No Flash
 
 

Vasilije Popović Cico (1914-1962)

Jedan beogradski đak

Izbor iz opusa

3 - 19. decembar 2012.U ponedeljak 3. decembra u 19:30h otvara se izložba izabranih radova Vasilija Popovića Cica,jednog od najznačajnijih makedonskih umetnika 20. veka.

Istoga dana u18h u Domu Vojske, Braće Jugovića 19, biće otvorena i Popovićeva izložba "Karikaturista u ratu 1941-1945", a u 18:30h održaće se promocija monografije o ovom umetniku.

Vasilije Popović Cico (1914-1962) bio je izuzetno plodan i višestran stvaralac koji je ostavio značajan trag u mnogim oblastima vizuelne kulture i umetnosti (karikaturi, scenografiji, ilustraciji i grafičkom dizajnu). Popović je Crnogorac rođen u Skadru, školovan u Beogradu, a stvarao je u Skoplju. Učio je u tadašnjoj Umetničkoj školi u Beogradu (kasnije Umetnička akademija) kod profesora, danas antologijskih slikara u Srbiji, Bete Vukanović, Ivana Radovića, Ljube Ivanovića...

Rani radovi V.Popovića Cica vezuju se za oblast karikature, a kvalitetom i kvantitetom ovih radova označen je u literaturi kao društveni hroničar svoga vremena. Pored toga, scenografskom radu u Narodnom pozorištu u Skoplju pripada značajna pozicija u njegovom opusu. U kontekstu današnje kulture, kada je grafički dizajn bazični činilac u vizuelnoj kulturi,

Popovićevo delo ovim izložbama i knjigom iščitava se, sublimiše i kontekstualizuje u okviru likovne umetnosti druge polovine 20. veka. Između ostalog, autor je prvih bukvara na makedonskom jeziku, kao i prvih grbova Republike Makedonije i grada Skoplja, čime je znatno uticao na oblikovanje vizuelnog identiteta države.

Popovićeva produkcija u oblasti grafičkog dizajna je ogromna, a opremao je i rado ilustracije za knjige različite tematike - od popularnih romana i angažovane literature do udžbenika. U realizaciji je koristio estetska iskustva realizma, kubizma, pop arta i/ili konstruktivizma. Čitav Popovićev stvaralački opus karakteriše izuzetan dar crtača, vanredni psihološki pristup i emocionalna inteligencija uočljiva u fizionomijama prikazanih likova (posebno u karikaturi) i idejnim rešenjima kompozicija (u grafičkom dizajnu, ilustracijama, scenografiji).

Izložbe u Grafičkom kolektivu i Domu Vojske sa monografijom (na srpskom, makedonskom i engleskom) o ovom umetniku predstavljaju vitalni projekat međunarodne kulturne saradnje Makedonije i Srbije. Autorski tekstovi u monografiji rad su istoričara umetnosti iz Skoplja i Beograda - V.Veličkovski, J.Lužina, Lj.Dabić, Lj.Ćinkul.

Prema rečima Gordane Popović Vasić, istoričara umetnosti i urednika ove manifestacije, njegovog idejnog tvorca i Popovićeve ćerke, cilj ovog projekta "nije da Vasilije Popović Cico dobije mesto koje mu ne pripada, već da ne izgubi ono koje zaslužuje".

 

Sa otvaranja:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi