No Flash
 
 

Aleksandar Palavestra
Herbarijum kurioziteta

beležnice, crteži i komentari (2001-2017)

19. jun - 8. jul 2017.

U ponedeljak, 19. juna u 19 časova otvorena je izložba Herbarijum kurioziteta autora Aleksandra Palavestre.

Crteže, beleške i komentare, predstavljene pojedinačno, ili češće kolažirane i grupisane tako da se nadovezuju jedni na druge, autor je koncepcijski organizovao u dve celine. Jedna celina otkriva bogatstvo sveta flore i faune, ali istovremeno i autorovu opčinjenost prirodom i velikim čudima u malim svetovima (A. Palavestra), asocijativnim i imaginativnim potencijalom prirode, sposobnošću da autor (i posmatrač) poznato i uobičajeno vide na jedan nov i drugačiji način. U okviru svog profesionalnog i pedagoškog rada Palavestra prisustvuje sednicama/odborima/komisijama gde je razvio naviku da svoju koncentraciju pojačava sopstvenim crtačkim tvorevinama, čija ekspresija neretko otkriva atmosferu stručnog skupa, što na izložbi predstavlja drugu problemsku celinu.

Crteže odlikuje minucioznost u prikazivanju detalja, lakoća linije i svež kolorit koji autor postiže na nekim radovima i neuobičajenim sredstvima za bojenje; npr. koristi čak i suptilni pigment kafe umesto klasične boje.

Inspirisan tzv. kabinetima retkosti, simboličan naslov izložbe nastao je spojem dve reči koje združene u značenju otvaraju nove mogućnosti viđenja i čitanja predstavljenog. Herbarijum je botanička zbirka, dok je kuriozitet retkost, osobenost, neobičnost, pa možemo zaključiti da je ova izložba vođena radoznalošću arheologa koji sondira stvarnost i kolekcionarskim impulsom stvara zbirke neobičnih, hibridnih, nadrealnih i retkih biljnih i životinjskih primeraka sačuvanih u ovim crtežima.

„Ti crteži i zapisi, iskreni i posvećeni, ali naivni i anahroni u naučnom pogledu, nužno podsećaju na prirodnjačke i putopisne zabeleške proteklih vekova, kao i na drevne kabinete kurioziteta. Otud i naslov izložbe“ (iz teksta Aleksandra Palavestre).

Aleksandar Palavestra (1956. Beograd) diplomske i postdiplomske studije završio na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na odeljenju za Arheologiju gde je i doktorirao 1991. godine. Bavi se teorijom i istorijom arheologije, praistorijskom arheologijom, heraldikom i ilustracijom. Autor je ilustracija za Politikin Zabavnik, kao i brojne naslovne strane knjiga i časopisa. Jedan je od autora heraldičke i likovne rekonstrukcije grbova u knjizi Rodoslovne tablice i grbovi srpskih dinastija i vlastele, kao i više teritorijalnih i korporativnih grbova. Dobitnik nekoliko nagrada: za knjigu i izložbu Magija ćilibara (2006, sa Verom Krstić) godišnja nagrada Nacionalnog komiteta IKOM-a i nagrada Mihailo Valtrović Muzejskog društva Srbije. Za ilustracije knjige O ognjopardu - ogled iz kriptozoologije nagrada Neven 2004. godine. Redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Prezentaciju crteža Aleksandra Palavestre sa komentarima možete pogledati na web stranici Heraldičkog kluba Beograd.Fotografije sa otvaranja izložbe

Fotografije: Branimir Karanović, Srđa Mirković.


Fotografije sa vođenja kroz izložbu

 

 

 

 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi