No Flash
 
 

Izložba: Dušan Todorović
Ambijentalna instalacija

U ponedeljak, 4. juna u 20 sati predstavlja se ambijentalna instalacija Dušana Todorovića.

„Prateći kontinuirani tok razvoja likovnog diskursa Dušana Todorovića od 70-tih godina prošlog veka do danas, mogu se pronaći mnogi odgovori i potvrditi činjenice relevantne za situaciju i kretanja u savremenoj umetnosti Vojvodine. Svojim vizuelnim istraživanjima i smelim eksperimentima zadržao je poziciju promotera novog duha i nove atmosfere aktuelne likovne scene, te se i danas nalazi u žiži zbivanja teško pregledne, zamršene i «plinovite» umetničke situacije. Učestvujući kao akter mnogobrojnih relacija unutar zatvorenog kulturnog prostora Vojvodine i Srbije, unutrašnjom snagom i permanentnim otporom getoizaciji i izopštenosti, uspeo je da uspostavi dijalog sa internacionalnim kulturnim prostorom i postane njegov vrlo aktivni učesnik.….. Otisak i original u delu Todorovića dobijaju isti tretman, a mogućnosti njihove prezentacije su brojne i originalne, kako tehnološki, formalno, tako i sadržinski, tematski. Instalacija je za njega možda najbolja forma sastavljena iz više elemenata: objekata (zidni, podni), slika ili printova (zidni, podni, prostorni) kroz koju je moguće uključiti sve oblike izražavanja karakteristične za umetnikov diskurs. Odnos ovih elemenata je artikulisan istovetnom idejom, uz često ponavljanje karakterističnih motiva, koji sa slike ili printa, prelaze na predmet ili objekat u prostoru gradeći tako jedinstvenu scenografiju u koju posmatrač biva uvučen i postaje njen deo. Insistiranjem na određenim motivima, sekvencama iz memorije i inventara istorije umetnosti i kulture, simbolima modernog urbanog života i njihovom dijalogu, približio je prošlost sa savremenim, povezao mitološke i arhaične junake i simbole sa ovovremenskim «idolima» i «fanovima», čime je pokazao superiornost umetnika dvadesetiprvog veka koji vlada informacijama, te prošlost vešto prevodi u izvor sadašnjosti i predznak budućnosti.” (iz predgovora Svetlane Mladenov)

Dušan Todorović (Kragujevac 1945)
Diplomirao 1972. na Akademiji/Fakultetu likovnih umetnosti, Beograd, odsek slikarstvo, klasa prof. Đorđa Bošana. Član ULUS-a. Magistrirao 1974. na Akademiji za likovne umetnosti u Novom Sadu. 1980. obavljao funkciju predsednika ULUV-a (sada SULUV-a). Od 1981-1986. docent na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, od 1986-1992. vanredni profesor, a od 1992. redovni profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Od 2004. dekan na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.
Izlagao je na kolektivnim izložbama u Parizu, Njujorku, Noriču, Pečuju, Vroclavu, Moskvi, Bukureštu, Portu, Lisabonu…
Nagrade: Nagrada za slikarstvo novosadskog salona, Novi Sad; Nagrada za slikarstvo na 26. prolećnoj izložbi ULUV-a, Novi Sad; Nagrada Moša Pijade na VIII Međunarodnoj izložbi originalnog crteža, Rijeka; Nagrada Iskra kulture, visoko vojvođansko priznanje iz oblasti stvaralaštva, Novi Sad….

katalog - naslovna
katalog - text

 

 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi