No Flash
 
 

Olivera Šipka

Grafike i crteži

1 - 20. oktobar 2012.U ponedeljak 1. oktobra u 19h otvorena je izložba grafika i crteža Olivere Šipke, umetnice iz Banjaluke.

U radovima Olivere Šipke uočavamo tendenciju da se u dvodimenzionalnom prostoru grafike ovaploti jedna nova dimenzija stvarnosti kreirana minimalističkim likovnim sredstvima. Vešta svedenost motiva kojom se otklanjaju svi suvišni sadržaji vodi ka isticanju suštinskog jezika umetničkog dela kreirajući uprošćeniju, vanvremensku "realnost". Ovaj idejni koncept vidljiv je u ciklusu grafika "Odjeci" iz 2009. i 2010. godine u kome je autorka u osobenom maniru predstavila različite zvučne i svetlosne pojave iz njenog okruženja. Noviji radovi, izvedeni u tehnici linoreza i drvoreza na ručno pravljenom papiru, nadovezuju se na pređašnji ciklus i na njima su predstavljeni prirodni i nebeski fenomeni ("Jupiter", "More", "Zalazak Sunca", "Dan i noć", "Mlad Mesec", "Susret", "Razgovor"...). Autorka svoj umetnički senzibilitet prenosi na dela svedenim crtežom u vidu znaka i suptilno gradiranim površinama kolorita kreirajući lične, imaginarne pejsaže navedenih pojava. U pojedinim radovima dominira uravnotežena kompozicija i krug kao simbol kosmičkog savršenstva ("Jupiter", "U svemu sve"). Uočljiva je i latentna dinamika dela ostvarena linijom, tačkom, isprekidanim nanosima boje i sučeljavanjem svetlo-tamnog kolorita ("Pilot", "Zalazak Sunca", "Na tragu sam", "More"), dok kod pojedinih dela nalazimo paralele sa dišanovskim konceptom "muzičkih skulptura" ("Razgovor", "Glas"). Pored grafika, deo postavke čine i crteži rađeni tušom takođe na ručno pravljenom papiru.

U vremenu raskidanja prostornih granica i uspostavljanja virtuelne egzistencije otvoren je čitav spektar tekućih pitanja poimanja lične i univerzalne prostorne realnosti. Odgovori koje nam nudi Olivera Šipka predstavljaju smeli iskorak ka preispitavanju sopstvene ličnosti, kao i sveta koji nas okružuje. Stoga, iako njene grafike karakteriše ta neizbežna subjektivna ljudska dimenzija, možemo reći da one ipak "govore" univerzalnim jezikom.

Olivera Šipka (1986. Banja Luka), diplomirala grafiku na Akademiji umjetnosti u Banjaluci 2009, klasa prof. Branka Miljuša. Pohađa master studije na istom fakultetu. Od 2007. godine samostalno izlaže. Živi i radi u Banjaluci.

 

Sa otvaranja:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi