No Flash
 
 

Dacos
Grafike

11. – 23.april 2016.

U ponedeljak, 11. aprila u 19 časova otvorena je izložba grafika belgijskog umetnika Dacos-a..


Grafički kolektiv je Dacos-u 2011. dodelio nagradu za grafiku na Prvom međunarodnom trijenalu grafike u Beogradu, što je prvi povod za ovu izložbu. Nažalost, Dacos je 2012. preminuo pa je realizacija ove izložbe odlagana. Današnja izložba je pre svega prilika da se upoznamo sa Dacos-ovim bogatim stvaralačkim opusom koji je potpuno posvećen umetničkoj grafici.

Ova harizmatična figura bio je lider u borbi za priznavanje i promovisanje grafike kao kompletne umetnosti, a taj autoritet stekao je sopstvenim radom ali i pozicijom profesora (1974 – 2005) na Kraljevskoj akademiji lepih umetnosti u Liježu.

Dacos je živeo i stvarao u doba velikog zanosa, tzv. Periklovo vreme za grafiku, a i sam je kao radoznala i emocionalna ličnost bio zanesenjak koji je gradio specifičan likovni jezik oslonjen na iskustva figuracije. Njegov razuđeni grafički vokabular sličan je lavirintu u kojem autor, tražeći pravi put/rešenje smelo i virtuozno eksperimentiše kombinujući stare i nove grafičke tehnike. Za izložbu u Beogradu odabrane su 22 grafike iz ciklusa Usamljenost, Žena, Politički angažman, Uspomene i predstavljaju izbor iz opusa (1969 - 2010), a rađene su u tehnikama bakropis, suva igla, mecotinta, litografija u boji, ručni offset u boji, sito štampa i u čarobnom koktelu njihovih kombinacija. Već sami naslovi njegovih ciklusa, kao i nazivi radova, referišu na autorov idejni koncept baziran na vizuelizaciji osetljivih stanja, pojava i situacija koje, po prirodi ove ličnosti, imaju i snažne autobiografske refleksije. Život u Poljskoj i Francuskoj 70ih godina svakako je, kao novo iskustvo, obogatilo i učvrstilo korpus njegovih svaralačkih ideja i ideala. Poezija je veoma značajna za njegov stvaralački diskurs, realizovao je mnogobrojne grafike i umetničke knjige inspirisane tekstovima pesnika – Pesoa, Apolinera, Nerude...Bibliografija posvećena Dakosvom radu je obimna, a kolega Ernest-Pinjon-Ernest pisao je: „Njegove grafike ne predstavljaju samo oblike, one izražavaju simultano misao, obrazovanost, put, ustvari združuju nas sa crtežom. To je ono što ih čini POETIČNIM“. Dacos je razvio bogatu umetničku aktivnost kao učesnik ali i koorganizator mnogobrojnih internacionalnih bijenala grafike.

Henri Gi Dacos (1940 - 2012, Belgija). Profesor na Kraljevskoj Akademiji lepih umetnosti u Liježu (1974 – 2005). Izlagao na brojnim samostalnim i kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu (Belgija, Francuska, Portugal). Učestvovao na bijenalima grafike u Liježu, Firenci, Krakovu, Ljubljani, Buenos Airesu, Parizu, itd. Njegovi radovi su u javnim i privatnim zbirkama u Liježu, Briselu, Parizu, Havani.. Nagrade/izbor: Nagrada na Prvom međunarodnom trijenalu grafike, Beograd, 2011; Grand Prix za gravuru grada Liježa, 1973.


katalog - Dakos

Sa otvaranja

 

 

 

 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi