No Flash
 
 

Nebojša Lazić

"Assassinated"
litografije


5 - 17. decembar 2011.U ponedeljak, 5. decembra  u 19h otvara se izložba grafika Nebojše Lazića.
Ciklus litografija "Assassinated" deo je Lazićevih doktorskih studija na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogrаdu. Projekat ukazuje na kontinuitet u autorskom istraživanju litografije kao likovnog medija. U problemskoj i vizuelnoj celini ovih grafika on ostvaruje simbiozu likovno-narativne koncepcije, ikonografski artikulisanu u vidu serije portreta iz istorije sećanja na poznate ličnosti na koje su izvršeni atentati. Lazić se ne bavi odnosom uzroka i povoda zločina već kroz obrise žrtava koji polako blede i prestaju da liče na sebe aludira na nerasvetljene događaje iz prošlosti. Idejno slojeviti, radovi se mogu čitati i kao jedan od načina prenošenja poruka o nasilju bez prikaza dramatičnih situacija u takvim događajima. Različiti tehnički postupci u izvođenju svakog pojedinačnog rada korespondiraju sa karakternim osobinama portretisanih ličnosti, vremenom u kojem je živele i idejama čiji su bile nosioci. Celinom dominira prikaz političkog ubista fokusiran u portretima Franca Ferdinanda, Zorana Đinđića, Osame bin Ladena...

"(...) Portretisane ličnosti kao da nas gledaju s plakata bez ikakvih naznaka njihove buduće sudbine... Oni su tu kao znak, kao ikona vremena u kome su ostavili svoj trag i uticali na brojnu populaciju. Kako vreme više odmiče i povećava distancu od njihove smrti oni sve više postaju mit, koji nastavlja da živi i poprima različite forme. (...) Polazeći od ideje i razvijajući je kroz dijalog komplikovanih tehnoloških i manuelnih postupaka, umetnik gradi ličnu poetiku artikulisanih emocija i ovovremenskog eklektičkog duha, poštujući iskustva pop-arta, transavangarde i nove figuracije s početka devedesetih godina prošlog veka."                                        
(Iz predgovora Svetlane Mladenov)

Nebojša Lazić (1965), diplomirаo (1992) i mаgistrirаo (1996) nа Fаkultetu likovnih umetnosti, odsek grаfike, klаsa prof. Biljаne Vuković. Dve godine specijаlizirao nа Tаmаrind institutu zа litogrаfiju pri Univerzitetu Novi Meksiko, SAD, i stekаo je zvаnje Mаster Printera. Učestvovao na brojnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Samostalno izlaže od 1990. Radi u Centru za grafiku kao umetnički saradnik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi