GRIFON 2008 - 7. KONKURS ZA NAJBOLJI GRAFIČKI DIZAJN U SRBIJI, REPUBLICI SRPSKOJ I CRNOJ GORI U 2006. I 2007.

 

Izložba izabranih radova

9 - 28. juni 2008.

 

U Grafičkom kolektivu , u ponedeljak,9. juna 2008. u 20h,otvara se izložba GRIFON 2008. i dodeljuje se nagrada Grifon i druga priznanja.

Projekat GRIFON - konkurs i izložba- valorizuju najbolja autorska dela grafičkih dizajnera u protekle dve godine, produkciju autora koji su svojim poreklom/školovanjem/boravkom vezani za ove prostore. Profesionalni dometi i odjeci u stručnoj javnosti povodom prethodnih šest GRIFON-a (1996-2006) uverili su u opravdanost i podsticajni karakter ovog konkursa. Pre svega, konkurs i izložba GRIFON postaju relevantni pregled savremenog grafičkog oblikovanja kod nas, a u isto vreme, GRIFON promoviše najznačajnije autorske pojave u ovoj oblasti. Motiv projekta je da se autentičnim ostvarenjima potenciraju dometi primenjene grafike na recentnoj sceni, a u isto vreme, ugled i autoritet nagrade GRIFON, kao referentna preporuka autorima, potvrđuje svoju aktuelnost i značaj i na međunarodnoj sceni.

Konkursne kategorije : Tipografsko pismo, Knjiga i druge publikacije, P romotivni materijal i hartije od vrednosti, Vizuelni identitet, Plakati i oglašavanje, Ambalaža, Filmska, video i TV-grafika, Web-dizajn.

Na ovogodišnji 7. konkurs GRIFON prijavilo se 98 autora sa preko 200 radova.

Selekciona komisija - Slavica Dragosavac / kreativni direktor, Zoran Borenović / grafički dizajner, Vladan Srdić / partner i kreativni direktor, Studio 360 / TheSign, Slaviša Savić / art direktor, Dragana Lacmanović / grafički dizajner - izabrala je 46 autora/agencija i 76 radova.

Nagrada GRIFON i druga priznanja dodeljuje se na otvaranju, 9. juna po odluci Žirija: Isidora Nikolić / grafički dizajner, Branko Basarovski / art direktor, Dejan Sretenović / istoričar umetnosti, Kosta Glušica / art direktor i Milan Stevanović / predstavnik Quadra Graphic .

 Dosadašnji laureati nagrade Grifon: Miloš Ilić (1996), Vladan Srdić (1998), Borut Vild (2000), Goran Patlejh (2002) , Slavimir Stojanović (2004) i Isidora Nikolić (2006).

 Osnivači GRIFONA : Grafički kolektiv i Quadra Graphic.

 

 

Ž I R I

za nagradu GRIFON 2008 .

 

na 7. konkursu za najbolji grafički dizajn u Srbiji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori i u 2006. i 2007. godini, sastao se 8. juna 2008. u 11 h u Galeriji Grafički kolektiv i radio je u sledećem sastavu:

Isidora Nikolić / grafički dizajner, Branko Basarovski / art direktor, Dejan Sretenović / istoričar umetnosti i Milan Stevanović / predstavnik Quadra Graphic .
Žiri je doneo jednoglasnu odluku da se nagrada GRIFON2008. dodeli Igoru Oršoliću za rad Yellow cab u kategoriji Filmska, video i TV grafika.

Obrazloženje:

Nagrada Grifon, koja se dodeljuje sedmi put, potvrđuje svoju vitalnost i sluh za nove autorske pristupe dodelivši ove godine nagradu mladom i talentovanom dizajneru Igoru Oršoliću. Treba istaći da se po prvi put Grifon dodeljuje za rad u kategoriji filmska, video i TV grafika. Kao veoma mladi autor na poziciji umetničkog direktora televizije B92, Igor Oršolić kontinuirano kreira i hrabro razvija vizuelni identitet koji svojom svežinom i kreativnim pristupom markira jasnu stvaralačku poziciju koja obuhvata osobenosti novog milenijuma. Žiri je izdvojio Igora Oršolića čiji prepoznatljiv rukopis i osećaj za medij, čitljiv u radu Yellow cab, čini značajan pomak u razvoju animirane TV grafike, pružujaći svaki put sveže i originalno rešenje koje postaje referenca za kvalitet i afirmiše kreativnu upotrebu digitalnih medija.

Pored nagrade GRIFON, dodeljena su priznanja po kategorijama:

Vedran Eraković
Kategorija: Tipografsko pismo
Naziv dela: Adamant

 

 

Jovan Trkulja
Kategorija: Knjiga i druge publikacije
Naziv dela: Hate

 

 

Studio Pure / Mane Radmanović i Nebojša Cvetković
Kategorija: Promotivni materijal i hartije od vrednosti
Naziv dela: « Dis – patch 6 », Festival elektronske muzike