No Flash
 
 

SLAVKO MILENKOVIĆ
O VREMENU
grafike

8 - 20. jun 2009.


U ponedeljak, 8. juna u 19h otvara se izložba grafika Slavka Milenkovića, laureata nagrade Veliki pečat za 2008. godinu.
Izložbu će otvoriti Gordana Dobrić, istoričarka umetnosti i autorka predgovora u katalogu.
Slavko Milenković se izdvojio kao osobena autorska pojava na likovnoj sceni već sa svojim prvim grafikama i crtežima, 80-ih godina prošlog veka.
Na izložbi u Grafičkom kolektivu izlaže ciklus digitalnih grafika pod naslovom »O vremenu«. Na prvi pogled likovno jednostavne i čitljive, grafike iz ovog ciklusa zapravo predstavljaju složen sistem mišljenja koji je nastao kao rezultat dugogodišnjeg istraživanja. U pitanju su fotokolaži i fotomontaže bogatih narativa kroz koje humorno tumači i demistifikuje svakodnevicu prenatrpanu mnogim potrebnim i nepotrebnim stvarima. On nastoji da spoljašnju realnost prevede na simbolički jezik znakova koji će jednim delom biti artificijelno svedočanstvo o vremenu, a drugim, što je za samu umetnost važnije, individualni dokaz o aktivnom odnosu naspram uslova u kojima svi prebivamo, ali ne posedujemo istu vrstu dovoljno dobre percepcije ili osetljive senzore kojima bi se takva stvarnost u njenim neobičnostima identifikovala. Milenkovićev nemiran i istraživački duh hrabro unosi nove elemente u sopstveno široko stvaralačko polje i uvek iznova iznenađuje svojim novim i svežim rešenjima.

Slavko Milenković (Beograd, 1959)
Diplomirao na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu 1982. Poslediplomske studije završio na istom fakultetu 1985. Član ULUS-a od 1983. Samostalno izlaže od 1985.
Stvara u oblastima: grafike, slikarstva, fotografije, grafičkog oblikovanja.
Nagrade/izbor : Nagrada Bijenala na 1. bijenalu jugoslovenskog studentskog crteža, Beograd, 1983; III nagrada na 1. grafičkom bijenalu – suva igla, Užice ’93, Užice, 1993; IV nagrada na 3. međunarodnom trijenalu grafike, Koči, Japan, 1996; Specijalno priznanje za doprinos razvoju grafike povodom samostlane izložbe na 4. trijenalu grafike malog formata u Šamalijeru, Francuska, 1997; Nagrada ULUS-a na Međunarodnom bijenalu grafike, Beograd ’98, Beograd, 1998; Nagrada Muzeja primenjene umetnosti na 42. Oktobarskom salonu, Beograd, 2001; Veliki pečat na Majskoj izložbi grafike beogradskog kruga, Beograd, 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi