No Flash
 
 

Miodrag Nagorni

"Poetske vizije kosmosa "

izbor iz grafičkog opusa

10. oktobar - 22. oktobar 2011.

 

U ponedeljak, 10. oktobra u 19h otvara se izložba posvećena grafičkom stvaralaštvu Miodraga Nagornog.
Među značajnim predstavnicima druge generacije beogradskog grafičara okupljenih oko Grafičkog kolektiva, kao definisana autorska pojava, Nagorni je ostavio vidan trag i postao deo istorije srpske i jugoslovenske grafike druge polovine 20. veka. Učestvovao je na svim relevantnim izložbama koje su 60ih godina ustanovljene, od Oktobarskog salona i Trijenala likvnih umetnosti, do Bijenala mladih na Rijeci ili Bijenala grafike u Ljubljani. U njegovoj biografiji svakako posebno mesto među priznanjima zauzima Prva nagrada za grafiku na 5. Međunarodnom Bijenalu mladih, 1967. u Parizu.
Postavka u Grafičkom kolektivu fokusira najviše domete njegovog grafičkog stvaralaštva, pre svega period 60-ih i 70-ih godina, vremena koje se poklapa sa "zlatnim dobom" grafike, kada je ovaj medij uživao punu ekskluzivnost u okvirima savremene likovne scene. U kritičarsko-teorijskoj recepciji njegov rad je blizak novim oblicima fantastike.
Nagorni je predano gradio svoj svet fantastike i simbola tragajući za odgovorima na pitanja života, rađanja, prirode i prolaznosti. Stilizovani i/ili prepoznatljivi organski i geometrijski oblici i njihove metamorfoze koji dominiraju njegovim radovima u službi su ovog umetničko-filozofskog diskursa. Osetljiv za jasnu grafičku vrednost linije i njen različit intenzitet on često koristi i tehniku bakroreza potvrđujući aktivni energetski potencijal i svežinu svog rukopisa.
"U veoma bogatoj i respektabilnoj profesionalnoj biografiji ovog stvaraoca dominantna pozicija pripada grafičkom radu zasnovanom, pre svega, na njegovoj crtačkoj superiornosti.
Čitav poetski svet Nagornog, nastajao tokom šest decenija, koncentrisan je na odgonetanje misterije rađanja života i zagonetke prirode - od kosmičkog, mikroskopskog, praiskonskog, fosilnog i pčelinjeg - do raznih metamorfoza, do zvuka i šuma, do jeke i tišine, do kapi životnih sokova, do košnice kao metafore… Nagorni konstruiše čitljive oblike biomorfne i vegetabilne asocijativnosti koji sliče i strukturama kristaloidnih shema; on konkretizuje ovim svojim magičnim talismanima energiju zračenja i rađanja, proces stvaranja materije u njenim složenim vidovima." (iz predgovora Lj.Ćinkul)  

 
Miodrag Nagorni (1931), diplomirao 1958. slikarstvo na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu gde je 1961. završio i specijalni tečaj. Specijalizirao grafiku 1966. u Oslu i kod S. W. Haytera 1969. u Parizu. Učestvovao na značajnim  izložbama u zemlji i inostranstvu. Samostalno izlaže od 1953. Bio profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Dobitnik brojnih nagrada i priznanja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi