No Flash
 
 

GRIFON 2012.
Izabrani radovi sa
9. konkursa za najbolji grafički dizajn u Srbiji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori u 2010. i 2011.18. jun - 7. jul 2012.
           U ponedeljak, 18. juna 2012. u 19h otvara se GRIFON 2012. - izložba izabranih radova sa
9. Konkursa za najbolji grafički dizajn u Srbiji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori u 2010. i 2011. godini.

           Predstaviće se 48 autora radovima u kategorijama: knjiga i druge publikacije, vizuelni identitet, plakati i oglašavanje, ambalaža, tipografsko pismo, promotivni materijal i hartije od vrednosti, filmska, video i TV-grafika i web-dizajn.

           Na dan otvaranja, najboljem radu biće uručena nagrada Grifon, koju dodeljuje žiri u sastavu Zoran Blažina, Maja Lalić, Miroslav Mušić, Filip Bojović i Milan Stevanović.

          Kao i svaki medij, i grafički dizajn je ogledalo kulture u kojoj nastaje - on ne samo da postavlja standarde vizuelnog jezika, već i ukupnog ukusa sredine kojoj se obraća. Upravo u tome je jedna od ključnih vrednosti bijenalnog konkursa i izložbe Grifon koji prati promene u oblasti grafičkog dizajna na lokalnom terenu. Predstavljajući grafički dizajn kao deo savremene urbane kulture, Grifon stvara mogućnosti dovođenja savremene srpske kulture u kontekst svetskih tokova kao i njenog obogaćenja i profilisanja. Grifon nema samo ulogu evaluacije već i podsticanja autora kao i pažnje javnosti, doprinoseći tako stručnim standardima i profesionalnim kapacitetima. U nedostatku odgovarajuće kulturne politike na ovim prostorima, ovakve manifestacije igraju presudnu ulogu u stvaranju atmosfere u kojoj će se u punoj meri afirmisati ova grana dizajna i njeni autori. Između ostalog, izložba Grifon predastavlja i realnu sliku trenutnog stanja ovog segmenta
nacionalne "kulture vizuelnog".

           U predgovoru DIZAJNIRAJ SINE, SAMO PAZI DA TE NE U’VATE! Aleksandar Kothaj zapisuje: "Svaki grafički dizajner u Srbiji, a bogami i u Republici Srpskoj i Crnoj Gori, svakog jutra kad ustane nastavlja da vodi svoj svakodnevni, privatni gerilski rat, na bojnom polju lošeg ukusa, protiv loših navika i armije loših klijenata! ... Svaki grafički dizajner u Srbiji, a bogami i u Republici Srpskoj i Crnoj Gori, vidi i oseća da posla ima sve manje, pogotovo ako ostane svoj, drži do sebe i ne deli svet na “naše” i “njihove”..."

          Grafički kolektiv i Quadra Graphic pokrenuli su i organizovali 1996. godine GRIFON - 1. jugoslovenski konkurs za najbolji grafički dizajn nastavljajući tako rad na afirmaciji grafičkog dizajna koji je u Grafičkom kolektivu realizovan izložbama KONTAKT, još 70ih godina 20 veka. Danas, bijenalni projekat GRIFON - konkurs i izložba - valorizuje najbolja autorska dela grafičkog dizajna iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore nastala u protekle dve godine.

 

odluka žirija

Ovde možete preuzeti katalog za 9. Grifon 2012. godine

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi