No Flash
 
 

Sanja Žigić

Tragovi zuba

10 - 29. septembar 2012.U ponedeljak 10. septembra u 19h otvara se izložba grafika Sanje Žigić, umetnice iz Novog Sada.
Ciklus grafika pod nazivom Tragovi zuba realizovan je tokom 2009-2012. godine, a kombinacija tehnika služi ubedljivoj trasmisiji ovog idejnog koncepta. Dominantne motive na grafikama velikog i/ili manjeg formata predstavljaju svedene, simboličke predstave zuba i zubnih proteza koje autorka koncentrisano varira. Na litografijama većeg formata iz perioda 2009-2011. uočava se apstraktna kompozicija sa uravnoteženim odnosom kolorističkih pasaža i majstorskog crteža. Ističe se na prvi pogled haotično "poigravanje" sa prikazanim motivima zasnovanih na promišljenom umetničkom konceptu.
U dinamičnim kompozicijama ostvarenim veštim sučeljavanjem svetlog i tamnog, rasporedom motiva naizgled uslovljenog nadrealističkim automatizmom možemo nazreti više izdvojenih detalja koji skupa čine skladnu i povezanu celinu. Neobičan, za umetnike gotovo bizarni motiv ljudskog tela kao što su zubi, autorka ne prikazuje kao lep i hladan kalcifikovani organ ili posve ružni i anomalični, već ih poima u sferi personalne, ljudske dimenzije. Tako, zubi homo sapiensa postaju glavni akteri ovog nadrealnog umetničkog eksperimenta.
Prikazani pojedinačno, u grupama ili prirodnom nizu, zubi stvaraju utisak personifikacije stvarne, anonimne ličnosti-pojedinca ili grupe ljudi. Ovaj koncept postaje još izraženiji u novim, ovogodišnjim radovima manjeg formata, u kombinovanoj tehnici. U njima autorka posebno ističe narativni sloj svog rada deleći ga na više manjih scena, međusobno kompozicijski povezanih; ipak, njihov raspored nije logičan jer obrazuje jednu vrstu prostornog eksperimenta.
U ciklus grafika Tragovi zuba, pored zanimljivih tematskih i kompozicionih rešenja, integrisana je i univerzalna simbolička poruka kritike društva i aktuelnog sistema vrednosti. U tako uspostavljenom konceptu objedinjen je vizuelni i idejni sadržaj dela.

Sanja Žigić (1985. Kikinda), diplomirala grafiku na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 2009, klasa prof. Zvonka Tilića, kod koga je završila 2011. i master studije. Od 2010. samostalno izlaže. Živi i radi u Novom Sadu.

 

Sa otvaranja:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi