No Flash
 
 

Slavica Dragosavac

Multioriginal

nove grafičke forme

2 - 4. jul 2018.


U ponedeljak, 2. jula u 19 časova otvorena je izložba doktorskog umetničkog projekta „Multioriginal“ autorke Slavice Dragosavac, realizovanog na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, pod mentorstvom prof. Gordane Petrović.

Dugo prisutna na savremenoj vizuelnoj sceni, Slavica Dragosavac afirmisala se u oblasti grafičkog stvaralaštva i grafičkog dizajna, a kao autorska pojava prepoznatljiva je po inventivnom pristupu i eksperimentu u pogledu forme, tehnologije i procesa grafičke štampe, kao i prirode samog medija. Radovi nastali u okviru doktorskog projekta realizovani su u tehnici foto-mehaničkog procesa štampe na ofsetnim pločama. Na imaginarnoj fotografiji prirode autorka interveniše simplifikovanim crtežom, svedenim na siluetu izgubljenih osoba, stvari, prostora, domova i domovina. Formalni grafikoni upućuju na ideju potrage za izgubljenim identitetima, u verovanju da sam čin traženja pruža nadu da su sve individue, manjinske i osetljive grupe “persone grate”. 15 ofsetnih ploča ujednačenog formata čine fragmente kompozitnog imaginarnog pejzaža.

„…Kroz razumevanje multioriginala kao dijaloške forme između komercijalnog i likovnog, postižu se mogućnosti za različita tumačenja i sagledavanja fenomena masovne proizvodnje i pronalaženja novih načina spajanja industrijske i umetničke štampe. Pomoćne grafičke tehnike zasnovane na postupcima koji skraćuju sam proces pripreme za štampu, daju pripremnim radnjama status „originala“… …Potencijal grafičkih i komercijalnih tehnika umnožavanja i novonastalih međusobnih relacija, proširuje eksperimentalno polje delovanja, za mnoge neočekivane, kroz sam proces nastajanja proizvedene spontane tehničko-tehnološke i vizuelne konstrukcije. Specifičan pristup formi plakata kao pokretaču likovnih kompozicija i prenosniku umnoženih informacijskih grafizama, referira na dinamičnu složenost percepcije spoljnih senzacija novog doba. Kritička reakcija na stvarnost, lični utisci „upisani“ u analognu ili digitalnu matricu, beleže život i situacije sopstvene realnosti pasiviziranog društva, u kome i sam život postaje kopija drugih života...“ iz teksta Slavice Dragosavac

Slavica Dragosavac (1963. Banja Luka), diplomirala je i magistrirala na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Bila je stipendista Vlade Republike Italije. Realizovala je brojne projekte iz oblasti grafike, grafičkog oblikovanja i tržišnih komunikacija i izlagala samostalno i u sklopu kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Kao kreativni direktor u agencijama Ogilvy i Draft FCB u Beogradu, nagrađivana je iz oblasti grafičkog dizajna i oglašavanja. Dobitnik je nagrade iz fonda “Rista i Beta Vukanović” i priznanja Grifon u kategoriji Plakat i oglašavanje. Član je ULUS-a i ULUPUDS-a. Radi kao vanredni profesor na Fakultetu umetnosti u Nišu, na Departmanu za primenjene umetnosti.

Fotografije - postavka i otvaranje izložbe

 

 

 

 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi