No Flash
 
 

Miloš Đorđević
Binom Nihilo


10 - 14. novembar 2020.

U okviru projekta „Kreativno, nestrpljivo, izazovno...“ u novom prostoru Grafičkog kolektiva, ulica Dragoslava Jovanovića 11, predstavlja se Miloš Đorđević izložbom grafika „Binom Nihilo“.
Ovo je deveti segment pop up projekta sa idejom da se u međuvremenu - između stanja derutnog prostora i buduće galerije Grafičkog kolektiva – stekne nova energija i kreativna revitalizacija. U isto vreme se in situ susreću autentičnost mesta i autentičnost autorskog koncepta ostvarujući novu dijalošku formu. Program se realizuje u iščekivanju dokumentacije za rekonstrukciju izložbenog prostora Grafičkog kolektiva.

Realizujući stvaralačku produkciju u tematskim ciklusima digitalnih kolaža i interaktivnih grafičkih poliptiha promenljivih formata i značenjskih kodova, autor problematizuje jedno od gorućih tema savremenog društva – odnos čovek-priroda-tehnologija. Pitanja ljudske alijenacije i relativizovanih sistema vrednosti naglašeni su varijabilnim kompozicijama, lucidnim kolažiranjem i rekontekstualizacijom preuzetih motiva - prepoznatljivih simbola/piktograma iz domena medija i savremene elektronske kulture, fragmentarnih citata iz umetničkog nasleđa i (auto)citata, sugestivnih tekstualnih i grafičkih elemenata.

„Radovi iz ciklusa Binom Nihilo bave se temom Antropocene. Poslednjih godina o 20. veku u naučnim krugovima često se govori kao zori nove epohe - Antropocenu kada ljudsko delovanje ima značajne i globalne posledice na ekosistem planete, koje će trajno ostati upisane u naslagama tla. Centralna ideja interaktivne grafičke instalacije Tonus II je tenzija između tehnologije i prirode. Prirodu kao integralno okruženje čoveka, u potpunosti je zamenila tehnologija i njena nužnost. Biološka metafora u nazivu rada predstavlja stanje napetosti u dijalektičkoj suprotnosti tehnologije i prirode. Suprotstavljeni prizori električne bandere i psa ne mogu istovremeno koegzistirati u istom odnosu. Prevladavanje jednog ishod je učešća/intervencije posetioca, koji suočen sa naglašenom graničnom situacijom uviđa posledicu sopstvenog delovanja. Time je u širem kontekstu, težište rada prebačeno na etičku ravan. U sadejstvu sa posetiocima, rad je čin stvaranja/pokretanja kolektivne odgovornosti sa porukom da naša (bolja) budućnost nije apriori u novim tehnologijama, već u načinu na koji ih koristimo i primenjujemo spram sebe i našeg okruženja.” iz teksta M. Đorđevića

Miloš Đorđević (1978. Ćuprija), diplomirao 2001. na grafičkom odseku likovnog smera Fakulteta umetnosti u Prištini. Magistrirao 2007. na grafičkom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Trenutno doktorand na interdisciplinarnim doktorskim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu na smeru Teorija umetnosti i medija. Izlaže od 2001. na brojnim nacionalnim i međunarodnim izložbama, bijenalima i trijenalima. Do sada priredio više od dvadeset samostalnih izložbi u zemlji i četiri u inostranstvu (Ruminija, Kanada, Letonija, Litvanija). Dobitnik više nagrada i pohvala za umetnički rad. Učestvovao na više umetničkih i naučnih konferencija i simpozija, na kolonijama i umetničkim rezidencijama. Član ULUS-a. Jedan sa od osnivača umetničke grupe S-4. Živi i radi u Beogradu.


 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi