No Flash
 
 

Izložba: Tatjana Ilić
Pticu nosim zbog umetničkog rada
Dokument akcionog performansa aktivne margine

U ponedeljak, 12. marta u 19h u Galeriji Grafički kolektiv otvara se postavka Tatjane Ilić, naziv Pticu nosim zbog umetničkog rada . Ispitujući svojim radom fenomen aktivne margine Ilić je realizovala akcioni performans na Carinarnici – dokumentovan u Galeriji sa fotografijama (11/50x70cm) i platnom (110x150cm) sa tekstom carinskog prekršaja.

„Predstavljen projekat koncipovan kao akcioni performans, a odnosi se na događaj na graničnom prelazu sa skrivenom pticom u džepu, kojim umetnica otvara temu postojanja granica i njihovog značenja u širem smislu. Rad p rovocira smisao granica i graničnih sistema. Time se kreira jedan diskurs od civilizacijske važnosti: graničenje, ograničavanje, razdvajanje, sužavanje, zatvaranje, gušenje i maltretiranje .“ Iz teksta Ilije Šoškića

Pored projekta Pticu nosim zbog umetničkog rada, sinhronizujući frekvencije aktivne margine, Tatjana Ilić je autor i umetničke akcije FREKVENCIJE; reč je o seriji deset zajedničkih izložbi sa pozvanim umetnicima tokom deset meseci. Umetnici su različitih generacija i u pojedinim aspektima su na kompatibilnoj umetničkoj i iskustvenoj frekvenciji sa autorkom, na frekvenciji aktivne margine. U prvoj fazi Frekvencije pozvani su: Ilija Šoškić, Harald Hofman, Raša Todosijević, Dragan Papić iSelman Trtovac. Prva postavka Frekvencije sa Ilijom Šoškićemrealizovana jefebruara ove godine na Beogradskoj tvrđavi.

Tatjana Ilić (1966), diplomirala 1995. na Fakultetu likovnih umetnosti u klasi prof. Velizara Krstića. Od 1994. do 2000. pohađala Akademiju umetnosti u Diseldorfu, klasa Janisa Kunelisa.

 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi