No Flash
 
 

Maja Simić i Alan Bećiri
Na tragu - Panorama format
14. januar - 2. februar 2008.


Svojim ciklusom fotografija Na tragu - Panorama format umetnički par Simić Bećiri pokušava da ostvari interaktivnu komunikaciju sa posmatračem i mogućnost transfera vizuelne poruke.
Reč je o autorima urbane provinijencije koji su 90-ih godina stekli afirmaciju na likovnoj sceni; Maja Simić figurama žene čija je telesna mumificiranost na soficticirani vizuelni način potencirala imperativ vremena sa opsesijom večne lepote i mladosti;
Alan Bećiri u svojim shematizovanim figurama sportistima podesća na načela antičke kulture i ideju u zdravom telu zdrav duh.

„U vrevi dešavanja i preživljavanja u gradskoj sredini , retko posmatramo svoj grad sa distance, sa zelenog brežuljka . Slike kroz koje identifikujemo svoj grad su sećanja na asfalt, zidove, senke, tragove gradskog života u stalnoj promeni. Upravo takve slike, fotografski zabeležene u panorama formatu, zamrznute površine grada u stalnoj promeni, motivi su ove izložbe. “

Iz teksta M. Simić, A.Bećiri

MAJA SIMIĆ (1975. Kikinda)
na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu diplomirala 2002. i magistrirala 2005.
Izlaže od 2001. - na sedam samostalnih i na preko 70 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

Nagrade i otkupi
2004. Otkupna nagrada Ministarstva kulture Republike Srbije na Izložbi male grafike;
2003. Otkup umetničkih dela Sekretarijata za kulturu grada Beograda;
2002. Nagrada za grafiku Đorđe Andrejević Kun; Stipendija fonda Kraljevskog doma Karađorđevića; 2001. Nagrada Fakulteta  likovnih umetnosti za grafiku;
Treća nagrada za ex libris Francuskog  kulturnog centra  u  Beogradu


ALAN BEĆIRI (1973. Uroševac)
grafičar, fotograf, dizajner
Izlaže od 1999. - na pet samostalnih i na preko 100 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

Nagrade i otkupi
2007. Otkup umetničkih dela Sekretarijata za kulturu grada Beograda
2006. Zlatna igla na Prolećnoj izložbi ULUS-a
2004. Specijalna nagrada za fotografiju, Budimpešta, Mađarska
2002. VIII IIAPC, Japan
2000. VI IIAPC, Japan
1997. Prva nagrada za idejno - arhitektonsko uređenje okoline VŠPILU u Beogradu

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi