No Flash
 
 

Jelena Jocić

"Prostori # 1... "

grafike

13. jun - 2. jul 2011.

 

 

 

U ponedeljak, 13. juna u 19h otvara se izložba grafika "Prostori # 1..." Jelene Jocić.
Najnoviji ciklus radova Jelene Jocić ukazuje na kontinuitet u kreativnoj interpretaciji i kontekstualizaciji arhitektonskih celina (post)industrijskog doba. Dominantan motiv ovog ciklusa je simulirana topografija modernističkih i supramodernističkih prostora (sutereni, napušteni industrijski pogoni, predimenzionirani putnički gatovi) koja je najpre brižljivo kadrirana, a zatim otisnuta fotolitografskim postupkom. Minimalistička svetlosna izmeštanja, distorzije i intentinzivni koloristički pasaži čine osnovni koncept ove personalizovane grafičke projekcije urbanih pejzaža. Poetika napuštenih prostora nekadašnjih arhitektonsko-industrijskih giganata u radu Jelene Jocić može se čitati i kao metafora/intuitivni govor o usamljenosti, strahu, zaboravu, preobraćenjima ili iščekivanju nekog priželjkivanog stanja.

"...Postojeći prostorni kontinuumi se najpre skiciraju kroz kombinovane crtačke i grafičke tehnike. I dok crtački deo opusa zadržava nešto od temperamenta primarne impresije posmatrača u pokretu i kinestetičke percepcije prostora, grafički deo opusa govori o jednoj suptilnijoj dimenziji obitavanja u prostoru, vremenu aktivne kontemplacije individue i transponovanju ovog iskustva u personalizovanu fikciju mesta." (iz predgovora Jelene Krivokapić)

 

Jelena Jocić (1970), diplomirala 1997. na Fakultetu likovnih umetnosti, gde je 2000. i magistrirala. Do sada je realizovala šest samostalnih i izlagala na velikom broju grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnica nekoliko nagrada (2010. Mali pečat, Grafički kolektiv; 1997. Đorđe Andrejević Kun, Fakultet likovnih umetnosti i dr.). Profesor je na Visokoj školi strukovnih studija-Beogradska politehnika.

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi