No Flash
 
 

Nikola Korać

"GRAFIKE & SKEČBUK"

3. - 15. avgust 2009.


U ponedeljak, 3. avgusta u 20h otvara se izložba grafika Nikole Koraća, čiji je naslov "Skečbuk".

Grafike Nikole Koraća su naglašene dvodimenzionalnosti, a njihovom jednostavnom kompozicijom dominiraju junaci iz stripova, filmski heroji i drugi (poznati i nepoznati) likovi, a često su im pridodate i različite tekstualne poruke. Autorova lična poetika se pored stripa bazira i na muzici, dizajnu i pop-kulturi. Nikola Korać u svom skicenbloku beleži fragmente svakodnevice koji su zapravo osnova za konstruisanje drugačijih verzija stvarnosti. Manipulišući različitim vizuelnim i tekstualnim predlošcima (citatima muzičih numera, replikama iz filmova i romana) on uspostavlja odnose koji smisao datih predstava radikalno menjaju i relativizuju. Uvodeći u drugi kontekst dobro poznate sadržaje, simbole i metafore savremenog medijskog društva, Korać provocira i dovodi u pitanje našu percepciju. Koristeći se reinterpretacijom autor se zapravo poigrava sa zadatim kulturnim i društvenim formama.
Polje rada ovog autora pored grafike obuhvata slike, crteže i strip i funkcioniše u okviru jednog vrednosnog sistema u kojem su integrisana  iskustva ovih medija u jedinstvenu poetsku celinu.

Nikola Korać (1980. Beograd)
Diplomirao na Fakultetu primenjenih umetnosti, Odsek primenjena grafika 2006. Student specijalističkih studija grafike na Fakultetu likovnih umetnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi