elemenata likovne celine. Istraživanje je do sada ilustrovano serijom grafičkih listova velikih formata (pretežno litografije) na kojima su, analizom odnosa likovnih elemenata izraženih u vidu prethodno matematički određenih površina, razvijene apstraktne geometrijske likovne predstave. Kombinovanjem jasnih geometrizovanih oblika i različitih kompozicionih rešenja, stvorene su jednostavne uravnotežene likovne celine koje u svojim elementima nose likovnu složenost.“ (iz teksta Danje tekić)

Danja Tekić (1989, Beograd), na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu završila osnovne i master akademske studije na Grafičkom odseku. Trenutno na doktorskim studijama na istom fakultetu. Tokom 2012-2013. demonstrator na predmetu Litografija, Grafički odsek Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Samostalno izlagala 2013. u Kraljevu i Beogradu. Od 2010. izlaže u zemlji i inostranstvu. Dobitnica nagrada za grafiku Fakulteta likovnih umetnosti 2011. i „Marko Krsmanović – za inovativni pristup grafici 2012.“.


katalog - Danja Tekić, litografije

 

Sa otvaranja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi