No Flash
 
 

Jefimija Kocić
Magna Mater - poglavlje dvadeset prvo

plakati

10 - 29. jul 2017.

U ponedeljak, 10. jula u 19 časova otvorena je izložba plakata pod nazivom Magna Mater - poglavlje dvadeset prvo autorke Jefimije Kocić.

Promišljajući ulogu i status žene u savremenom društvu, mlada grafička dizajnerka serijom plakata sažima ličnu i kolektivnu recepciju žene, njenih rodnih i društvenih uloga. Autorka seriju radova naziva interaktivnim plakatima, koji upotrebom android aplikacije (Aurasma) postaju animirane audio/vizuelne poruke. Svoj kreativni potencijal radovi ostvaruju u zavisnosti od individualnog polazišta, stava, predubeđenja i shvatanja svakog posmatrača ponaosob o temama koje otvaraju ovi radovi.Nastojanja autorke usmerena su ka pozicioniranju sveta žene izvan stereotipnih predstava koje joj nameće zajednica i izvan podređenosti u hijerarhiji patrijarhalnog miljea.

Jefimija Kocić se uz dozu lucidnosti i humora poigrava sa uvreženim mišljenjima, provocira i podstiče na (auto)refleksiju, teži odgonetanju i razumevanju rodnih uloga, muško-ženskih, ali i prijateljskih odnosa i veza.

Vizuelna rešenja su svedena, a ikonografija radova sastoji se od prepoznatljivih predmeta, simboličkih okidača koji su sastavni deo različitih (ženskih) rituala, dopunjenih tekstualnim fragmentima, visprenim dosetkama, čije poruke podstiču na različita čitanja predstavljenog. Jefimija Kocić pripada novoj generaciji vizuelnih umetnika koji na drugačiji način promišljaju likovnost i dizajn plakata, kroz njegov nestandardni format, izražajnost u funkciji društvenog aktivizma, ali i umetničku poziciju samodovoljnosti kao slobodnog kreativnog polja.

„Velika ili Vrhovna Majka je drevno ime najstarijeg poznatog poštovanog božanstva iz kojeg su se kroz istoriju razvile mnoge ženske boginje. Velika Majka označava moćnu žensku energiju koja daruje život, snažnu strastvenu ženu i zaštitnicu. Ona je prijateljica i majka fantastičnih bića, životinja i ljudi, prirode i celog svemira. Snažna emancipovana žena dvadesetprvog veka polazište je autorki da animiranim digitalnim printovima sa duhovitim citatima i simbolima preuzetim iz svakodnevnog života svoje interesovanje objedini u neku vrstu sociološko-umetničkog komentara… Konstatujući društvene fenomene, autorka ih pretvara u formalne sklopove, gde se pored brojnih simboličnih značenja provlači i specifična likovna poetika, koju možemo da shvatimo kao autentično nastojanje da se ostvari čvrst sintetički spoj etičkih i estetskih potencijala jedne autentične umetničke izjave“ (iz teksta Slavice Dragosavac)

Jefimija Kocić (1992) diplomirala i završila master studije na Fakultetu umet¬nosti u Nišu, odsek za primenjene umetnosti. Student je doktorskih studija na Fakultetu primenjenih umetnosti (Primenjene umetnosti i dizajn) i master studija na Fakultetu digitalnih umetnosti (Dizajn novih medija) Univerziteta Metropolitan u Beogradu. Od 2016. godine asistent na predmetu Prostorna grafika na Fakultetu umetnosti u Nišu. Priredila je tri samostalne izložbe i učestvovala je na preko četrdeset grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnica je nekoliko nagrada za rad u oblasti grafičkog dizajna. Objavila je knjigu poezije ”Veze”.Fotografije sa otvaranja izložbe

 

 

 

 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi