No Flash
 
 

Slobodan Manojlović

and / or

mapa grafičkog dizajna

29. mart - 10. april 2010.

 

U ponedeljak, 29. marta u 19h, u Grafičkom kolektivu otvara se izložba Slobodana Manojlovića, grafičkog dizajnera, autora brojnih rešenja kataloga, knjiga, ambalaže, a polje njegovih interesovanja je i umetnička grafika i fotografija.

Novi grafički radovi Slobodana Manojlovića pod zajedničkim nazivom and/or pored elemenata koji ih svrstavaju u oblast grafičkog dizajna, sadrže i osobenosti nezavisnog umetničkog rada. U problemskoj i vizuelnoj celini ovih digitalnih printova autor ostvaruje simbiozu likovno-dizajnerske koncepcije, kao jedan od načina komunikacije i prenošenja poruka o večnim konfrontacijama kao što su, između ostalih, dvojstvo lokalno i/ili globalno. Hamletovsko pitanje prevedeno u koordinate 21. veka sadrži slojevita značenja i opozitne pozicije istorijskih, kulturnih, društvenih, religijskih i drugih matrica. Do simbola pr/očišćen kadar njegove kompozicije oslobađa otvoreno asocijativno polje, jedan od mogućih izbora u vizuelnoj igri i/ili. Autor želi da uvede posmatrača u nepregledan svet simbola i polivalentnosti njihovih značenja. Svi radovi predstavljaju skladnu celinu idejeno-kompozicionog rešenja koji pripadaju univerzalnom sistemu simboličkog izražavanja.

Postavka and/or ima interaktivni karakter, and / or je koncipovan kao rad u procesu, "beskrajna priča" za sve zainteresovane koji mogu na temu i/ili da daju svoj kreativan odgovor tako što će uraditi sopstveni rad ili intervenisati na radovima Slobodana Manojlovića. Planiran je katalog sa reprodukcijama prispelih radova, odgovora umetnika.
Svoje radove možete slati na e-mail: uman24@live.com

Slobodan Manojlović (1951), diplomirao 1982. na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Vanredni profesor na odseku za industrijski dizajn, Fakultet primenjenih umetnosti, Beograd.

   

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi