No Flash
 
 

NAGRADA GRIFON 2014.

Žiri za nagradu GRIFON na 10. konkursu za najbolji grafički dizajn u Srbiji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori u 2012. i 2013. godini, sastao se 9. juna 2014. u 9.30h u Galeriji Grafičkog kolektiva i radio u sastavu: Miloš Ilić, kreativni direktor, Saša Janjić, istoričar umetnosti, Marko Radenković, generalni menadžer Nove Iskre, Vladislav Ivanović, predstavnik Quadra Graphic i laureate 9. Grifona - Aleksandar Ilić sa kovetiranim predlozima Jovane Budošan.
Žiri je doneo jednoglasnu odluku da se nagrada 10. GRIFON 2014. godinu dodeli autorskom timu Metaklinika za rad “Do kraja - Laserski samit jeftine grafike”.
Obrazloženje žirija: Ključne reči u obrazloženju Žirija o radu Metaklinike glase: sveobuhvatnost kreativnog procesa, kontinuitet, čitljiv koncept, posvećenost, specifičnost, prirodan kreativni rast u celokupanom dosadašnjem radu. U prolog ovim tezama pomenimo i da su njihovi radovi zapaženi i nagrađeni specijalnim priznanjima na 8. i 9. Grifonu. I nov nagrađeni rad “Laserski samit jeftine grafike”, realizovan kao TV grafika i u formi kataloga, likovno ubedljivo i čitljivo rešenje, uzorni su primer u primeni grafičkog dizajna i novih tehnologija. Takođe, ovaj rad je i afirmacija izražene samoinicijative, želje za istraživanjem i inovacijom, jer Metaklinika svojim delovanjem populariše grafički dizajn ali i umetničku prezentaciju koja izlazi iz prepoznatljivih klišea. U praksi ovaj kreativni tim podjednako je uspešan u samoinicjiativnim projektima ali, važno je istaći, oni zadržavaju svoj identitet i u radu sa klijentima, naručiocima komercijalnih formi grafičkog dizajna.


Žiri je pored nagrade Grifon 2014. godine dodelio je priznanja po kategorijama:
Slavici Dragosavac, za rad “Work in progress/bomba”, kategorija Plakat i oglašavanje
Sandri Milanović, za rad “Robotika”, kategorija Plakat i oglašavanje
Katarini Popović, za rad “Jugoslavija, kako je ideologija pokretala naše kolektivno telo”, kategorija Plakat i oglašavanje
Zoranu Borenoviću, za rad “Kalendar 2013”, kategorija Promo materijal i hartije od vrednosti
Manetu Radmanoviću, za rad “Everything but the kitchen sink”, kategorija Knjiga i druge publikacije
Specijalno priznanje dodeljeno je Isidori Nikolić za rad “Ce cote enhaut /The fragile world of constellation”, kategorija Vizuelni identitet, uz profesionalnu opasku članova žirija da je reč o umetnici čija su autorska rešenja istraživačka i među najoriginanijim na našoj vizuelnoj sceni.

Metaklinika - Do kraja - Laserski samit jeftine grafike

Intervju sa Lazarom Bodrožom i Nenadom Trifunovićem

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi