No Flash
 
 

Aleksandar Mladenović Leka
Štampane stvari
3 - 15. novembar 2008.


Izložbagrafika Aleksandra Mladenovića Leke otvara se u ponedeljak, 3. novembra u19h.

 Na intrigantno pitanje Šta je grafika danas? Aleksandar Mladenović nastoji da odgovori svojom novom izložbom naslovljenom Štampane stvari. Kolekcija Štampane stvari čini nekoliko malih tematskih celina u čijim se različitim narativima - umreženim u mozaičke strukture ili ukomponovanim epizodama i/ili storijama na zlatnom fonu - može čitati Mladenovićeva stvaralačka formula u kojoj su izmirena Direrova usmerenja i Gutenbergova galaksija.

Iz ugla ličnosti koja ulazi u zrele godine autor fokusira ujednačeni vizuelni materijal sa temom familije i/ili humornih situacija koje daju ton uritmovanom urbanom kontekstu 21. veka. U svojoj vizuelizaciji određenih stanja, pojava i senzacija autor koristi fotografiju kao predložak, a kolor multipli i digitalno generisani kolaži potkrepljuju činjenicu da izvorna slika u kompjuteru duboko pogađa sam vizualni sadržaj grafike.

U kontekstu svoje umetničke produkcije Aleksandar Mladenović dokazuje da je u čarobnom koktelu moguća egzistencija novih tehnologija i tradicionalnih grafičkih medija – akvatinte, bakropisa, suve igle, duboke štampe, serigrafije, visoke i digitalne štampe.

 Aleksandar Mladenović Leka (1967). Fakultet likovnih umetnosti (1991) i postdiplomske studije (1994), Beograd. Na Fakultetu likovnih umetnosti docent na predmetu Grafika. Član ULUS-a. Od 1993. izlaže na samostalnim i kolektivnim izložbama. Dobitnik je domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja za grafiku.

 

katalog

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi