No Flash
 
 

Moć autorskog koncepta


Plakati sa izložbi u Grafičkom kolektivu
Iz ciklusa Istorija u toku

26. januar – 7. februar 2015.

U ponedeljak 26. januara u 19h otvorena je izložba plakata iz Kolekcije Grafičkog kolektiva, Moć autorskog koncepta.

Postavka Moć autorskog koncepta obuhvata odabrane plakate koji su tokom decenija najavljivali izložbe u Grafičkom kolektivu. Nastajali u živoj galerijsko/umetničkoj praksi u hodu, oni su i deo istorijske građe Grafičkog kolektiva i savremene nacionalne kulture. Kulturni, istorijski, društveni, praktični i estetski standardi vremena profilisali su, afirmisali i često animirali likovne umetnike da sami kreiraju plakate za sopstvene izložbe. U ovom izboru ima primera upravo umetničke grafike-plakata unikata, realizovanih van komercijalnih konvencija i klišea, u tehnikama drvoreza, linoreza, litografije. Plakati su kod nas počeli da se stvaraju pre formiranja škola i profesionalnih grafičkih dizajnera. Zato je razumljivo da su se štampanom reči i likovnim elementima u formi plakata prvo bavili likovni umenici, a tek su se potom na produkciju plakata koncentrisali posvećeni grafički dizajneri. Ovaj mali segment dragocene Kolekcije Grafičkog kolektiva predstavlja u malom i svojevrsnu istoriju i evoluciju plakata – referirajući na njegove idejne, estetske i štamparske domete.
Integrišući maštu, entuzijazam i estetki koncept rada, plakati se ne percipiraju samo kao umetnička dela već su oni sastavni deo svakodnevnog života u kojem mogu da animiraju, edukuju, proveravaju prohodnost informacije.

 

 

 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi