No Flash
 
 

Ljubodrag Janković Jale
Grafike i crteži

21. septembar – 10. oktobar 2015.

U ponedeljak 21. septembra u 19 časova otvara se izložba Ljubodraga Jankovića.

U bogatom stvaralačkom opusu Ljubodraga Jankovića Jaleta slikarstvo dominira. Pored crteža, baze autorovih stvaralačkih bleskova, grafika i skulptura su manji, ali značajan deo ove utemeljene medijske razuđenosti. Šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog veka, „zlatno doba“ umetničke grafike u svetu i kod nas, stvaralo je podsticajnu atmosferu u stvaralačkom polju grafike animirajući mnoge slikare i vajare. U tim godinama Janković je realizovao veći broj grafika, elaborirajući srodne stvaralačke probleme koji su tipični za određeni period autorovog crtanja ili slikanja.
Na Jankovićevo umetničko formiranje i snažan autorski stav, pored studija grafike kod profesora Mihajla S. Petrova, „oca moderne srpske grafike“, svakako je uticala i Medijala koja je sredinom prošlog veka na likovnu scenu unela nove oblike nadrealizma i fantastike, renesanse estetike i fascinacije starim majstorima. Ipak, autorovo inicijalno interesovanje za skulpturu i volumen modelovane forme, ostaće brižljivo negovano u njegovom plodnom višedecenijskom stvaralaštvu. Stvarajući u bakropisu, on svoje crtačko umeće i grafičke ekspresije dovodi do virtuoznosti. Na ranim grafikama, Janković ostaje veran metafizičkom idejnom konceptu i nadrealističkim strujama, a drugoj fazi rada, grafike oslobađa srednjovekovne i renesanse ikonografije i zanemaruje individualne karakteristike likova. U ritmičnoj kompoziciji na tragu murovsko-pikasovskog manira, oblikuje vizije tipiziranih figura, mitološke telesnosti i duhovnosti, i generiše prikaz esencijalne tajne života-žene. Ove metaforične predstave svojom moćnom poetizacijom prerastaju u svojevrsnu odu ŽENI koja čuva Pandorinu kutiju sublimirajući mnoge svoje realne i imaginarne uloge, ali i aludiraju na egzistencijalne teskobe života i njegovu poetsku simboliku.
Izložena kolekcija grafika i crteža iz umetnikovog bloka, jeste svojevrsna retrospektiva autorovog stvaralaštva i obuhvata radove nastale od 1963. do 1991. godine. Ovaj izbor iz opusa predstavlja i dragoceni segment istorije grafike beogradskog kruga na čijim izložbama je Janković najčešće učestvovao.
Ljubodrag Janković Jale (1932), pohađao (1947-1951) srednju školu za primenjenu umetnost (odsek grafike), klasa prof. Mihaila S. Petrova. Diplomirao 1954. na Akademiji primenjenih umetnosti u Beogradu (slikarstvo), klasa prof. Vinka Grdana. Član ULUPUDS-a i ULUS-a. Bio je redovni profesor na Akademiji/Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Od 1962. samostalno izlaže. Učestvovao je na mnogim kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Laureta je brojnih nagrada, izdvajamo: Politikinu nagradu za slikarstvo 1997. i 2003. posebno priznanje za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi Republike Srbije. Izdate su i tri monografije posvećene njegovom slikarskom opusu, crtežu i skulpturi.

 

Sa otvaranja

 

 

 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi