No Flash
 
 

Miodrag Rogić
Grafike
26. januar - 7. februar 2009.


U ponedeljak, 26. januara u 19h otvara se izložba grafika Miodraga Rogića.

Prisutan je na likovnoj sceni pet decenija, Miodrag Rogić u svojoj stvaralačkoj radionici kontinuirano i paralelno rešava dileme u kontekstu slikarskog i grafičkog medija. Ovoga puta za mulitiplikaciju otiska autor koristi elektronsku matricu; on je “u svojoj umetnosti postigao likovno i poetsko Pročišćenje što je, kao stav i postupak, dosta retko u našoj savremenoj umetnosti…” Dalje, u naslovu teksta u katalogu „Neke od plastičkih varijanti Rogićevog sistema građenja SLIKE ” Ljiljana Slijepčević navodi da je „ Rogićev grafički opus sastavni deo njegovog ukupnog umetničkog traganja, sa namerom da demistifikuje predmete, prirodu i samu umetnost da bi došao do njihovih likovnih suština. Stoga, on isključivo koristi tehniku ravne štampe: da umnoži određeni vizuelni doživljaj…Već ranije naglašavan ovako čist i otvoren odnos prema grafici kao savremenom tehničkom sredstvu, gde je (ofset) mašini bio potpuno prepušten postupak umnožavanja u crtežu već sprovedenih likovnih ideja, u ovoj sredini ostao je kao stav u manjini. Zbog prethodno navedenih opštih osobina Rogićeve umetnosti, logično je njegovo bavljenje digitalnom grafikom u toku protekle četiri godine. To je pokušaj da još više “ohladi” vizuelni doživljaj, da ga oslobodi sopstvene privatnosti i prepusti VIRTUELNOM …Njegov celokupni opus doživljavamo kao refleksiju jednog filozofskog stava koji se izrodio u snažan i originalan umetnički iskaz u kome otkrivamo LIČNOST UMETNIKA . Otkrivamo njegov istančani senzibilitet i poetičnost, njegovo shvatanje nepobitne usamljenosti svakog pojedinca u univerzumu...

Miodrag Rogić (1932), diplomirao na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu; bio profesor na istoj Akademiji (do penzionisanja) gde je predavao predmet grafika.
Samostano izlaže od 1956; priredio preko 20 samostalnih izložbi grafika, crteža i slika.
Nagrade-izbor: Nagrada Oktobarskog salona za grafiku, Nagrada Oktobarskog salona za slikarstvo, Oktobarska nagrada grada Beograda, Nagrada ULUS-a monografija, Veliki pečat Grafičkog kolektiva, Nagrada za životni doprinos grafičkoj umetnosti, Politikina nagrada za slikarstvo.


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi