No Flash
 
 

Nevenka Stojsavljević
Materija Svetlost Senka

26. septembar - 22. oktobar 2022.


Retrospektivna izložba Nevenke Stojsavljević “Materija Svetlost Senka” otvorena je do 22. oktobra u Galeriji Grafičkog kolektiva, Dragoslava Jovanovića 11.

Umetničko delovanje i doprinos Nevenke Stojsavljević na savremenoj vizuelnoj sceni tokom skoro pet decenija potvrđuju brojne izložbe, kritičarske recenzije, relevantne nagrade i zapažena pozicija u galerijskim i muzejskim zbirkama. Od debitantske izložbe u Grafičkom kolektivu 1979. godine, proces stvaralačkih promena u radu umetnice tekao je logično, postepeno se menjao u prirodnom istraživanju likovnih sredstava, variranju tema, kao i koncentraciji na idejne i vizuelne celine, zadržavajući osetljivost za strukturu i oslobođeni grafizam kao osnovnu premisu stanja senzibiliteta. Prvi stvaralački ciklusi Nevenke Stojsavljević - zgusnuta slika savremenog urbanog ambijenta, kompozicije kolažnih situacija sa foto-predlošcima i tipografskim elementima, vizuelni koncept blizak nadrealističkom poetskom diskursu, potom kompozicije koje fokusiraju motiv mašine - krajem 70-ih i tokom 80-tih godina realizovani su u tehnikama duboke štampe, akvatinte i bakropisa. Tokom 90-ih godina, grafički mediji kao što su linorez ili linogravura, omogućili su joj pronalaženje novog izražajnog kvaliteta veoma podesnog za prelazak iz faze rada u duhu narativne simbolike kolažnog faktografskog isečka u fazu traženja idejne i vizuelne suštine u koncentrovanom grafizmu. Izabrani medij je ujedno i čvrst temelj u njenoj umetničkoj biografiji koji je blizak beogradskoj grafičkoj školi. Plodne stvaralačke tenzije u kreativnom životu Nevenke Stojsavljević vremenom nisu popuštale, samo je istraživačko težište pomereno sa plana figurativno-asocijativnog ka planu asocijativno-apstraktnog da bi danas, vođena idealima egzistencijalne suštine i očuvanju integriteta, ostvarila sofisticiranu formu geometrizovanog likovnog prostora. Istraživanje i posvećenost u stvaralaštvu ove autorke je apsolutna, a veliko iskustvo oslobađa nove vizije i koncepcija komponovanja linearne strukturalnosti u fokusu je njene pažnje. Tako i recentnom produkcijom u tehnici serigrafije stvara vizuelnu igru sa prostorom, linijama i senkama, a srebrna boja sa crnom i belom pojačava živost i dah ovog suptilnog izraza – elementi formalne i poetske matrice sugerisani i naslovom ove izložbe. Likovni opus Nevenke Stojsavljević, kojim dominiraju grafika i radovi na papiru, može se sagledati kao otvoreni stvaralački koncept koji teži sublimaciji poetske eteričnosti prostora i racionalne “matematičke” harmonije konstruktivne sheme.


Nevenka Stojsavljević (1953. Velika Popina) diplomirala na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu 1977, a magistrirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 1980. godine. Radila je kao profesor u Školi za dizajn i na Visokoj školi likovnih i primenjenih umetnosti u Beogradu. Priredila je 32 samostalne izložbe i učestvovala na preko 300 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnica je više nagrada, od kojih su najznačajnije Veliki pečat Grafičkog kolektiva 1993, Zlatna igla na II Međunarodnom bijenalu suve igle 1995, Zlatna igla na Prolećnoj izložbi ULUS-a 1996. Dela joj se nalaze u kolekcijama u beogradskom Narodnom muzeju, Muzeju savremene umetnosti, Muzeju Cepter…

Pozdravna reč Zorana Todovića povodom otvaranja izložbe Nevenke Stojsavljević

Intervju Milice Dimitrijević sa Nevenkom Stojsavljević, Politika, 17.10.2022.Fotografije sa otvaranja izložbe:


 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi