No Flash
 
 

Leonija Milisavljević

grafike

13. – 26. april 2017.

U četvrtak, 13. aprila u 19 časova otvorena je izložba grafika Leonije Milisavljević.

Grafike ove mlade autorke predstavljaju jedinstvenu i zaokruženu vizuelno-simoličku celinu koja je deo njenog master rada. Kolorit grafika je sveden, oblici pojednostavljeni ističući njihovu dvodimenzionalnost i plošnost. Prizivajući vizuelni vokabular pećinskog crteža i slikarstva, radovi Leonije Milisavljević vraćaju nas arhetipskom i primordijalnom. Ikonografija je izgrađena na reinterpretaciji figura različitih božanstava, figure lovca i životinja – Vilendorfska venera, Lepenac, totemi vinčanske kulture - kao i brojnih rituala sa prostora centralnog Balkana.

Inspiracija figurinom boginje majke - Venerom, implicira autorkina interesovanja za slojevitija tumačenja ideje matrijarhata i ženskog lika, uplitanjem ritualnih, religijskih, mitskih i magijskih značenja i sadržaja. Neretko, likovni izraz Leonije Milisavljević obogaćen je dozom lucidnosti i humora koji su prisutni i u nazivima radova (Krojačica, Držanje pridike, Ima jedna pećina stroga...).

Brojne predstave životinja dopunjuju autorkino interesovanje za svojevrsnu umetničku rekonstrukciju prošlosti. Namera je, kako grafičarka sama ističe, da se poigra sa pozicijom posmatrača kome je u kontekstu praistorijske vizuelne kulture u kojoj se nižu predstave životinja na zidu, dodeljena perspektiva lovca. Suočen sa brojnim slikovnim prikazima, posmatrač je, poput lovca, uvek naspram njih.

U brojnim radovima prepoznatljiva obeležja materijalnog kulturnog nasleđa kolažirana su sa motivima fragmenata tekstila ornamentalnog karaktera. Kombinujući tehniku duboke štampe (kolografija, linogravura, akvatinta, rezervaš, bakropis) i ravne štampe (algrafija) sa neklasičnim postupcima (konac, vez) umetnica stvara formu grafizma proširenog polja i ubedljive taktilno-vizuelne celine naglašene plastičnosti.

Leonija Milisavljević (1992), diplomirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, klasa prof. Zorana Todovića. Dobitnica je pohvale za rad na XVII Studentskom bijenalu grafike 2014. godine, kao i Nagrade za najuspešniji umetnički rad iz umetničke discipline – grafika, u školskoj 2014/2015. godini. Izlagala samostalno u Beoradu i Novom Sadu 2015. i na dvadesetak kolektivnih izložbi.Sa otvaranja

 

 

 

 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi