No Flash
 
 
Marija Grahovac

Colour force

grafike

28. februar - 12. mart 2011.

 U ponedeljak, 28. februara u 19h otvara se izložba grafika Marije Grahovac.
Oslanjajući se na započeto istraživanje na polju digitalne grafike Marija Grahovac u novim radova velikog formata pod nazivom Colour force (Boja sila) nastavlja svoje traganje u okviru medija; grafike nastale 2010/2011.
odlikuje slobodniji izraz kompozicionih rešenja. Taktilna svojstva, interakcija tela i odnos muškog i ženskog principa prisutni u ranijim delima sada u svojevrsnoj likovnoj projekciji otkrivaju iste relacije na nivou mikrosveta.
Poput intenzivnih hromatskih spektrograma koji ilustruju zgusnut energetski naboj atomskih čestica radovi Marije Grahovac u grafičkom prikazu sumiraju manifestacije univerzalne kosmičke sile. Koloristički čisti, svedeni i asocijativni, ovi grafički listovi lišeni narativnog sadržaja nude plodno apstraktno polje za učitavanje univerzalnih pitanja i prepoznavanje ličnih dilema kroz slojevitu komunikaciju na relaciji umetnik-delo-posmatrač.

COLOUR FORCE 
Sila je vektorska fizička veličina kojom opisujemo međudelovanje tela i njegove okoline, koje uzrokuje promenu gibanja, oblika i/ili energije tela. Od sredine 20. veka se istražuje mogućnost da su sve četiri sile u prirodi zapravo samo različite manifestacije jedne univerzalne kosmičke sile.
Jaka interakcija
Pre 1970-ih kada se još mislilo da su neutron i proton osnovne čestice, izraz “jaka sila” korišćen je da se opiše ono što se danas zove nuklearna sila ili rezidualna jaka sila. Jer u jezgru se osećaju rezidualni (zaostali) efekti jake sile, koji deluju na hadrone, dakle, baritone i mezone. Postulirano je da neka nova sila mora da postoji da bi se savladalo elektrostatičko odbijanje protona u jezgru, i zbog njene izvanredne jačine (na malim rastojanjima) nazvana je “jaka sila”. Nakon otkrića kvarkova, naučnici su shvatili da sila zapravo deluje među kvarkovima i gluonima koji ulaze u sastav protona, a ne među protonima. Neko vreme nakon toga prvobitna sila (među protonima) nazivana je rezidualnom jakom silom a “nova” jaka interakcija je nazvana boja silom (engl. colour force). (tekst M.Grahovac)

Marija Grahovac (1978), diplomirala 2002. na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beoradu, smer Grafika i knjiga, gde je 2006. završila i magistarske studije. Član ULUPUDS-a. Izlaže od 1997. Priredila je devet samostalnih izložbi; dobitnica četiri nacionalne i tri internacionalne nagrade.

 

 


 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi