No Flash
 
 

Miroslav Arsić

Grafike -retrospektivna izložba

1971 - 1996.

20. februar - 3. mart 2012.U sredu, 22. januara u 18h Miroslav Arsić otvara izložbu grafika u Grafičkom kolektivu.
Iste večeri, u 19h otvara se Arsićeva izložba slika u Galeriji ULUS-a.
Pet decenija stvaralaštva Arsić obeležava izložbom grafika /izborom iz opusa/ obuhvatajući vremenski raspon od 1971. do 1996. godine.
Njegova umetnička biografija ispunjena paralenim slikarskim i grafičkim stvaralaštvom pa ovim povodom on sinhrono izlaže i slike u ULUS-u.
Tokom šezdesetih i sedamdesetih godina 20. veka, zlatnom dobu jugoslovenske grafike, Arsić učestvuje na prestižnim likovnim manifestacijama (Oktobarskom salonu, Trijenalu jugoslovenske likovne umetnosti, Međunarodnom bijenalu grafike/Ljubljana, Bijenalu mladih na Rijeci, Izložbi jugoslovenske grafike/Zagreb, Trijenalu jugoslovenske grafike/Bitolj...) Laureat je brojnih nagrada i priznanja; o njegovom radu posali su Katarina Ambrozić, Pavle Vasić, Đorđe Kadijević, Zoran Markuš...
"Kada se fokusiraju problemske karakteristike, umetnički i profesionalni standardi po kojima se prepoznaje tradicija beogradske grafičke škole, očito da je Arsić jedan od njenih markantnih predstavnika. On počinje da stvara u postenformelno doba bazirajući svoje stvaralaštvo na klasičnim postulatima modernizma. Tako je rano uočena njegova vizuelna i duhovna elaboracija bliska figurativnoj estetici proistekloj iz iskustva nove figuracije i pop-arta. Ove umetničke ideje vremena uz koju je kao umetnik sazrevao, zajedničke su i delu njegove generacije.
Prihvatajući grafiku kao sferu umetnosti sa sopstvenim karakteristikama i kreativnim potencijalom Arsić je u odabranom tematskom krugu motoristike generisao unutarnju strukturu umetničkog jezika tragajući za idejom o jedinstvenoj i harmoničnoj predstavi. Tematizacija urbanog fenomena motocikla kod njega je tek povod da se u razvijenoj skali plastičnih definicija ostvari jedan mogući dijalog sa vremenom. Tako su motor i/ili kaciga u čitljivim i asocijativnim tragovima postale grafički znak i metafora životnih pulsacija i dijabolične igre fatalnih gubitnika u sve većim i većim brzinama."(iz teksta Ljiljane Ćinkul)

Miroslav Arsić (Požarevac, 1942), diplomirao na Akademiji likovnih umetnosti, slikarski odsek, 1967.  (klasa Ljubice Sokić), a postdiplomske studije završio 1978. (klasa Boška Karanovića) na istoj akademiji u Beogradu. Od 1968. član ULUS-a. Radio kao asistent na predmetu Grafika od 1976 - 1980. na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Od 1980. radi kao stručni saradnik u Narodnom muzeju, Požarevac. Samostalno izlaže od 1961. Učestvovao na brojnim izložbama u zemlji i inostranstvu.

 

    

 

 

 

 

 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi