No Flash
 
 

Nađa Stamenović

WEDGWOOD I


19 - 31. mart 2012.

 U ponedeljak, 19. marta u 19h otvara se izložba grafika i crteža Nađe Stamenović.
Postavka WEDGWOOD I je prva u nizu od tri planirane izložbe koje predstavljaju integralne delove doktorskih studija ove grafičarke.
Izborom čuvenog engleskog posuđa za tematsko polazište i dominantan motiv, autorka stvara problemski okvir kojim fokusira temu zadovoljenja ljudskih životnih apetita. Rad Nađe Stamenović obeležen je popartovskim pristupom u preciznoj/pedantnoj materijalizaciji objekta i njegovoj svojevrsnoj deifikaciji. Izdvajanjem predmeta iz svakodnevnog upotrebnog konteksta i njegovim ponavljanjem/multiplikovanjem, autorka na suptilan način, kroz atmosferu ušuškanog građanskog dekora, otkriva lica i naličja savremenog konzumerizma. Povezivanjem više crteža u jednu celinu, ona stvara asocijativnu vizuelnu igru koja daje utisak vitrine/ormarića sa uredno složenim Wedgwood porcelanom. Medijska raznolikost ove celine u funkciji je osnovne ideje rada; tako je naglašenim valerskim kvalitetima bakropisa i crteža postignuta prefinjenost grizajne ornamentike porcelanskog posuđa čije taktilne vrednosti dočarava reljefnost suvog žiga. Imitacije pečata, deklaracija, etiketa i drugi tekstualno-likovni elementi mogu se tumačiti kao simboli normi savremene potrošačke kulture u kojoj brend funkcioniše kao imperativ. Kontrastima grubog i finog - oštar pribor za sečenje naspram glazure krhkog porcelana, ljupki tanjiri sa seciranim krpenim životinjama ili tragovima/delovima divljači autorka unosi dozu nemira u uobičajenu percepciju proizvoda salonske estetike, vizuelnog reprezenta spokoja i blagostanja.

Nađa Stamenović (1983. Beograd) diplomirala grafiku 2009. na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, klasa V.Veljaševića. Sada na doktorskim studijama na istom Fakultetu. Samostalno izlaže od 2009. Učestvovala na grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Dobitnica nekoliko nagrada. Član ULUS-a  od 2010. godine.

Kontakt: Nađa Stamenović    064/ 26.99.345 

 

 

 

    

 

 

 

 

 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi