No Flash
 
 

Maja Gajić
"Rane"


3 - 7. novembar 2020.

U okviru projekta „Kreativno, nestrpljivo, izazovno...“ u novom prostoru Grafičkog kolektiva, ulica Dragoslava Jovanovića 11, predstavlja se Maja Gajić izložbom grafika „Rane“.
Ovo je osmi segment pop up projekta sa idejom da se u međuvremenu - između stanja zapuštenog prostora i buduće galerije Grafičkog kolektiva – stekne nova energija i kreativna revitalizacija. U isto vreme se in situ susreću autentičnost mesta i autentičnost autorskog koncepta ostvarujući novu dijalošku formu. Program se realizuje u iščekivanju dokumentacije za rekonstrukciju izložbenog prostora Grafičkog kolektiva.

Linorezi i grafike u kombinovanoj tehnici velikog formata nastali su u okviru istraživačkog postupka kojim umetnica transponuje emotivna iskustva i njihove tragove/ožiljke u likovnu-grafičku materiju kroz stilizaciju organskih formi i ritmične linerane strukture (koža, kora drveta, ljuštura...) Deo postavke su i grafičke matrice koje u ovom autorskom konceptu kroz tematizaciju procesulanosti u grafičkom mediju sublimiraju i ideju o vidljivosti/otiscima traumatičnih i/ili katarzičnih procesa.

„Izdvajanjem čvorova sa kore drveta i apliciranjem na piljevinu, posmatranjem i stavljanjem u novi ambijent, ono postaje novi objekat, trodimenzionalni crtež, dovoljan sam za sebe. Iscratavanjem ovih čvorova, kao i opni organiskih formi, njihovim proučavanjem do trenutka apstrakovanja, dajem im na značaju. Ni jedna kora ne bi bila zanimljiva da nema svoje nepravilnosti, ožiljke, kamuflaže. Niko ne stoji potpuno ogoljen pred svetom, niko potpuno otvoren. Uveličavam ih hiljadama puta i satima, danima, dubim ove forme u linoleumu, štampam kašikom – hranim ego, stabilnost, samopouzdanje. Kolorit preuzimam iz prirode koja se može naći neposredno oko nas. Grafički medij mi je izuzetno bitan jer se pre svega pronalazim u crtežu. Prethodnih godina je moje istraživanje vodilo proučavanju organiskih formi. Tako sam došla do grafičkog prikaza svojih istraživanja. Sve ovo me dovodi do produkta koji ima za cilj likovni sklad, a koji ima za početak nešto teško, zasnovano na nečemu traumatičnom. Tako trauma rezultira prijatnim vizuelnim iskustvom.” iz teksta M. Gajić

Maja Gajić (1991. Novi Sad) diplomirala 2013. na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, klasa prof. Čedomira Vasića i 2015. završila master studije Slikarstva, klasa prof. Radomira Kneževića. Pohađa doktorske umetničke studije na istom fakultetu. Usavršavala se u više umetničkih centara u inostranstvu: Letnja akademija umetnosti u Salcburgu, predmet Fotografija, klasa prof. Tobijasa Zelonija (2015); rezidencijalni programi u Originalnoj grafičkoj bazi, Guanlan, Kina (2016) i AGALAB Amsterdams Grafisch Ateilier, Amsterdam (2018). Priredila pet samostalnih izložbi i izlagala na preko 50 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnica više nagrada i stipendija. Profesor je u Srednjoj školi za dizajn „Bogdan Šuput“, Novi Sad.


 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi