No Flash
 
 

Vladimir Milanović

"Pejzaž kao poetska metafora "

digitalni kolaži

31. januar - 12. februar 2011.U ponedeljak, 31. januara u 19h otvara se izložba digitalnih kolaža Vladimira Milanovića.
Projekat "Pejzaž kao poetska metafora" predstavlja nastavak ciklusa započetog u okviru magistarskog rada V. Milanovića na interdiciplinarnim studijama na Univerzitetu umetnosti, a rad čini celina od 20 digitalnih grafika praćenih video prezentacijom. Upotrebom postmodernističke strategije stvaranja na principu eklektične sinteze, montažnog postupka i citata Milanović projektuje sopstveni kritički stav prema fenomenima i nuspojavama savremene civilizacije. Koristeći
ikonografske šeme starih majstora i kompozicione modele karakteristične za različite periode istorije umetnosti, autor fokusira problem semantičkog definisanja vizuelne celine pejzaža. Poetizacija i metaforičnost jesu osnovne odlike Milanovićevog pristupa u čitanju remek-dela stare umetnosti.
Podvlačeći ekološki podtekst u svom radu, on ukazuje na sliku prirode kao istorijski različito kontekstualizovan fenomen u kome se reflektuje odnos čoveka (kulture) i njegovog okruženja.

Vladimir Milanović (1979), diplomirao grafiku 2003. na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, gde je  2008. završio i magistarske studije grafike. Takođe je 2009. magistrirao iz oblasti digitalne umetnosti na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Izlaže od 1998. Član ULUS-a. Predavač na Fakultetu za dizajn (Univerzitet Union) u Beogradu na predmetu Likovne veštine-likovni osnovi dizajna.

 


 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi