No Flash
 
 

Izložba: Stojan Ćelić
Crteži i grafike - Izbor iz opusa

U ponedeljak, 23. aprila u 19h u Galeriji Grafički kolektiv otvara se izložba crteža i grafika Stojana Ćelića. Izložba se priređuje povodom 15 godina od smrti umetnika a obeležava se i 70 godina od osnivanja Akademije/Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, na kojoj je Ćelić studirao a potom bio dugogodišnji profesor.

U bogatoj umetnikovoj ličnosti i tematskim, idejnim, jezičkim i plastičkim aspektima Ćelićevog dela, pored slikarstva, grafika je jedna od veoma značajnih uporišnih tačaka. Naime, određene likovne probleme naizmenično je rešavao u crtežu-slici-grafici i u tom magičnom trouglu utemeljen je njegov prepoznatljiv stvaralački kod. Grafika je u Ćelićevom opusu važno vezivno tkivo i nezaobilazna stvaralačka činjenica zasnovana na originalnosti i individualnosti. Bez obzira da li su drvorezi iz rane faze, ilustracije za pesničke knjige ili otisci duboke štampe sa akcentom na tehnici ravnog nagrizanja, u njegovom vrhunskom majstorstvu sve je konceptualno logično, jasno i u prirodnom sledu. Upravo je Ćelić u našoj sredini svojom grafikom ostvario domen nezaobilaznog i potpunog autorskog dela. Ono što je stvorio u autorskoj grafici nijednim drugim postupkom se ne može tako eksplicitno i ubedljivo izraziti.

U postojećim kulturnim prilikama svog vremena Ćelić je imao veoma aktivnu umetničku, društvenu i institucionalnu ulogu koja je potvrđena i najvišim nacionalnim zvanjima i priznanjima. Van svake sumnje, u Ćelićevom delu prepoznata je najčvršća konstanta umetničke kulture visokog modernizma.

Stojan Ćelić (1925-1992). Bio profesor na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Jedan od osnivača i urednika časopisa Umetnost. Član ULUS-a i Međunarodnog udruženja likovnih kritičara (AICA). Redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti. Sa grupom Samostalni 1952. izlaže prvi put. Bio je član Decembarske grupe. Retrospektivne izložbe: 1983. Beograd, Muzej savremene umetnosti i 1990. Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti. Pored uljanih slika radio je grafike, crteže, mozaike, tapiserije, ilustracije knjiga, likovna rešenja korica i scenografije. Pisao studije i tekstove o likovnoj umetnosti, autor nekoliko monografija; knjige: Između sveta i slike (Nolit, 1981) i Sudbina skulpture (Clio, 1994). Nagrade/izbor: Oktobarska nagrada Beograda za grafiku (1957) i za slikarstvo (1972); III izložba jugoslovenske grafike, Zagreb (1964); Druga premija na VI međunarodnoj izložbi grafike, Ljubljana (1965); Nagrada Politike, Beograd (1969); Veliki pečat Grafičkog kolektiva, Beograd (1970); Velika nagrada za crtež na V međunarodnoj izložbi originalnog crteža, Rijeka (1976); Nagrada AVNOJ-a, (1989).

katalog - naslovna
katalog - text 1
katalog - text 2
katalog - fotke

 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi