No Flash
 
 

Jovana Nikolić

"Mediokritet", plakat kao refleksija društva

30. mart – 12. april 2017.

U četvrtak, 30. marta u 19 časova otvorena je debitantska izložba Jovane Nikolić.

Jovana Nikolić (1990), mlada grafička dizajnerka u svom stvaralaštvu oslobođena je strogog medijskog određenja, a njen rad postaje sredstvo kritičke recepcije savremenih društvenih i umetničkih fenomena. Za svoja istraživanja koristi komunikacijske potencijale grafičkog dizajna, fotografije, instalacija i multimedija u čitanju, (de)konstruisanju i (de)kodiranju poruka, simbola i signala urbane sredine. Pozivanjem na kriminološku Teoriju slomljenih prozora, sociologa Džejmsa K. Vilsona i Džordža L. Keplinka, ona na primeru plakata ispituje odnose porasta i smanjenja vandalizma u određenom socijalnom okruženju. Fotografskim kadrovima Jovana Nikolić fokusira nuspojave savremenog konzumerizma i mas-produkcije u kome se informacija i njen fizički nosilac-plakat brzo zamenjuju novim senzacijama neprekidno stvarajući vizuelne mikrodeponije u sastavu gradskog pejzaža. Serijom plakata i objekata/instalacija, znakovno i koloristički svedene kompozicije, ona kreira čitljive reducirane poruke i na crno-humoran način svedoči o (zlo)upotrebi čoveka u različitim društveno-ideološkim sistemima. Ponavljanjem termina mediokritet, poput lajt motiva i sublimata autorskog stava, Jovana Nikolić iznosi komentar o vremenu i sredini kojoj je namenjen.

“Prezasićeni vizuelni šumovi urbanih prostora, pretvaraju se u šum džinovske kese ili kabanice sa “brendiranom“ etiketom kao simbolom potrošačkog društva i masovne industrijske proizvodnje. Serija plakata sa snažanim vizuelnim modelom sprovedenim samo sa jednim ili nekoliko znakova (krst, kukasti krst, ekser, šraf, glava), pomoću kojih se gradi kompletna slika u monotonom ponavljanju geometrijskog grafizma, govori o određenoj ustrojenosti savremenog društva i naših življenih fragmentarnih stvarnosti.” (iz predgovora Slavice Dragosavac)

Jovana Nikolić (1990), na Fakultetu umetnosti u Nišu završila grafički dizajn (2013) i master studije. Na istom Fakultetu asistent na predmetu Plakat. Od 2015. pohađa doktorske studije na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Izlagala je na više od 30 grupnih izložbi i festivala u zemlji i inostranstvu iz blasti plakata, fotografije, filma, crteža, instalacije i multimedija.Sa otvaranja

 

 

 

 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi