No Flash
 
 

MALA GRAFIKA 2018.

KODOVI VREMENA

17. decembar 2018 - 12. januar 2019.


U ponedeljak, 17. decembra u 19h otvоrena je izložba malog grafičkog formata Mala grafika 2018, redovna godišnja manifestacija koju Grafički kolektiv organizuje već sedmu deceniju. Ovogodišnja Mala grafika održava se u Galeriji Remont; kolege iz Remonta su bili ljubazni i ustupili nam svoj prostor da ne bismo gubili izložbenu aktivnost dok tražimo novu galeriju za Grafički kolektiv.

Deo tradicije Grafičkog kolektiva, projekat Mala grafika ukazuje na interaktivnu relaciju uspostavljenu između autora, njihove umetnosti i publike. Imajući u vidu da mala grafička forma ne predstavlja ustupak ni jednom drugom faktoru sem što je malih dimenzija, Grafički kolektiv nastavlja sa konkursom za Malu grafiku. Odziv umetnika na ovom konkursu potvrđuje krepku vitalnost koju je ova izložba održala tokom vremena. Naime, početni entuzijazam i osnovna misija ne jenjavaju, a slogani iz proteklih decenija Umetnost koje vredi više nego što košta, Za vašu kuću i one koje volite, Grafika u svaki dom, Velika umetnost na malom formatu, Mala grafika-veliko zadovoljstvo – deo su atmosfere izložbe umetničkegrafike, potencijalnog ekskluzivnog poklona.

Kalendarski pozicionirana u praznične dane, Mala grafika kontinuirano neguje predstavljanje aktuelne grafičke produkcije i različitih estetskih stavova, a u čitavom događaju vidljivi su i oni aspekti kulture koji čine pravu meru u razmeni energije, radosti i ostvarenju lične sreće u činu darivanja umetnosti. Mala škola grafike sa hiljadu grafika malog formata promovisanih u Grafičkom kolektivu, originalno umetničko delo, postale su pravi pokoloni i našle su svoje mesto u stambenim i radnim prostorima, u kolekcijama znanih i neznanih prijatelja umetnosti; ova činjenica pojačava snagu (i relaksirajući učinak) našeg projekta danas ali i sutra.

Reč je o velikoj koncentraciji rukopisa različitih poetskih uporišta; uz bardove naše savremene scene koji održavaju tenziju ove izložbe, mlade i nove autorske pojave svakako obnavljaju njenu vitalnost. Činjenica je da nove tehnologije menjaju našu percepciju umetnosti i da živimo u medijski prezasićenom svetu punom vizuelnih informacija. Iako u tom svetu dominira umreženo društvo koje sve češće komunicira na bezbednoj distanci - elektronskom poštom i/ili sms porukama, ipak su neposredne male ljudske pažnje nezamenljive.

Ovogodišnja izložba Male grafike najavljuje i veliki jubilej Grafičkog kolektiva, sedam decenija rada na afirmisanju i kritičkom promišljanju umetničke grafike i drugih likovnih medija. Brojni autori-izlagači i publika, poštovaoci novogodišnjih praznika i umetničke grafike, svedoci su i aktivni učesnici u kreiranju dijaloga kojim se već decenijama neguje i obnavlja duh zajednice, svojevrsnog umetničkog bratstva, i nezaobilaznog kreativnog utočišta savremene umetničke scene.

Uprkos svemu, svojim konceptom kompaktne celine, Mala grafika potvrđuje da umetnička praksa i životni ritam mogu biti na istoj strani; pridevi maštovito, duhovito, podsticajno, pozitivno, zabavno, ne/očekivano, dotiču trenutke radosti.

Konkurs, izložba i nagrada Mali pečat predstavljaju još jedan način da se savremena grafička produkcija kreativno podstiče i profesionalno afirmiše.

Katalog izložbe Mala grafika 2018.

Na svečanom otvaranju dodeljuje se nagrada Mali pečat (osnovana 1991, pandan Velikom pečatu Grafičkog kolektiva). Ovogodišnji žiri: Vladimir Milanović, grafičar, Tia Knežević, istoričarka umetnosti, Gabrijela Bulatović, grafičarka, jednoglasno je dodelio nagradu Jasni Gulan za grafiku L-A-K 2910, iz 2018 godine, u tehnici linorez.

Obrazloženje žirija
Rad Jasne Gulan izdvojio se u pogledu poetskog i tehničkog pristupa grafičkom mediju. Autorka ispituje likovno-plastičke mogućnosti tradicionalne tehnike linoreza, koristeći neklasičan grafički materijal u postupku štampe. Jasna Gulan pripada krugu stvaralaca kojima je bliska poetika geometerije; koristi jednostvana likovna sredstva, varirajući osnovne geometrijske oblike i svedenu tonsko-kolorističku shemu kojima gradi upečatljivu grafičku kompoziciju. Nepretenciozan, u duhu geometrijskog redukovanja forme i jasnog, pročišćenog izraza, rad Jasne Gulan predstavlja sofisticiranu vizuelnu celinu sa naglašenim autorskim stavom.

Jasna Gulan (1976. Novi Sad) diplomirala (2002) i magistrirala (2007) na grafičkom odseku Akademije umetnosti u Novom Sadu u klasi prof. Slobodana Kneževića. Od 2017. je na doktorskim studijama na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, pod mentorstvom prof. Višnje Petrović. Od 2004. godine radi kao slikar-konzervator u Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture, Petrovaradin. Član je Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine, Društva konzervatora Srbije i Međunarodnog saveta za spomenike i spomeničke celine. Izlagala je samostalno i na većem broju grupnih izložbi. Dobitnica je više nagrada i priznanja.

Značajan stimulans ovom projektu daje i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije koje i ove godine dodeljuje tri ravnoparvne otkupne nagrade. Nagrađeni autori su: Dominika Morariu, Milica Antonijević i Antonije Vešović.


Fotografije sa otvaranja izložbe 

 

 

 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi