No Flash
 
 

Jelena Krstić
Grafema

Radovi na papiru

1 - 5. decembar 2020.


U okviru projekta „Kreativno, nestrpljivo, izazovno...“ u novom prostoru Grafičkog kolektiva, ulica Dragoslava Jovanovića 11, Jelena Krsić izlaže radove iz ciklusa „Grafema“.

Jelena Krstić, vizuelna umetnica i pesnikinja, predstavlja ciklus radova na papiru nazvan po poemi koja je integralni deo ovog autorskog koncepta. Likovnost slobodne gestualnosti, sinestezija boje i zvuka, ritmičnost ostvarena kroz bojene pasaže i linearne nizove/sugestivne tekstualne fragmente dnevničkog zapisa transponuju životna, emotivna i stvaralačka promišljanja sinergijom iskustava različitih umetničkih medija u kojima je umetnica afirmisana.

„Radim u serijama koje istražuju jedno emocionalno stanje, jedno iskustvo, sa svim složenostima, ponovo i ponovo, dok se produbljava sposobnost da se oseti, shvati izvor emocionalnog katalizatora. Nastavljam da radim na istim serijama sve dok ne postanem jedno sa suštinom rada, sve dok ne postanem fluentna u njegovim metamorfozama, glasovima, žagoru, šumu, haosu. U kreativnom procesu priča je o energiji, intenzitetu, strasti, osetljivosti, ali i o potrebi da se sagleda to sa čim se suočavamo na najdirektniji način i da se zabeleži bez ikakvog sentimenta ili straha. (…) Proces stvaranja je rafiniran, jednostavan i direktan. Direktno je vezan za suštinu harmonije. Boja je zvuk. Linija, stih i punktuacija sastoje se od niza ritmičkih i dinamičkih vrednosti. Svako slovo je ključ. Svaki umetnički rad je istovremeno i dnevnički zapis. Kada čujem stih, ja pišem. Kada se slika pokreće u meni, krećem se sa njom. Kada čujem zvuk, postajem zvuk. A to je za mene od najveće vrednosti - osluškivati - najtananije nijanse, tišinu, nepokretnost, simfonijske talase koji se sudaraju u meni. Osluškivati – biti veran svojoj viziji, vrednostima i uverenjima. Biti veran svom suštinskom ja. Tom tajanstvenom, originalnom, prvom ja.” iz teksta Jelene Krstić

Jelena Krstić (1972. Beograd) diplomirala 1993. na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, Odsek klavira. Postdiplomske studije nastavila (1994-1995) na Royal Conservatory of Music, Toronto, klasa A. Kubaleka. Diplomirala 2009. Interdisciplinarnu umetničku terapiju na The CREATE Institute. Član je Udruženja likovnih umetnika Srbije i Udruženja književnika Srbije. Izlaže od 2002. samostalno u Beogradu (galerije Haos i Zvono), u Torontu (Propeller Centre for the Visual Arts) i na kolektivnim izložbama u Beogradu, Zrenjaninu, Torontu, Nišu, Kraljevu....Nagrađena Velikom diplomom za crtež, “XIII INTERBIFEP - Internacionalno BIENALE Portreta, 2008. Tuzla, Bosna i Hercegovina. Objavljeni poetski i likovni radovi: ProFemina, broj 21/22, Beograd, 2000; “Ad Libitum”, Nezavisna izdanja Slobodana Mašića, Beograd, 2002 i kod istog izdavača “Sonata za klavir sa jednom dirkom”, 2006; “Gudala”, KOV-Književna opština Vršac, 2009; u štampi nova knjiga poezije “Kvintet”.

Izložba je 12. segment pop up projekta sa idejom da se u međuvremenu - između stanja derutnog prostora i buduće galerije Grafičkog kolektiva – stvara nova energija koja kreativno revitalizacije i sam prostor. U isto vreme se in situ susreću autentičnost mesta i autentičnost autorskog koncepta ostvarujući otvorenu dijalošku formu.

Jelena Krstić "Grafema", katalog izložbe

 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi