No Flash
 
 

Jelena Karišik
Unutrašnje strukture

grafike

11 - 30. septembar 2017.

U ponedeljak, 11. septembra u 19h otvorena je izložba grafika Jelene Karišik, umetnice iz Banja Luke.

Novim ciklusom linoreza nastalim u periodu 2012-2017, autorka potvrđuje stvaralački kredo utemeljen u transponovanju figurativnog predloška (motiva torza) u gotovo apstraktni grafički zapis. Jedna od klasičnih ikonografskih formi u istoriji umetnosti, za ovu grafičarku je inicijalni podsticaj kreativnog procesa u kome se telesnost lišena konkretnog oblika i mase prevodi u ekspresivnu igru sukoba/harmonizovanja površina i boja. Ritmičnost linearnih formi karakteristična za ranije radove, u novoj seriji grafika ustupa mesto razuđenim i slobodnije komponovanim fragmentima koji se neretko prožimaju i preklapaju gradeći slojevitu likovnu strukturu.

„Analitički duh i njegove kreativne potencijale oduvek je fasciniralo ljudsko telo, jer upoznati se sa oblikom u kom smo ovaploćeni prvi je korak na putu samospoznaje. Telo je vekovima bilo palimpsest na koji su iznova učitavani različiti estetski, moralni, ideološki i drugi kodovi vremena […] Autorka izbegava mimetički postupak reprodukovanja viđenog, stilizuje motiv do nivoa asocijativnog, gde tek naslućujemo obrise muške, ređe ženske fizionomije. Neretko ta polna odrednica postaje neuhvatljiva, a forma biva dovedena na rub apstrakcije. Ponavljanje je modus operandi koji na više nivoa prožima rad Jelene Karišik, od izbora teme do načina građenja oblika i kompozicije, pri čemu svaki grafički list nudi jedinstveno likovno rešenje. Ovim postupkom autorka aktivno promišlja sopstveno poetsko uporište, ali insistira i na univerzalnim pitanjima o ambivalentnim pozicijama umetnosti na liniji između trajanja i efemernosti, večnih kanona i metamorfoza, Genius-a posvećenog isključivo procesu stvaranja i pigmalionske žudnje za dostizanjem i/ili posedovanjem jedne apsolutne forme”. (iz teksta Miroslava Sapundžića)

Jelena Karišik (1973. Sarajevo), diplomirala 1997. na slikarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, gde je 2001. završila postdiplomske studije. Na istom fakultetu na doktorskim umetničkim studijama. Vanredni je profesor na Akademiji umjetnosti u Banjaluci. Član je ULUS-a. Od 1997. izlaže u zemlji i inostranstvu (Slovenija, Rumunija, Francuska, SAD). Dobitnica nekoliko nagrada za stvaralaštvo u oblasti grafike i slikarstva.Fotografije sa otvaranja izložbe

 

 

 

 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi