No Flash
 
 

Ksenija Pantelić

grafike

21. novembar - 3. decembar 2011.

 

 

U ponedeljak, 21. novembra u 19h otvara se izložba grafika Ksenije Pantelić.
Autorka nastavlja istraživanje na polju redukcije, ona otklanja suvišno kako bi došla do pročišćenog grafičkog znaka i njegovih asocijativnih upita. Njenim grafičkim rukopisom dominira minimalistički pristup i afinitet ka jednostavnim sferičnim formama koje se u stvaralačkom postupku konstituišu ponavljanjem osnovnih likovnih elemenata, tačke, crte i kruga. Naglašeni ženski senzibilitet otkriva se u grafičkom transponovanju tananog doživljaja intimnosti i svojevrsnog dualizma između spoljašnjeg i unutrašnjeg, rečenog i neizrečenog, skrivenog ili neskrivenog.

"Ovalni svetovi su zatvoreni, celine (o)graniče-(ne)-poznatim koordinatama subjekta iz kojeg nastaju. Tako i u algrafijama Ksenije Pantelić gde se na beloj podlozi beskraja vanjskog sveta , sve(t) dešava unutar jezgra introspektivnog bića umetnice. Ona ga je podelila u intro-svet na: vreme kao empiriju, sadržajno vreme koje otiče u sitnim kružnicama unutar svakog entiteta, kao i zaokružen prostor, zatvorenu ćeliju iskustvenog- vremenskog. Tako pred nama stoje sati , dani i meseci, slični kao otisci prstiju, različiti kao otisci prstiju. 
Reč je o celini koja se svakog časa pred vama može otvoriti ako se samo zagledate. Svaka grafika za sebe je odraz vaše unutrašnjosti. Dok se svaka jedinka javlja kao subjektivno - mistično pravilo početka i kraja, bilo kojeg kognitivnog procesa koji se u vama odvija ovog časa celina forme više podseća na Abraxasa, arhetipsko pra jaje - DNK sveta umnoženog grafičkom tehnikom.
I ako ovalna faza kod umetnice nije namerna, sigurno nije slučajna. Može biti odgovor osećanju neizbežnog kraja, apokalipse jednog, da bi se iz njega rodio drugi, formom i sadržajem jasniji, bolji svet."                                                             (Predgovor Zlatka Pranjića)

 

Ksenija Pantelić (1980) diplomirala: 2000. istoriju umetnosti na Auckland University, Novi Zeland i grafiku na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2008, klasa prof. Dragana Momirova. Član je ULUS-a. Izlaže od 2006. na izložbama u zemlji i inostranstvu. Dobitnica nagrade Učiteljskog fakulteta 2009. na Međunarodnom bijenalu suve igle u Užicu.

Kontakt sa umetnicom: 064/198.38.48  kpantelic@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi