No Flash
 
 

Vasilije Bukčev ( 1945-1992 )
 Život u medjuprostoru, slike i crteži

Pod nazivom Život u međuprostoru otvara se izložba slika i crteža Vasilija Bukčeva (1945-1992), slikara koji se školovao i formirao u Beogradu 60-ih i početkom 70-ih godina, a od 1973. nastanio se u Torontu gde do svoje smrti stvara i izlaže. Sticajem različitih okolnosti generacijske kolege Bukčeva imale su bolji uvid od istoričara u njegovo stvaralačko polje. Tako se, zahvaljujući inicijativi slikarke Evgenie Demnievske priređuje Bukčevu prva izložba u Beogradu; reč je i o zalaganju i iskrenoj želji da se podstakne temeljnije istraživanje stvaralaštva ovog zaboravljenog slikara. Jer, o njegovom stvaralaštvu, razvejanim (i/ili uništenim) radovima između Beograda i Toronta, nažalost, još uvek nema dovoljno faktografskih i dokumentarnih podataka niti utemeljenijih izvora koji bi pouzdanije odredili dinamiku, ritam, domete, obim, poetiku i hronologiju njegove umetnosti.

Danas se, petnaest godina od smrti Vasilija Bukčeva, otvara niz pitanja vezanih za život i delo ovog slikara.

Sačuvani crteži i slike iz beogradskog perioda vezuju rad Bukčeva za figuraciju u znaku ekspresije i srodničke linije elgrekovsko-vangogovsko-sutinovske poetike. Reč je o autoru koji je posedovao „autentičnu kreativnost i delo koje je menjalo našu svest, naša razmišljanja o životu i o umetnosti“, zapisala je E. Demnievska.Njegove slike i crteži nalaze u privatnim kolekcijama u Srbiji i inostranstvu.

Vasilije Bukčev, rođen 1945, Egejska Makedonija, Grčka. Od 1948. porodica Bukčev živi u Beogradu. Na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu diplomirao 1970. u klasi prof. Đorđa Bošana, a 1972. završava i postdiplomske stidije. Na Likovnoj akademiji dva puta je nagrađivan za slikarstvo. Učestvovao je na izložbi Kolonija mladih u Ivanjici. Od 1973. živeo je u Torontu gde je imao više puta samostalne izložbe. Umro je 8. oktobra 1992. u Torontu.

katalog


 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi