No Flash
 
 

Izložbe 1951-2018

a b c č ć d dj e f g h i j k l lj m n nj o p r s š t u v z ž w

Adašević, Andrić, Hrvanović, Matić, Žunić, grafike, 1-10.4. 1975.
Adašević Branimir, grafike, 21-30.11. 1976.
Ajdič Andrej, grafike, 11-20.6. 1973.
Ajdić Ljubiša, slike, 1-10.2.1960.
Aktuelnosti u savremenoj srpskoj grafici, izbor Lj.Ćinkul, Herceg Novi, jun 1991.
Akvareli, 21-30.1. 1961.
Alempijević Katarina, 22.10-3.11. 2007.
Anastasijević Boris, skulptura, grafika, 1.-10.4.
Andrejević Krsta, prva samostalna izložba, grafike, crteži, slike, 1-10.11.1958.
Andrejević Krsta, slike, 1960.
Andrejević Krsta, ulja, crteži i grafike, 21-30.5. 1966.
Andrejević Krsta, slike, 21-28.2. 1970.
Andreevski Tome, staklo, metal, 1-10.2. 1961.
Anđelković Rodić Milica, grafike, 13-25.2. 2006.
Anđelković Milica, grafike, 4-16.10. 1993.
Anđelković Miodrag (Niš), grafike, 11-20.1. 1971.
Antanasijević Lidija, grafike, 9-26.1. 1991.
Antanasijević Lidija, grafička instalacija, 31.8-12.9. 2009.
Antić Aleksandar, fotografije, 15-27.2. 1980.
Antonović Momčilo, crteži, 30.3.-9.4. 1981.
Antonović Momčilo, crteži, 10-29.10. 2016.
Antunović Risto (Beograd), grafike i crteži, 7-19.2. 1994.
Anuška-Skica za portret jednog kustosa, 11-23.4. 2005.
Arikata Osami, fotografije, 30.10-11.11. 2017.
Arsić Milovan, kopije fresaka, 11-20.4.1957.
Arsić Miroslav, grafike, 11-20.9. 1973.
Arsić Miroslav, grafike, 21-30.6. 1978.
Arsić Miroslav, grafike/izbor iz opusa/, 20.2-3.3. 2012.
Arsić Prvoslav, slike, 1961.
Art and Sport, Mapa svetske grafike, 6-15.2. 1984.
ARTA, izložba listova četvrte serije, 22-30.4. 1955.
ARTA - Društvo prijatelja grafike, 23.8.-12.9. 1982.
ARTA, 1954-1968, 11-30.10 1999.
Atelje NORD, Norveška, grafike, 5-24.8. 1991.
Atanasović Stojanović Dragana, grafike/knjige, 29.5.-7.6. 1981.
Atanasović Dragana, dizajn, 27.3-8.4. 2000.
Antonijević Milica, grafike, 16.1-1.2. 2003.
Antonijević Milica, grafike, 2-14.9. 2013.
Antonijević Mira, grafike, 18.2-1.3. 2008.
Antonijević Mira, grafike, 23.1-11.2. 2017.
Apollonio Zvest (Ljubljana), grafike, 1-10.2. 1971.
Apollonio Zvest (Ljubljana), grafike, 11-20.9. 1976.
Ašković Janičić Nada, keramika, 3-10.1. 1975.
Babić Dubravka (Zagreb), grafike, 11.-20.11. 1985.
Badž Ramzija, slike, 3-10.5. 1978.
Bajić Miodrag Mića, crteži, 11-20.11. 1974.
Bajić Miodrag Mića, grafike i crteži, 2-10.7. 1977.
Bajić Miodrag Mića, drvorezi, 6-15.12. 1982.
Bajin Đukanović Zorica, fotografije, 13-25.9. 1999.
Bajin Đukanović Zorica, fotografije, 18.10-6.11. 2004.
Balakauskaite Irma, grafike, 27.4-13.5. 2017.
Baldek Decko Andre (Francuska), monotipije, 6-15.2. 1992.
Balić Zdenka (Zagreb), keramika, 4-12.5. 1971.
Banović Zoran, grafike, 15-31.7. 1996.
Banović Zoran, grafike, 29.3-10.4. 2004.
Barat Ferenc (Novi Sad), plakati, 28.5.-6.6. 1984.
Baranji Karlo i Zlata, keramika, 21-30.9.1962.
Barzin Michael (Belgija), grafika/instalacija, 8-20.4. 2002.
Batajić Olivera i Oršolić Jana, Fabrika knjiga, 5-17.5. 2008.
Baum Peter (Beč), monotipije, 21-30.1. 1966.
Bečka umetnička grafika 2 / Mihael Hedvig, Georg Lebcelter, Henrieta Lajnfelner, Mihael Šnajder i Veronika Štajner/, 15-27.9. 2014.
Bećiri Alan/Simić Maja, Na tragu - Panorama format, 14.1-2.2. 2008.
Bećiri Alan & Simić Maja, fotografije, 16-28.9. 2013.
Beneš Karel (Prag), grafike, 12-25.10. 1987.
Beograd 1970., Grafika dobitnika Velikog pečata Grafičkog kolektiva (u okviru Nedelje Beograda u Beču), Beč, Palata Palfi, 1-10.4. 1970.
Beogradski Grafički segment, autor. izl. Ž.Gvozdenović, 9-22.2. 1987.
Bijenale suve igle iz Užica, 26.7.-20.8. 1993.
Blagojević Miroslav, crteži, 24.4-11.5. 1989.
Blagojević Zoran, crteži, 20.9-2.10. 2010.
Blanuša Milan, crteži, 11-20.2. 1972.
Blanuša Milan, crtež i skulpture, O Bekmanu, 13-25.10. 1997.
Blanuša Milan, grafike, 13.6-9.7. 2005.
Blanuša Milan, grafike, 15.11-27.11. 2010.
Blaževski Trajče (Skoplje), grafike, 7-20.3. 1988.
Blok Andre, Ričard Mortensen, Viktor Vazareli, serigrafije, 21-31.3. 1957.
Blok Andre, Ričard Mortenzen, Viktor Vazareli, serigrafije, 1-10.6.1958.
Bogaert Ilsa van den i Gisbergen Charls van (Belgija), grafike, 11-20.6. 1966.
Bogdanović Kosta, skulpture i crteži, 11-20.9.1964.
Bogdanović Kosta, radovi na papiru, 4-16.10. 2004.
Bogićević Jovan, crteži, 15-20.2. 1979.
Bogdanić Memnuna Vila, grafike, 21-30.1. 1969.
Bogojević Slavoljub, slike, 1-10.4.1957.
Bogojević Slavoljub, mart 1961.
Bogojević Slavoljub, slike, 11-20.2.1962.
Bogojević Slavoljub, slike na staklu, 31.3.(12–24 h) 1971.
Bogojević Slobodan, 20.-30.1.1955.
Bojanić Radomir Pon, grafike, 21-30.3. 1978.
Bojić Frannssen Dragana, grafike, 12.7 - 31.7. 2010.
Bojović Anđelka, grafike, 22.6-18.7. 2015.
Bojović Slobodan, grafike, 18-30.1. 1993.
Bokšan Kosa, crteži, 1-10.3. 1978.
Boldižar Ivan, kaligrafije, 1-10.6. 1975.
Bondžić Radičević Ana, grafike, 30.1-11.2. 2006.
Borčić Bogdan (Ljubljana), grafike, 1-10.2. 1968.
Borčić Bogdan (Ljubljana), grafike, 21-30.3. 1973.
Borčić Bogdan (Slovenija), grafike, 11-20.4. 1991.
Bosnić Dragan, crteži 3-15.9. 2007.
Botić Aleksandar, grafike, 29.1-10.2. 2007.
Bošan Đorđe, male slike, 21-30.4.1972.
Bošković Đorđe, grafike, 22-31.1.1979.
Bošković Vladimir, linorezi, 24.1-3.2.1983.
Božičković Popović Vera, crteži, 11-20.9.1981.
Bradić Branka, grafike, 14-30.11. 1988.
Bradić Kosta, slike, 1-10.10.1959.
Bradić Kosta, slikane sferične površine, 8-10.3. 1966.
Bradić Kosta, slike, 11-20.11 1971.
Brajović Ljudmila, grafike, 11-23.3. 1996.
Briski Sonja, crteži, 1-10.10. 1979.
Britanska litografija u boji, 21-30.1.1959.
Brites Joan (Portugalija), grafike, 1-10.10. 1971.
Brunovski Albin (Bratislava), grafike, 22.10.-4.11. 1984.
Brunovski Albin, exlibris, retrospektiva/Svet exlibrisa, 2.10.-21.10. 1995.
Brunovski Albin, grafike, 13.11-2.12. 2017.
Brusilovski Aleksandar, crteži i slike, 1-10.10. 1966.
Bulatović Gabrijela, grafike, 14-26.1. 2002.
Bulović Filip i Stevanović Todor, crteži posvećeni „ptičjem čoveku iz Alkatraza“ Robertu Strudu, 10-20.6.1965.
Bukčev Vasilije, slike i crteži, 18.6-7.7. 2007.
Buniševac Kosta, crteži, 1-10.9. 1973.
Buri Alberto (Italija), 13-20.11. 1970.
Burić Anka, grafike, 7-17.11. 1983.
Burić Anka (Crna Gora), grafike, 16-28.9. 1991.
Burić Anka, Vino i Vrijeme, 9-21. 11. 2009.
Burić Ilija (Crna Gora), crteži, 12-25.1. 1987.
Butković  Josip(Rijeka), grafike, 19.2–3.3. 1990.
Buttinger Josef, monotipije, 2-10.1. 1965.
Caran Nikola (Vršac), grafike, 6-18.3. 1989.
Caran Nikola, grafike, 31.8.-12.9. 1992.
Carosone Paolo (Italija), grafike, 2-10.7. 1971.
Cenić Miroslav, grafike, 15-24.11. 1982.
Cibulska Jadviga (Poljska), grafike, 111-20.9.1960.
Cigarčić Dragana, drvorezi, i Mira Marković-Sandić, skulptura, 21-30.9.1958.
Cigarčić Dragana Beba, tapiserije, 1-10.3. 1970.
Ciuha Jože (Ljubljana), slike, 21-30.11. 1970.
Ciuha Jože (Ljubljana), grafike, 11-20.1. 1978.
Christmastree Lori, papiri, instalacija, 11-24.1 1988.
Clark Samanta, grafike, 1-13.7. 1996.
Coha Dragan, grafike, 1-11.2. 1980.
Conić Branko, karikature, 1-10.11. 1970.
Crnilović Hristifor (1886–1963), pasteli i ulja, 21-28.2. 1965.
Crnobrnja Stanko, radovi na papiru/kolaži, 19.7-7.8. 2004.
Crteži, 1-10.2. 1959.
Crteži, 11-20.2. 1960.
Crteži, 21-28.2. 1961.
Crteži, 21-30.3.1962.
Curk Franc (Ljubljana), grafike, 13-23.1. 1983.
Cvetić Mariela, crteži,17-29.9. 2001.
Čaće Nedeljko, fotografije, 7-17.2. 1985.
Čaće Titko i Banjević Veselin, slike, 21-30.1. 1973.
Čaće Titko i Banjević Veselin, slike, 11-20.10. 1978.
Čelebonović Marko, pasteli, 1-10.3. 1973.
Čemerski Gligor (Skoplje), crteži i gvaševi, 1-10.4. 1968.
Čen Ćianzi, Sin Je, Jang Ći, grafike, 23.8- 4.9. 2010.
Černigoj August (Trst), grafike, 1955.
Češki i slovački exlibris, 1-15.12.1988.
Četiri grafičara iz Pariza (Omčikus, Bokšan, Belić, Bijeljac), 27.5.-15.6. 1996.
Četnik Milan, skulpture, 21-30.6. 1969.
Četvorica iz Kolektiva, autor V.Sujić, grafike, 13-30.6. 1983
Četvrti tradicionalni jugoslovenski konkurs za karikaturu godine „PJER '70“, 11-20.12.1970.
Čok Zlatana, grafike (debitant), 1-10.2. 1969.
Čok Zlatana, grafike, 1-10.6. 1976.
Čolaković Miladin, fotografije, 19-31.1. 1998.
Čvorović Slavoljub, 21-30.4. 1962.
Ćatović Hilmija (Priština), crteži, 29.3.-9.4. 1984.
Ćelić Stojan, bakropisi u čast ponovnog otvaranja Grafičkog kolektiva, 1-10.4. 1964.
Ćelić Stojan, grafike i crteži, 11-20.11. 1967.
Ćelić Stojan, crteži, 21-30.4. 1975.
Ćelić Stojan, pasteli i crteži, 23.5.-5.6. 1988.
Ćelić Stojan, crteži i grafike, 23.4-12.5. 2007.
Ćirić Ida i Miloš, izložba grafičkih rešenja i ilustracija, 1-10.10. 1965.
Ćirić Miloš, Studija znaka, 1-10.10. 1968.
Ćirić Miloš, Ćirilica - studija pisma, 21-30.10. 1972.
Ćirić Miloš, grafike,9-21.2. 2009.
Ćirić Rastko, crteži, 10-23.11. 1986.
Ćirilice na poklon, tipografija, 2-14.4. 2012.
Ćorović Milorad (Sarajevo), slike, 11-20.1. 1968.
Ćosić Dragiša, grafike, 17-29.2. 1992.
Ćurguz Velimir Kazimir, crteži, kolaži, 29.1.-10.2. 1996.
Ćurgus Velimir Kazimir, crteži, 26.11-15.12. 2001.
Ćurgus Velimir Kazimir, akvarijumi, 17- 29.11. 2008.
Dali Salvador, grafike, 1-20.4. 1977.
Dakos Henri Guy, grafike, 11-23.4. 2016.
Damnjanović Damnjan Radomir, slike i grafike, 21-30.4.1958.
Damnjanović Damnjan Radomir, slike, 21-29.2.1960.
Damjanović Vjera, radovi na papiru, 1-18.9. 2004.
Dautovska Gordana (Makedonija), grafike, 2-21.11. 1998.
Debeljković Branibor, „Fotografija u stanu“, 21-30.5. 1965.
Debenjak Riko, 15. - 28. 1. 1954.
Deckert Erich, crteži, 1-10.2. 1978.
Dedić Fatima, crteži, 19-30.4. 1982.
Demnijevska Evgenija, Linija, (projekat Beograd–Istambul), 25-27.9. 1989.
Deset grafičara izlaže skice (Čvorović, Džmerković, Grujić Elim, Janković, Kršić, Makeš, Martinović, Mijatović, Miljuš, Širbegović, Tikveša), 11-20.3. 1967.
Design GB Studia (grafički dizajn Miloša Bobića i Stanka Gakovića), 11-20.12. 1977.
Dević Jovan, skulpture, 21-30.6.1959.
Digitalna grafika beogradskog grafičkog kruga, 6-25.4.2009.
Dimić Branko, grafike i crteži, 8-21.2. 1988.
Dimitrijević Aleksandar, crteži, 12-28.7. 1990.
Dimitrijević Budimir, grafike, 7-19.12. 1998.
Dimitrijević Milo, crteži i akvareli, 21-30.3. 1965.
Dimitrijević Milo, crteži i akvareli, 21-30.10. 1970.
Dimitrijević Milo, slike, 31.8.-9.9. 1984.
Dimovski Cvetan, grafike, 21-30.10. 1975.
Dimovski Cvetan (Novi Sad), grafike, 6-18.3. 1995.
Dimovski Zoran, grafike, 20.11.-2.12. 1995.
Diploma, B.Karanović i S.Fileki, graf.dizajn, 7-26.11. 2005.
Divjak Milenko, grafike, 31.10.-12.11. 1994.
Divjak Milenko (Belgija), grafike, 21.7-9.8. 2003.
Divljan Sretko i Jocić Biljana, grafike, 1-10.2. 1974.
Divljan Sretko, grafike, 21-28.2. 1977.
Divljan Sretko (Svetozarevo), crteži, 5-15.1. 1981.
Divljan Sretko (Svetozarevo), crteži, 6-18.2 1989.
Divljan Sretko, crteži, 15-27.3 1993.
Divljan Sretko, slike, 22.4-4.5. 2013.
Dobanovački Branislav (Novi Sad), grafički dizajn, 25.2-9.3. 1991.
Dobitnici Velikog pečata GGK (B.Kršić, M.Krsmanović, B.Miljuš, H. Tikveša, D.Masniković, B.Karanović, B.Iljovski), 1970.
Dobitnici Velikog pečata GGK, 15-30.5. 1976.
Dobitnici Velikog pečata GK, 14-24.6. 1982.
Dodig Aleksandar, kaligrafija, 27.10.-9.11. 1986.
Dokić Nikolić Dunja, crteži, 11-20.10. 1977.
Donić Milosavljević Ruža, dekorativni panoi, 1-10.12. 1972.
Don Palade (Rumunija), autorska izložba S.Stepanova, 3-15.2. 2003.
Donkov Perica, instalacija, 24.10-5.11. 2011.
Dragičević Igor, grafike, 24.10.-5.11. 1980.
Dragičević Igor, grafike, 24.2.-6.3. 1983.
Dragosavac Slavica, grafike, 30.9.-12.10. 1991.
Dragosavac Slavica, radovi na papiru-plakati, 1-20.12. 1997.
Dragosavac Slavica, radovi na papiru, 30.9-12.10. 2013.
Dragosavac Slavica, 2-4.7.2018.
Dragović Vukica, grafike, 1-10.10.1970.
Dragulj Emir, grafike (debitant), 1-10.6. 1965.
Dragulj Emir, grafike 3-15.12. 2007.
Drljača Miroslav, grafike i crteži, 4 -16.2. 2008.
Drobnjak Nataša, 29.8-10.9. 2011.
Druga izložba grafika u boji, 28.11-10.12. 1955.
Druga međunarodna izložba Male grafike, 22–31.12. 1994.
Druga međunarodna izložba Male grafike, do 20.1. 1995.
Drvorez i drvorez u boji, 1-10.9. 1953.
Drvorez i drvorez u boji, 27.9-17.10. 1954.
Dugonjić Tomislav, kolaži, crteži, 11-20.2. 1976.
Dvanaest italijanskih grafičara, 21-30.4. 1973.
Dva naivna slikara Srbije: Milan Rašić i Dušan Jevtović, 1-10.4. 1966.
Džamonja Dušan (Zagreb), crteži i skulpture, 11-20.2.1957.
Džamonja Dušan (Zagreb), Multimodel X, 12-20.2. 1975.
Džmerković Božidar, kolaži, 12-23.11. 2013.
Đak  Marić Branka, crteži, 1-10.12. 1969.
Đak Živko, grafike (debitant), 21-30.11. 1967.
Đak Živko, grafike, 21-31.7. 1971.
Đenić Momčilo, grafike, 21-30.1. 1975.
Đerđ Sabo, crteži, 21-30.6.1960.
Điković Mario, grafike, 21-30.4. 1971.
Điković Mario, grafike, 27.11 – 9.12. 2006.
Đižong Cou, grafike, 2.8 - 14.8. 2010.
Đokić Aleksandar arh., (projekt 1970/71.), 1-10.2. 1972.
Đokić Dušan, crteži, 11-20.4. 1972.
Đokić Milan, pasteli, 11-20.9. 1968.
Đokić Milan, crteži, 23.11.-6.12. 1981.
Đokić Radomir, grafike, 6-17.2. 1981.
Đoković/Đokaj Đeljoš, grafike, 21-30.9.1964.
Đorđević Dušica, skulpture, 1961.
Đorđević Đorđe, crteži, 28.1.-7.2. 1985.
Đorđević Kosta, „Svetlosti pozornice i Maske iz comedia del'arte“, keramika, 11.-20.3. 1970.
Đorđević Miloš, grafike, 1.3-13.3. 2010.
Đorđević Miodrag, fotografije, 1-10-9.1957.
Đorđević Miodrag, fotografije, 21.-30.4. 1966.
Đorđević Mate Nemanja, Psoriasis/Dečje sobe, radovi na papiru, 9-21.3. 2015.
Đorđević Zare, slike, 1961.
Đorđević Zorica, grafike, 17-30.10. 1988.
Đulizarević Šemsa, slike,11-20.3. 1972.
Đurđević B., "Francuska obrada", autorska izložba N. Radića, 11-23.2.2002.
Đurđević Miloš, pasteli i crteži, 21-30.3. 1967.
Đuričić J., Rogić M, Smiljanić Ž, u okviru II bijenala grafike, 23.11.-5.12. 1992.
Đurić Božidar, crteži, 21-28.2. 1973.
Đurić Dado, bakropis, suva igla, 21-30.11. 1973.
Đurović Radivoje, crteži, 1-11.3. 1979.
Đurović Radivoje, kolaži, 24.5.-5.6. 1993.
Đurović Željko, crteži, 18.4.-4.5. 1983.
Đurović Željko, grafike, 12-24.11. 1990.
Elenbas Vali (Holandija), grafike, 1954.
Emra Tahir (Priština), slike, 1-10.4. 1971.
Englebert Serge (Belgija), grafike, 11-20.4. 1979.
Eraković Vedran, Familija tipografskih pisama u OpenType format, 12-17.10. 2009.
Eraković Vedran i Rnjak Marija, grafički dizajn, 29.2-12.3. 2016.
Ercegović Višnja, (Zagreb), slike, 21-31.1.1958.
Erčević Ljiljana, grafike, 1-10.10. 1978.
Erro (Pariz), serigrafije, (iz kolekcije Z.Božovića), 9-21.11. 1992.
Ervačinović Jovan, skulpture i grafike, 11-20.10. 1965.
Eterović Ivo, fotografije, 1-11.3. 1975.
Eyden Marie Christine van den, 22.8.-12.9. 1983.
Exlibris, Imate li svoj exlibris?, 25.5.-10.6. 1987.
Falun Triennalen, Prints from Balkans, Sweden, 20.3-6.6.2004
Fasade Obilićevog venca kroz vreme, autor M. Krsmanović Simić, 1-4.10. 2003.
Favije Filip, grafike, u okviru 5. bijenala grafike Beograd ‘98, 24.11-5.12. 1998.
Feng Yang, grafike, 17-29.8. 2009.
Feri Redžep, slike i crteži (debitant), 21-30.9. 1968.
Feri Redžep (Priština), crteži, 11-20.10. 1973.
Ferro Juan Carlos, fotografije, 1-10.4. 1976.
FIA VIII, fotografije, 28.1-9.2. 1991.
Fields Rhodes Katherine, grafike, 18-30.8. 2014.
Filipović Filo, 1960.
Filipović Mirjana, grafike, 28.2-11.3. 2000.
Finci Marina (Sarajevo), grafike, 25.1.-7.2. 1988.
Florias Ten, predeli i mrtve prirode, 19-28.3. 1953.
Fotić Branislav, grafike, 23.3.-5.4. 1987.
Fotić Branislav, grafike, 19-22.6. 1989.
Fotić Branislav, svetleća tela i grafike, 23.8.-4.9. 1993.
Fotić Branislav, grafike, 30.3.-11.4. 1998.
Fotić Branislav, grafike, 26.3-7.4. 2007.
Fotić Branislav, grafike, 25.3-6.4. 2013.
Fuks Ernest (Beč), grafike, 1-10.1. 1966.
Fulgosi Daniela, grafike, 29.9.-11.10. 1997.
Fulgosi Daniela, kolaži, 9-21.9. 2002.
Fulgosi Daniela, grafike, 3- 22.3. 2008.
Gajić Darko, fotografije, 17.4 -6.5 2006.
Gajić Miroslav, grafike, 10-19.9. 1984.
Gajić Petar, grafike, 20.2.-4.3. 1995.
Gal Biserka, linogravure, 21-30.6. 1975.
Galicioli Đuzepe (Italija), crteži, akvareli i slike, 1-10.6. 1967.
Galić Mladen (Zagreb), gvaševi, 1-10.2. 1965.
Galović Olivera, slike, 11-20.4.1959.
Garašanin Slobodan, slike, 11-20.2.1958.
Gatalica Angelina, skulptura, prva samostalna izložba, 31.5-6.6.1953.
Gelevski Jordan, crteži, 7-16.12. 1989.
Generacija najmlađih grafičara ‘67, 11-20.6. 1967.
Gerun Mihajlo (Pančevo), crteži i oblik, 18.7.-2.10. 1988.
Gligorijević Bosa, mozaik, 1-10.1.1962.
Gligorović Miodrag (Titograd), skulptura u drvetu, 21-30.9. 1966.
Glišić Milojev Mirjana, grafike, 8-20.6 1992.
Glumac Sergije (Zagreb), drvorezi i litografije, 1956.
Golub Momčilo, grafike i crteži, 8-20.11. 1980.
Golubović Đorđe, crteži, 21-30.4. 1980.
Gradiš Zdenko, Slevec Zlatko (Zagreb) grafike, 21-31.5. 1961.
Grafičari '78. (Bošković, Dević, Ivanković, Ristić), 12-20.6. 1978.
Grafički dizajn, 11-20.12. 1979.
Grafika beogradskog kruga, 12-30.5. 1963.
Grafika beogradskog kruga, 2-20.5. 1964.
Grafika beogradskog kruga, 2-20.5. 1965.
Grafika beogradskog kruga, 3-20.5. 1966.
Grafika beogradskog kruga, 12-30.5. 1967.
Grafika beogradskog kruga, 12-30.5. 1968.
Grafika beogradskog kruga, 12-30.5. (održana u Galeriji ULUS-a), 1969.
Grafika beogradskog kruga, 13-31.5. 1970.
Grafika beogradskog kruga, 13-30.5. 1971.
Grafika beogradskog kruga, 12-31.5. 1972.
Grafika beogradskog kruga, 12-31.5. 1973.
Grafika beogradskog kruga, 12-31.5. 1974.
Grafika beogradskog kruga 12-31.5. 1975.
Grafika beogradskog kruga (održana u Narodnom muzeju), 12-31.5. 1976.
Grafika beogradskog kruga (u dva dela), 12-30.5. 1977.
Grafika beogradskog kruga (u dva dela), 12-31.5. 1978.
Grafika beogradskog kruga (u dva dela)3-13.5/14-31.5. 1979.
Grafika bez prevoda, radovi inostranih autora iz Kolekcije Grafičkog kolektiva, 31.10-19.11. 2016.
Grafika i knjiga - Izložba mladih grafičara (Z.Blagojević, E.Muftić, K.Stojsavljević, Lj.Valić, M.Vidović), 21-30.6.1970.
Grafika Dalekog Istoka i Australije, 15-24.3. 1999.
Grafika malog formata (iz kolekcije Boška Karanovića), 23.11.-16.12. 1980.
Grafika u boji, 21-30.11. 1958
Grafika u boji, novembar 1959.
Grafika Velike Britanije (izbor sa Ljubljanskog Bijenala), 9-19.10. 1989.
Grafike iz grada Lahtija, 21-28.2. 1975.
Grafike velikog formata (5 jugoslovenskih grafičara), izbor S. Stepanov, 11-30.7. 1994.
Grahovac Marija, grafike, 16-28.1. 2006.
Grahovac Marija, grafike, 28.2-12.3. 2011.
Graovac Zoran, crteži, 1-13.2. 1993.
Grbić Nenad, grafike, 7-17.6. 1984.
Gregorić Jovanović Ljiljana, modni i pozorišni kostimi, 1-10.9. 1961.
GRIFON - 1. izložba jugoslovenskog grafičkog dizajna, 20-29.6. 1996.
GRIFON - izložba 2. jugoslovenskog konkursa za najbolji grafički dizajn u 1996- 1997, 1-20.6.1998.
GRIFON - 3. jugoslovenski konkurs za najbolji grafički dizajn, 10.7-5.8. 2000.
GRIFON - 4. konkurs za najbolji grafički dizajn u 2000-2001, 17.6-6.7. 2002.
GRIFON - 5. konkurs za najbolji grafički dizajn u 2002-2003, 31.5-26.6. 2004.
GRIFON - 6. konkurs za najbolji grafički dizajn u 2004-2005, 29.5-17.6. 2006.
GRIFON - 7. konkurs za najbolji grafički dizajn u 2006-2007, 9-28.6. 2008.
GRIFON - 8. konkurs za najbolji grafički dizajn u 2008-2009, 14.6-10.7. 2010.
GRIFON - 9. konkurs za najbolji grafički dizajn 2010-2011, 18.6-7.7. 2012.
GRIFON – 10. konkurs za najbolji grafički dizajn 2012-2013, 9-28.6. 2014.
GRIFON – 11. konkurs za najbolji grafički dizajn 2014-2015, 13.6-2.7. 2016.
GRIFON – 12. konkurs za najbolji grafički dizajn 2016-2017, 11-30.6.2018.
Grindle Allen, (USA), grafike, 2-14.9.1996.
Grmaš Zoran, grafike, 23.2-7.3. 2009.
Grmek Zvonko, crteži, 28.3.- 6.4. 1983.
Grmek Zvonko, crteži, 19-31.3. 1990.
Grmek Zvonko, grafike, 18-30.9. 1995.
Groupe des Graveures de Belgrade – Yugoslavie, Lozana, Galerie Wiebenga, novembar 1967.
Grozdanić Mile, grafike, 11-20.11. 1973.
Grozdanić Mile, grafike, 7-17.12. 1981.
Grujić Borivoj, slike, 21-30.4.1960.
Grujičić Jelena, crteži, 20-30.9. 1984.
Grujić Elim Milivoje, grafike, 21-30.4. 1970.
Grupa 15 mladih pariskih grafičara, 21-30.3.1969.
Grupa „A“, 1-10.3. 1976.
Grupa FAD iz Barselone i grafičari beograddskog kruga, tema Don Kihot, 1-10.5.1968.
Grupa najmlađih belgijskih grafičara - Tandem 6, 11-20.12. 1972.
Gržetić Ante, skulpture, 11-20.1.1957.
Hachmi Azza (Brisel), grafike, crteži, 1-10.2. 1975.
Hadžihasanović Sadko, Six prints and one painting, 17.7-5.8. 2006.
Hadži-Ristić Nikola, slike, 21-28.2.1958.
Hadži-Ristić Nikola i Saveta Krga, slike i skulpture, 1961.
Hamerstiel Robert, Austrija, grafike, 10.9-2.10. 2004.
Handukić Irfan, grafike, 14-26.7. 2008.
Hernandez Kastiljo Viktor Manuel, grafike, 1-12.8. 2017.
Hirošiga (Japan), drvorezi u boji, novembar1952.
Hiršl Radovan, grafike, 1-10.2. 1977.
Hlavs Oldržih (Čehoslovačka), grafička oprema knjiga, 21-30.6. 1966.
Homonaj Pal (Novi Sad), slike, 21-30.11. 1969.
Horvat Joža Jaki (Slovenija), grafike, 1-10. 4 1970.
Hotko Ervin (Zagreb), slike i crteži, 11-20.12. 1965.
Hozo Dževad, grafike, 21-30.10. 1968
Hrvanović Nusret, grafike, 1-10.6. 1970.
Hrvanović Nusret, grafike, 1-10.11. 1973.
Hrvanović Nusret, grafike, 11-20.1. 1990.
Hrvatska serigrafija, 14- 26.9. 2009.
Hu Sandria, kolagrafije, 10.2.-1.3. 2013.
Hua Qing, crteži, 11-23.2. 1991.
Huter Anton, crteži, ilustracije, 23.2-7.3. 2015.
Ikonić Stefan, grafike, 12-24.9. 2016.
Ilačević Boško,ulja i gvaševi, 21-28.2. 1966.
Ilić Dejan, grafike i crteži, 1-10.7. 1974.
Ilić Marija, grafike, 25.5.-6.6. 1992.
Ilić Marija i Musović Tafil (Holandija), grafike, 15-27. 9. 2003.
Ilić Zoran, kaligrafija, 15-27.1. 1996.
Ilić Tatjana, dokument akcionog performansa aktivne margine, 12-24.3. 2007.
Iljovski Bora, crteži, 11-20.6. 1968.
Initium, autorska izložba S.Mladenov (D.Dimitrijević, Ž.Grozdanić, D.Jelenković,
N. Kocić, B.Kuzmanović, M.Mladenović), 13.-25.4. 1998.
Isakov Đorđe, crteži, 21-30.9.1961.
Isaković Mirjana, keramika, 11-20.1. 1969.
Ivanković Ljubomir, grafike, 25.10.-3.11. 1982.
Ivanović Zoran (Svetozarevo), crteži, 27.6.-6.7. 1985.
Ivanovski Zoran, fotografije, 19-31.8. 2013.
Ivanjicki Olja, 1961.
Ivanjicki Olja, pop art, 1-10.10. 1964.
Izbor V. Kraut u okviru Oktobarskog salona, 28.10.-9.11.1996.
Izbor sa VIII Bijenala mađarske grafike (Miškolc), 1-10.2.1976.
Iz Kolekcije Grafičkog kolektiva, 11-20.2.1978.
Iz Kolekcije Grafičkog kolektiva (stariji grafičari), 22.6.-7.7.1979.
Iz Kolekcije Grafičkog kolektiva (mladi grafičari), 1-11.11.1979.
Iz kolekcije Grafičkog kolektiva, 30.3-14.4.1999.
Iz kolekcije Grafičkog kolektiva, 15.4-05.5.1999.
Iz kolekcije Nikole Marjanovića, grafike inostranih autora, 28.3-9.4.2016.
Iz kolekcije Vladete Vojinovića, crteži, 28.8.-8.9.1985.
Iz kolekcije Vladislava Zlatanovića Buce, 4-9.7.1994.
Izložba portreta, Aleksandar Zarin, Srbinović Mladen, Mihać Mirjana, Ćelić Stojan, Mitrović Milun, Kratohvil Jovan, Gatalica Angelina, Miroslav Maskareli, Miša Popović, 7-19. 12. 1952
Izložba crteža i slika dece Izraela, 29.11. - 6.12. 1952.
Izložba beogradskog kruga povodom 25 godina postojanja, 1-10.10. 1974.
Izložba crteža beogradskog kruga, 21-30.11. 1974.
Izložba crteža beogradskog kruga, 21-30.11. 1975
Izložba crteža beogradskog kruga, 11-20.11. 1976.
Izložba članova Grafičkog kolektiva, Sarajevo, 23.9-2.10. 1959.
Izložba članova grafičke sekcije ULUH-a, 20-30.5. 1956.
Izložba dečijih crteža, 1956.
Izložba engleske grafike, 27.2. 1955.
Izložba grafičara iz Barselone i grafičara beogradskog kruga, tema Don Kihot, 1-10.5. 1968.
Izložba Grafičkog kolektiva, 23.12. –Budimpešta 1957.
Izložba grafika mladih i najmlađih autora „Srećna nova umetnost“, (SKC i GGK), 15.7.–25.8. 1974.
Izložba grafika tri rumunska grafičara: (Cristina Crinteanu, Ion Branulescu, Anton Perussi), 22-30.9.1971.
Izložba grafika umetnika iz Srbije koji su izlagali na Međunarodnom bijenalu u Ljubljani, 11-20.6.
Izložba grafike (Stojan Ćelić, predgovor) 1952.
Izložba grafike u boji , 1-20.12. 1954.
Izložba grafike u boji, 21.-30.11. 1956.
Izložba grafike u boji, 21-30.11. 1957.
Izložba grafike u boji, 20.11-1.12. 1960.
Izložba grupe belgijskih grafičara Cap D'Encre, 11-20.12. 1968.
Izložba grupe EXAT 51 (V.Kristl, I.Pecelj, B.Rašica, A.Srnec), 29.3-5.4. 1953.
Izložba karikature „PJER ’73“, 11-20.12. 1973.
Izložba krakovskih grafičara, oktobar-novembar 1961.
Izložba listova iz kolekcije GK, otvaranje Grafičkog kolektiva, 10. mart, 1964.
Izložba mađarske grafike, 11-20.1. 1958.
Izložba Male grafike, Grafički atelje Alkmaar, (Holandija), april 2006.
Izložba osnivača Grafičkog kolektiva (M. Mihać, B. Karanović, M. Petrović i D. Stojanović Sip), grafike, 2-10.10. 1969.
Izložba pet mladih grafičara (Z.Blagojević, E. Muftić, K. Stojsavljević, Lj.Valić i M.Vidović), 21-30.6.
Izložba predloženih autora za bijenale mladih u Parizu (D. Gaković, B. Kršić, K. Milunović, B. Miljuš, M. Nagorni, M. Nešić, P. Nešković, G. Petrović, R. Reljić, M. Rogić, M. Stanković, K. Širbegović), 11-20.4. 1967.
Izložba savremene makedonske grafike, 11-21.11. 1957.
Izložba skica (Karanović, Krsmanović, Lubarda, Rogić, Samurović, Srbinović, Tabaković,Ćelić, Džmerković, Šejka), 11-20.4. 1966.
Izložba slika članova Grafičkog kolektiva, decembar 1958
Izložba trojice indijskih slikara: Nandi, Satiš i Vinod, 1-10.3. 1969.
IZMEĐU STRAHA I ODUŠEVLJENJA Primeri grafičkog dizajna u Srbiji 1950 – 1970; autorska izložba Gordane Popović Vasić, 22.6-18.7.2009.
Jakimovski Zoran (Kumanovo), grafike, 11-28.6. 1987.
Jakubovska Tereza (Poljska), grafike, 11-20.4. 1968.
Jang Ći, Sin Je, Čen Ćianzi, grafike, 23.8- 4.9. 2010.
Jandrić Radovan, grafike i crteži, 14-23.2. 1983.
Jandrić Radovan (Novi Sad), grafike, 28.9-17.10. 1992.
Jandrić Radovan (Novi Sad ), grafike, 25.2-9.3. 2002.
Jandrijević Nikola, slike, 2-10.1.1959.
Janković Branka ( Novi Sad), crteži, 18.2.-1.3. 1981.
Janković Knežević Branka ( Novi Sad), crteži, 19-31.10. 1998.
Janković Ljubodrag Jale, crteži, 1-10.12. 1965.
Janković Ljubodrag Jale, slike, 21-30.4. 1969.
Janković Ljubodrag Jale, grafike i crteži, 21.9-10.10. 2015.
Janković Milorad Doca, retrospektiva grafika, autor Lj.Ćinkul, 9-23.4. 2001.
Janković Nedelkov Tatjana, crteži i kolaži, 28.8-9.9. 2017.
Janković Zorana, grafike, 20.7-1.8. 1998.
Janschka  Fritz (……, grafike, 28.6.-8.7. 1984.
Japanski exlibris, iz kolekcije Č.Ocić, 7-15.9. 1990.
Jarić Šebek Ljiljana, crteži, 6-18.7. 1998.
Jehlička Nebojša, grafike, 3-13.6. 1982.
Jelić Milica, Popović Zoran, Radović Miomir, grafike, 11-20.10. 1969.
Jeremić Aleksandar Cibe, 24. 1.-6. 2. 1954.
Jeremić Aleksandar Cibe, grafike, 11-20.2. 1968.
Jeremić Aleksandar Cibe, crteži (200), 11-20.2. 1974.
Jeremić Aleksandar Cibe, crteži, 5-15.7. 1982.
Jerot Đuričković Tatjana, crteži, 22.10.–1.11. 1981.
Jesih Boris ( Ljubljana), grafike, 21-30.10. 1976.
Jirži Anderle (Prag), grafike, 2-11.11. 1981.
Job Cvijeta ( Zagreb ), ilustracije. 1954
Jocić Gordana, crteži, 13-20.4. 1976.
Jocić Jelena, grafike, 21.6-17.7. 1999.
Jocić Jelena, grafike, 25.3-6.4. 2002.
Jocić Jelena, grafike, 13.6-2.7. 2011.
Jocić Vidosava, skulpture, 1-10.2.1958.
Jockov Mileusnić Maja ( Novi Sad), grafičar debitant, 18-30.11. 2002.
Jokanović Mirjana, grafike, 24.5.-2.6. 1982.
Joksimović Slaviša, crteži, 3-13.3. 1980.
Josifović Vera, slike, 21-30.12. 1957.
Joshizumi Toshio (Japan), grafike, 10–22.4. 1995.
Jošinaga Haruhiko, grafike, 29.8-10.9. 2016.
Jovandić Radmila, grafike i crteži, 21-30.6. 1976.
Jovandić Đapić Radmila, crteži, 28.2.-10.3. 1985.
Jovandić Đapić Radmila (Francuska), grafike, crteži, 12-24.4. 2004.
Jovandić Đapić Radmila, grafička instalacija, 7-18. 5. 2013.
Jovanović Anastas, „Spomenici srbski“, litografije 2-10.1. 1958.
Jovanović Đorđe, slike, 21-30.5.1958.
Jovanović Bogoljub, crteži, juni 1953.
Jovanović Bogoljub, radovi na papiru, 23.10-11.11. 2006.
Jovanović Bogdan, crteži, 11-21.3. 1978.
Jovanović Branko, grafike, 18.9-29.9. /demonstracije-zatvoreno/ 9-14-10. 2000.
Jovanović Dragan, crteži, 21-28.2. 1978.
Jovanović Ivan, grafike, 1.2 - 13.2. 2010.
Jovanović Obrad (Užice), crteži, 14-24.1. 1982.
Jovanović Svetozar Zare, slike, 4-14.2. 1982.
Jovanović Zoran, karikature, 21-29.2. 1968.
Jovanović Zoran, grafika, karikatura, 21-30.3. 1971.
Jovanović-Dobrotin Zoran, grafike, 21.4-1.5.1969.
Jovanović-Dobrotin Zoran, grafike, 12-20.6. 1972.
Jovanović-Dobrotin Zoran, crteži, 15-27.1. 2001.
Jović Slobodan Eti, grafike, 1-10.7. 1972.
Jović Slobodan Eti, grafike i crteži, 1-10.9. 1975.
Jović Slobodan Eti, grafike, 7-17.3. 1983.
Jurišić Mira, skulpture, 1961.
Jušić Bahrudin, grafike, 11-20.6. 1980.
Kalaj Dušan i Kamila Štanclova, ilustracije, Zlatno pero, 23.4-12.5. 2001.
Kalezić Marko, grafike, 28.2-12.3. 2005.
Kalić Jasmina, crteži, 11-26.3 1991.
Kaligrafi (Fileki, Dodig, Živković, Veljović, Cenić), 1-10.9. 1981.
Kaligrafi, 7.-19.6.1993.
Kanadska grafika, izbor sa Bijenala u Ljubljani, 3-6.10. 1983.
Kanadska grafika, 9-21.3.2009.
Kangrga Olivera, slike, 1-10.12.1958.
Karadžić Kanesl Slobodan ( Novi Sad), crteži, 4-12.1. 1983.
Karailo Smail i Tikveša Halil, slike, 1-10.7. 1967.
Karailo Smail, slike, 22.9-1.10. 1972.
Karanović Boško, 1952.
Karanović Boško, crteži iz džepnog bloka, 29. 9-11.10. 2008.
Karanović Branimir, fotografije, 1-10.10. 1975.
Karanović Branimir, grafike, 1-10.4. 1978.
Karanović Branimir, fotografije, 21.-30.10. 1985.
Karanović Branimir, grafike, 2-14.4. 1990.
Karanović Branimir, fotografije, 13.11- 25.11 2006.
Karanović Branimir, grafike, 28.4-17.5. 2014.
Karanović Rodoljub, grafike, 15.2 - 27.2. 2010.
Karanović, Srbinović, Ćelić, grafike, 1-10.2. 1955.
Karanović, Srbinović, Ćelić, grafike, 10-23.1. 1953.
Karišik Jelena, grafike, 30.7-18.8. 2012.
Karišik Jelena, grafike, 11-30.9. 2017.
Karlsen Čepkenović Kristina i Mirset Kristin Ane, grafike, 11-30.7. 2016.
Kasapolija Šemsudin, crteži i skice, 1-10.10. 1967.
Kaštavarac Slobodan, grafike, 19-31.1. 2004.
Katić Kosta (Novi Sad), grafike, 11-23.9. 1989.
Kerac Milan (Novi Sad), grafike, 1-10.3.1956.
Kerac Milan, grafike, 1-10.3. 1965.
Kerac Milan, grafike, 11-20.4. 1973.
Kerečki Desnaka, slike, 11-20.10. 1964.
Kermc Zvonko (Hrvatska), akvareli, 15.7.-3.8. 1991.
Kečić Milan, slike, 20. - 30. 10. 1953.
Kiar Meško (Ljubljana), grafike, 1–10.12. 1977.
Kićevac Bosiljka, slike, 21-30.5.1959.
Kićevac Bosiljka, grafike/knjige, 25-29.3. 1981.
Kićevac Bosiljka, ilustracije, 15.3 - 27.3. 2010.
Kićević Božidar, crteži, 11-20.1. 1977.
Kićović Dragan, grafike, 6-18.2. 1995.
Kićović Dragan, radovi na papiru, 30.8-11.9. 1999.
Kićović Dragan, radovi na papiru, 27.10-8.11. 2003.
Kićović Dragan , crteži 17-29.9. 2007.
Kihlman Mikael (Švedska), grafike, 10-22.4. 2000.
Kim Sohi, grafike, 4-11.7. 2016.
Kineska grafika, 29.6-10.7. 1981.
Kipke Željko, grafike, 29.9-11.10. 2014.
Kirćanski Duško (Zrenjanin), grafike, 1.-11.12. 1985.
Kirjaković Dušica, grafike, 6-18.11.1995.
Kirjaković Dušica, (Njujork), grafike, 4-16.11. 2002.
Kitak Gordana, keramoplastika, crtež, 31.-10.11. 1985.
Kizur Martin, grafike, 30.9.-9.10. 1985.
Klaćik Alena, 22.01-03.02.2018.
Ključna reč: grafika (doktoranti, izbor: Biljana Vuković), 30.6-12.7. 2014.
Knežević Ilija, grafike, 22.2.-6.3. 1988.
Knežević Ilija, grafike, 15-27.11. 1993.
Knežević Lenka, crteži, 21-30.9. 1975.
Knežević Sava, crteži, 21-30.1. 1974.
Knežević Slobodan, grafike i crteži, 21-30.10. 1978.
Knežević Slobodan, grafike, 29.9 - 10.10. 2009.
Knežević Stevan, grafike, crteži i tempere, 1-10.9. 1967.
Knežević Stevan, grafike i crteži, 22-30.4. 1974.
Knežević Simonović Vesna, crteži, 24.6.-13.7. 1991.
Knežević Radomir, crteži, 9-21.4. 2007.
Kocić Jefimija, grafički dizajn, 10-29.7. 2017.
Kocić Novica, karikature 30.7-18.8. 2007.
Kojić Tijana, Stratum, 18.1-6.2. 2016.
Kokotović Ljubomir, grafike, 11-20.2. 1965.
Kokotović Ljubomir, grafike, 1-10.6. 1968.
Komatina Mito, grafike, 3-15.12. 1990.
Kontakt ‘71, (Prva izložba jugoslovenskog grafičkog dizajna), 11-20.3. 1971.
Kontakt ‘72, 3-10.3. 1972.
Kontakt '73, 12-20.3. 1973.
Kontakt '74, 13-20.3. 1974.
Kontakt '75, 13-20.3. 1975.
Kontakt '76, 13-20.3. 1976.
Kontakt '77, 12-20.3. 1977.
Kontakt, grafički dizajn, 17-27.3. 1983.
Kontakt, grafički dizajn, 19-28.3. 1984.
Kontakt, grafički dizajn, 11-20.3. 1985.
Kontakt, grafički dizajn, 19-30.3. 1986.
Kopanja Milutin, crteži, 11-21.10. 1984.
Korać Đorđe, crteži, 11-20.1. 1970.
Korać Đorđe, grafike, 3-10.1. 1976.
Korać Nikola, "grafike & skečbuk", 3-15.8. 2009.
Kostić Emilo, bakropisi, 21-30.6. 1974.
Kostić Emilo, grafike i crteži, 4-17.4. 1988.
Kostovski Branko, mart 1961.
Kovačević Dražen, strip table i ilustracije, 9-21.2. 2015.
Kovačević Rajko, grafike, 20.11-6.12. 1989.
Kovačević Stojan Grande, kolaži i svetlosne slike, 31.1. 1968.
Kovačević Stojan Grand, kolaži i svetlosne slike, 22-28.2. 1969.
Kovačević Živojin, ilustracije, 11-20.1. 1966.
Kragulj Radovan, 1-10.4.1961.
Kragulj Radovan, crteži i grafike, 1-10.12. 1973.
Kragulj Radovan, grafike, 22.4.-6.5 1985.
Kragulj Radovan, grafike, multimedijalni projekat, 3-19.9. 1998.
Krasniqi Hysni, grafike, 11-20.6. 1979.
Kraut Vanja, autorska izložba, Prožimanja, sećana, san, java (U okviru Oktobarskog salona), 23.10-04.11.1995.
Krivokapić Kosta, slike, 21-30.10. 1957.
Kripa Fatmir, grafike, 13-20.4. 1980.
Kritična masa, portfolio 4-16.8. 2014.
Krmov Tomislav, grafike, 11-20.10. 1974.
Krmov Tomislav, grafike, 11-20.7. 1971.
Krsmanović Marko, crteži i gvaševi, 1957.
Krsmanović Marko, litografije u boji, 21-30.10.1959.
Krsmanović Marko, grafike, 11-23.10. 1980.
Krsmanović Marko, grafike, 8-27.2. 2016.
Krstić Milovan, skulpture, 11-20.3.1960.
Krstić Velizar, grafike, 1-10.9. 1974.
Krstić Velizar, grafike, 2-12.4. 1980.
Krstić Velizar, grafike, 23.11.-8.12. 1987.
Krstić Velizar, grafike, 10-22.11. 2003.
Kršić Bogdan, grafike, 1-10.4.1958.
Kršić Bogdan, grafike, 11-20.11.1964.
Kršić Bogdan, Džmerković Božidar, Makeš Branislav, Širbegović Kemal, litografije, 11-20.10.
Kršić Bogdan, crteži i grafike, 11-20.6. 1975.
Kršić Bogdan, grafike, 16-30.4. 1990.
Kršić Bogdan, iz ateljea, crteži i nove grafike, 21.4-3.5. 2008.
Kršić Jelena, keramika, 1-10.5. 1967.
Kršić Jelena, keramika, 1-10.3. 1974.
Krug (likovna zadruga), 21-30.12.
Kuduz Ante ( Zagreb), grafike, 21-30.11.1971.
Kumar Šarma Satiš (Indija), grafike, 21-30.6. 1968.
Kusik David Branimir ( Osijek), grafike, 1-10.3. 1977.
Kuzmanović Branka, Van fokusa - Rad u prostoru, 8-20.10. 2007.
Lacmanović Dragana, Izazov papira, grafički dizajn, 23.3-4.4. 2015.
Lainović Cvetko, slike, 1-10.9. 1972.
Lakić Aleksandar , slike, 11-20.11.
Lamut Sonja, mecotinte, 1-10.6. 1974.
Langevin Guy, grafike, 14-29.3. 2017.
Lanneville Anne Jo, radovi na papiru, 3-15.3. 2014.
Laslo Petar, grafike, 7-16.1. 1985.
Lašić Slobodan, Čumić Mihailo, Džmerković Božidar, grafike, 21-30.10.1958.
Latinović Dragana, grafike, 17-29.1. 2005.
Lazarević Božidar, slike, 1-10.9. 1966.
Lazarević Radmila, crteži, 25.6.-4.7. 1982.
Lazić Dubravka (Novi Sad), fotografije, 23.7-11.8. 2001.
Lazić Dubravka, Igra vidljivog i nevidljivog, fotografije, foogrami, cijanotipije, 20.4-9.5. 2015.
Lazić Nebojša (USA), grafike, 3-15.9. 2001.
Lazić Nebojša (USA), grafike, 5.12-17.12. 2011.
Letnji prodajni salon grafike, 9-27.7. 1979.
Letnji prodajni salon grafike, 21.6.-11.7. 1980.
Likar Franjo, slike, 1-10.12.1960.
Likić Bora, slike, 11-20.12. 1966.
Likić Bora, plakati, 11-20.4. 1970.
Lise Rasmussen Inger, grafike, 30.5-11.6. 2011.
Logo Oto, skulpture, 11-20.12. 1957.
Logotriputa (Miloš Ilić, Goran Patlejh, Slavimir Stojanović), 28.4-14.5.1997.
Lovrenčić Ivo (Zagreb), crteži, 11-20.1. 1959.
Lovrić Mirko, fotografije, 21-30.9
Lubarda Dragan, portreti i crteži, 1-7.3. 1966.
Lučić Janković Ranka, grafike, 3-12.10. 1983.
Lučić Janković Ranka, grafike, 5-17.10. 1998.
Luković Aleksandar, 1956.
Luković Aleksandar, grafike, 1-10.10.1957.
Luković Aleksandar, crteži, 11-20.4. 1961.
Luković Aleksandar, grafike, 9-22.11. 1987.
Lužica Lajoš Arpad, crteži, 3-16.2. 1986.
Ljubinković Milivoje, grafike, 20.4-4.5. 1987.
Ljubibratić Ksenija, skulptura, 1-10.4.1959.
Macura Lidija, slike, 21-30.1. 1978.
Madsen Barbara (Amerika), grafike, 8-27.7. 2002.
Mail-Art, A.Tišma, 20.7.-3.8. 1987.
Majska izložba grafike 1952.
Majska izložba grafike, 3-20.5. 1953.
Majska izložba grafike , maj 1954.
Majska izložba grafike , 30.4-20.5.1955.
Majska izložba grafike, maj 1956.
Majska izložba grafike, 1.5. 1957.
Majska izložba grafike, 1-20.5. 1958.
Majska izložba grafike, maj 1959.
Majska izložba grafike, 1-10.5. 1960.
Majska izložba grafike beogradskog kruga, 15.5.–10.6. 1980.
Majska izložba grafike beogradskog kruga, 7-28.5. 1981.
Majska izložba grafike, (N. Kusovac otvorio izložbu, Ž. Đak pročitao odluku žirija), 5-23.5. 1982.
Majska izložba grafike beogradskog kruga, 5-31.5. 1983.
Majska izložba grafike beogradskog kruga, 7-27.5. 1984.
Majska izložba grafike beogradskog kruga, 7-26.5. 1985.
Majska izložba grafike beogradskog kruga, 6-25.5. 1986.
Majska izložba grafike beogradskog kruga, 5-24.5. 1987.
Majska izložba grafike beogradskog kruga, 5-22.5. 1988.
Majska izložba grafike beogradskog kruga, 15.5-3.6. 1989.
Majska izložba grafike beogradskog kruga, 7-26.5. 1990.
Majska izložba grafike beogradskog kruga, 13.5-8.6. 1991.
Majska izložba grafike beogradskog kruga, 4-23.5. 1992.
Majska izložba grafike beogradskog kruga, 3-22.5. 1993.
Majska izložba grafike beogradskog kruga, 16.5.-4.6. 1994.
Majska izložba grafike beogradskog kruga, 22.5.-17.6. 1995.
Majska izložba grafike beogradskog kruga, 6 -25.5. 1996.
Majska izložba grafike beogradskog kruga, 19.5.-7.6. 1997.
Majska izložba grafike beogradskog kruga, 4.-28.5. 1998.
Majska izložba grafike beogradskog kruga, 24.5.-19.6. 1999.
Majska izložba grafike beogradskog kruga, 8-27.5. 2000.
Majska izložba grafike beogradskog kruga, 14.5-2.6. 2001.
Majska izložba grafike beogradskog kruga, 13.5-1.6. 2002.
Majska izložba grafike beogradskog kruga, 19.5-14.6. 2003.
Majska izložba grafike beogradskog kruga, 10-29.5. 2004.
Majska izložba grafike beogradskog kruga, 23.5-11.6. 2005.
Majska izložba grafike beogradskog kruga, 8-25.5. 2006.
Majska izložba grafike beogradskog kruga, 14.5-2.6. 2007.
Majska izložba grafike beogradskog kruga, 19.5-17.6. 2008.
Majska izložba grafike beogradskog kruga, 16.5-6.6. 2009.
Majska izložba grafike beogradskog kruga, 10.5-29.5. 2010.
Majska izložba grafike beogradskog kruga, 9-28.5. 2011.
Majska izložba grafike beogradskog kruga, 14.5-2.6. 2012.
Majska izložba grafike beogradskog kruga, 20.5-8.6. 2013.
Majska izložba grafike beogradskog kruga, 19.5-7.6. 2014.
Majska izložba grafike beogradskog kruga, 25.5-18.6. 2015.
Majska izložba grafike beogradskog kruga, 16.5-9.6. 2016.
Majska izložba grafike beogradskog kruga, 15.5-3.6. 2017.
Majska izložba grafike beogradskog kruga, 3-24.5.2018.
Majstori grafike iz Beča/Florentina Pakosta, Hajnrih Hojer, Herevig Cens, Drago Prelog i Robert Hamerštil/, 24.6-6.7. 2013.
Makeš Branislav, grafike, 20-30.5. 1964.
Makeš Branislav, izložba tipografskih rešenja aforizama Brane Crnčevića, 1-10.4. 1967.
Makeš Branislav, grafike, 21-31.10. 1971.
Makeš Branislav (sećanje na Anu Čolak -Antić), crteži, 21-30.4. 1977.
Makeš Branislav, grafike, 31.3.-12.4. 1997.
Makeš Branislav, Makilature-iz grafičkog opusa umetnika, 25.4-12.5. 2016.
Maksimović Milena, grafike,18-30.6. 2001.
Maksimović Stevan, (Novi Sad), slike, 1-10.10.1958.
Maksimović Kovačević Milena, grafike, 28.3-9.4. 2011.
Makuc Vladimir (Ljubljana), grafike, 21-30.10. 1969.
Mala grafika, 7.12.1987-7.1.1988.
Mala grafika, 16.12.1988-11.1.1989.
Mala grafika, 17.12.1989-10.1.1990.
Mala grafika, 17.12.1990-26.1.1991.
Mala grafika, 16.12.1991-18.1.1992.
Mala grafika, 21.12.1992-16.1.1993.
Mala grafika, 20.12.1993-15.1.1994.
Mala grafika, 18.12.1995-13.1.1996.
Mala grafika, 18.12.1996-18.1.1997.
Mala grafika, 22.12.1997-17.1.1998.
Mala grafika, 21.12.1998-16.1.1999.
Mala grafika, 20.12.1999-15.1.2000.
Mala grafika, 11.12.2000-13.1.2001.
Mala grafika, 17.12.2001-12.1.2002.
Mala grafika, 16.12.2002-15.1.2003.
Mala grafika, 18.12.2013-15.1.2004.
Mala grafika, 20.12.2004-15.1.2005.
Mala grafika, 19.12.2005-14.1.2006.
Mala grafika, 18.12.2006-13.1.2007.
Mala grafika, 17.12.2007-12.1.2008.
Mala grafika, 15.12.2008-10.1.2009.
Mala grafika, 14.12.2009-16.1.2010.
Mala grafika, 17.12.2010-15.1.2011.
Mala grafika, 19.12.2011-14.1.2012.
Mala grafika, 20.12.2012-19.1.2013.
Mala grafika, 16.12.2013-18.1.2014.
Mala grafika, 19.12.2014-24.1.2015.
Mala grafika, 17.12.2015-16.1.2016.
Mala grafika, 15.12.2016-21.1.2017.
Mala grafika, 18.12.2017-20.1.2018.
Mala grafika, 17.12.2018-12.1.2019.
Male grafike i crteži iz kolekcije M. Nagornog, 9-19.7. 1984.
Mandić Zoran, slike, 21-30.5.1957.
Mancini Andrea, slike, 1-10.12. 1967.
Manojlović Slobodan, grafike, 21.11.-1.12. 1985.
Manojlović Slobodan, grafički dizajn, 29.3 - 10.4. 2010.
Mapa Borimo se za slobodu, (iz Kolekcije GGK), 11-20.1. 1980.
Mapa grafika Trag, Biškupić Zagreb, 18-28.3. 1982.
Marchoul Gustave (Belgija), grafike, 1-10.3. 1971.
Mardešić Boris, (Rijeka), slike, 21-30.1.1962.
Marić Branka, grafike i crteži, 11-20.6. 1974.
Marinčevski Veliko, grafike, 12.9-24.9. 2011.
Marinkov Saša, grafike, 7-31.7. 1997.
Marinković Gordana i Novaković Darko, grafike, 1-10.9. 1976.
Marinković Milan Cile, 11-20.12. 1975.
Marinković Stupar Slobodanka, grafike, 2-10.4. 1979.
Marjanović Zoran, crteži, 26.1.-5.2. 1981.
Marjanović Zoran, crteži, 12-24.9. 1994.
Marjanović Zoran, crteži, 28.1-9.2. 2002.
Marjanović Zoran i prijatelji, 15-27.1. 2007.
Marković Dušan, grafike i crteži, 1-10.10. 1976.
Marković Dušan, skulpture/grafike, 15-25.2. 1982.
Marković Dušan, crteži, 21.6.-3.7. 1993.
Marković B. Dušan, objekti, 27.2-11.3. 2006.
Marković Lazar, grafike, 30.1-18.2. 2012.
Marković Sandić Mira, skulptura, 11-20.9.1957.
Marković Predrag, crteži, 9-23.6. 1986.
Markovski Nadežda, grafike/magistar., 24.10.-5.11. 2005.
Martinoski Nikola (Skoplje), crteži1953.
Martinović Milan, grafike, 11-20.4. 1965.
Martinović Milan, crteži u boji, 11-20.9. 1975.
Martinović Mirjana, crteži, 9-18.9. 1985.
Martinović Mirjana i Miloš, plakat, 12-21.1. 1989.
Maskareli Bruno, 20.9-4.10. 1952.
Maskareli Mario, grafike, mart 1953.
Maskareli Mario, slike, oktobar 1953.
Maskareli Mario, slike, 1-10.12.1957.
Maskareli Mario, mala retrospektiva, 28.11.-17.12. 2005.
Maskareli Ranko, grafike, 20-31.8. 1981.
Masniković Danica, grafike i crteži, 1-10.11. 1966.
Masniković Danica, crteži, 11-20.6. 1970.
Masniković Danica, slike i crteži, 1-10.10. 1973.
Matasa Liliana, grafike, 5-24.7. 1993.
Matasova Adela, Krejči Jan i Kulhanek Oldržih, grafike, 21-30.9. 1967.
Matejić Velimir, grafike i crteži, 21-30.1. 1972.
Matejić Velimir, grafike, 11-23.3. 2013.
Mathieu Elisabet, grafike, 16-21.10. 2006.
Matić Draga, slike, 1-10.9. 1970.
Matić Đ.Dušan, grafike, 11-20.9. 1972.
Matić Goranka, fotografije, Dani bola i ponosa, 1995.
Mathieu Elisabeth, grafička instalacija, 30.4-12.5. 2012.
Maurits Ferenc (Novi Sad), tempera i crteži, 11-20.12. 1967.
Mediala (O. Ivanjicki, V. Veličković, L. Šejka, M. Čumić..), 11-21.9. 1959.
Mediala, treća izložba, (L. Šejka, O. Ivanjicki, U. Tošković, Lj. Popović...), 25-30.10.1960.
Međunarodna izložba ex librisa povodom 800 godina Hilandara, 18-31.1. 1999.
Međunarodno bijenale grafike Suva igla iz Užica, Nagrađeni radovi 1993-2013, 24.8-19.9. 2015.
Meksička grafika, 1956.
Melling Sue (Cork, Irska), grafike, 8-20.4. 1996.
Memorijalna izložba beogradskih grafičara posvećena Ani Čolak- Antić, 2-10.10. 1977.
Merle Edit (Zagreb), keramika, 23-30.4.1979.
Micić Vladan, grafike, 1-10.7. 1970.
Micić Vladan, grafike, 4-13.10. 1982.
Mićanović Zdravko, ilustracije, 25.2-9.3. 2013.
Mihailović Slobodan i Reljić Radomir, drvorezi i crteži, 21-29.2. 1972.
Mihailović Slobodan, grafike, 20-30.3. 1964.
Mihailović Slobodan, grafike, 1-10.9. 1978.
Mihailović Slobodan, grafike, 31.10.-13.11. 1988.
Mihajlović Vladimir (Kruševac), akvareli, 1-10.1. 1969.
Mihajlović Veljko, grafike, 14-24.10. 1982.
Mihajlović Veljko, grafike, 6-20.4. 1987.
Mihić Saveta, slike, 21-28.2. 1971.
Mihić Saveta, crteži, 25.11.- 5.12. 1982.
Mihić Velizar, grafike i crteži, 1956.
Mihić Velizar, decembar, slike, 21.30.9.1959.
Miholjčić Milijanko (Visoko), grafike, 17-26.6. 1985.
Mijatović Vukosava, crteži i akvareli, 21-30.1. 1965.
Mijatović Vukosava, crteži i gvaševi, 22-30.4. 1968.
Mijatović Viktor, grafike, 26.2-10.3. 2007.
Mijatović Viktor, grafike, 25.4-7.5. 2011.
Mijin Vesna, grafike, 17-29.3. 1997.
Mikonjić Dušan, grafike, 21-30.6. 1972.
Mikonjić Dušan, crteži i grafike, 11-20.6. 1976.
Mikonjić Dušan, crteži i slike, 21-30.6. 1977.  
Mikonjić Dušan, grafike, 20.4.-6.5. 1984.
Mikonjić Dušan, grafike, 16.6- 5.7. 2003.
Miković Milinko, Čumić Mihailo, 1-10.6.1957.
Miković Milinko, slike i crteži, 11-20.11. 1966.
Miković Milinko, slike i crteži, 21-30.9. 1974.
Mikulić Mario, 10-20.4. 1960.
Miladinović Ivan, grafike/exlibris, 16-28.2. 2004.
Miladinović Pavle (Požarevac), grafike, 29.3.-10.4. 1993.
Miladinović Zoran, slike i crteži, 3-10.1. 1974.
Miladinović Zoran, grafike, 27.5.-5.6. 1985.
Milanović Đorđe, ilustracije (Oktobarski salon), 15.10-10.11.1990.
Milanović Vladimir, grafike, 31.1-12.2. 2011.
Milanovski Gordana, grafike, 12-24.9. 2005.
Milić od Mačve, crteži, 21-30.3. 1962.
Milenković Slavko, grafike, 1-11.4. 1985.
Milenković Slavko, crteži, 28.8-9.9. 1989.
Milenković Slavko, crteži, 17.2.1.3. 1997.
Milenković Slavko, grafike, 8-20.6. 2009.
Milentijević Nenad, grafike, 15-27.2. 1999.
Miletić Gorica, grafike i crteži, 14-26.4. 1997.
Milisavljević Leonija, grafike, 13-26.4. 2017.
Milosavljević Ana, grafike, 14-26.3. 2005.
Milosavljević Dragan, grafike, 23.6.-5.7. 1997.
Milošević Dragiša, skulpture, 1-13.3. 2017.
Milovanović Dušan, slike, 11-20.11.1959.
Milović Rajka, grafike, 11-21.10.1979.
Milović Rajka, grafički dizajn/kolaž, 30.9.-12.10. 1996.
Milunović Milo, skice i crteži, 11-25.11. 1955.
Milutinović Zoran, fotografije, 2-14.10. 2017.
Miljković Biljana, grafike, 16-28.10. 2000.
Miljuš Branko, slike, grafike, 1961.
Miljuš Branko, grafike, 11-20.11. 1969.
Minić Branimir, slike i crteži, 11-20.4. 1975.
Minić Branimir, Varijacije na temu krošnje, Slikareva pisma pejsažu, radovi na papiru, 6-18.4. 2015.
Mirset Kristin Ane i Karlsen Čepkenović Kristina, grafike, 11-30.7. 2016.
Mišković Dušan i Janković Ljubomir, slike, 11-20.6.1959.
Mitrić Nebojša, skulpture, 1-10.12.1959.
Mitrović Aleksandar, slike, 11-20.12.1960.
Mladenović Aleksandar, grafike, 1-13.11. 1993.
Mladenović Aleksandar, grafike, 26.3-7.4. 2001.
Mladenović Aleksandar, štampane stvari, 3-15.11. 2008.
Mladenović Miodrag Miša, slike, 16-25.1. 1984.
Mlađović Miodrag, grafike, 28.9.-11.10. 1987.
Mlađović Miodrag, grafike, 29.11.-17.12. 1993.
Mlađović Miodrag, drvorezi u boji, 23.3- 4.4. 2009.
Moć autorskog koncepta, plakati sa izložbi u Grafičkom kolektivu, 26.1-7.2. 2015.
Modhir Ahmed (Švedska), grafike, 14-26.2. 2005.
Momčilović Dragoslav, slike, 1-10.7. 1975.
Momirov Dragan, grafike, 2-14.12. 1991.
Momirov Dragan, grafike, 11-23.11. 1996.
Momirov Dragan, grafike, 13.10- 1.11. 2008.
Morita Kanami (Japan), grafike, 29.8.-10.9. 2005.
Motherwell Robert (USA), 10.12.-20.12. 1984.
Mrkalj Ljubica, crteži, 22-31.3. 1979.
Muftić Esad (Sarajevo), grafike, 21-30.6. 1973.
Muftić Esad (Sarajevo), grafike, 28.5-9.6. 1990.
Mujbegović Zoran, crteži, 11-20.4. 1978.
Murići Nebih, crteži, 11-20.9. 1969.
Murići Nebih, crteži, 21-30.11. 1972.
Musić Sead, crteži, 1-10.11. 1978.
Musović Tafil, crteži, 1-10.6. 1977.
Musović Tafil, crteži, 1- 13. 9. 2008.
Musović Tafil, crteži,1.11-13.11. 2010.
Muzer Paula, drvorezi i drvorezi u boji 1955.
Nade-Studenti Akademije umetnosti, Novi Sad, 4-16.7. 2011.
Nagai Kenđi, grafike, 17-28.10. 2017.
Nagorni Miodrag, 11-20.6.1958.
Nagorni Miodrag, grafike, 1-10.11.1977.
Nagorni Miodrag, grafike/izbor iz opusa, 10.10-22.10. 2011.
Najdanović Dragan, grafike, 16-28.9. 1996.
Najdanović Dragan, grafike, 14-26.2. 2000.
Najdanović Dragan, grafike, 28.3-9.4. 2005.
Najdanović Mirko, grafike, 6–18.9. 1993.
Narayan Shridhar Bendre (Indija), slike, 2-10.11. 1969.
Nastić Zoran, crteži, 11-20.9. 1978.
Nečev Rumen (Bugarska), grafike, 31.1-12.2. 2005.
Nedeljković Miljan, fotografije, 5-17.6. 2017.
Neitzert Jorg, grafike, 11-20.10. 1975.
Nešić Milija, crteži, 15.8.-28.9. 1986.
Nešković Predrag, slike i grafike, 21-30.9. 1965.
Nevjestić Virgilije, grafike, 11-20.3. 1968.
Nijedan dan bez crte, autorska izložba crteža po izboru studenata istorije umetnosti Marije Vuković i Gorana Petrovića Lotine, 13-25.3. 2000.
Nikolajević Milivoje (Novi Sad), crteži, 1955.
Nikolajević Milivoje, crteži, 11-20.10.1957.
Nikolić Branislav, fotografije, 21-31.1. 1976.
Nikolić Branislav, fotografije, 4-14.11. 1982.
Nikolić Dušan Sima, crteži, 1-11.2. 1979.
Nikolić Jovana, grafički dizajn, 30.3-12.4. 2017.
Nikolić Rajna (Holandija), grafike, 20.1.-2.2. 1986.
Nikolov Dimče (Ljubljana), grafike, 26.1.-5.2. 1984.
Nikolić Dobrilo, izložba unikatnih otisaka, 1-10.12. 1966.
Nikolić Dobrilo, kolaži, Đurđevdanski venčić, 6-20.5. 1999.
Nikolić Ljubica, crteži, 02-14.3. 1998.
Nikolić Višnja, 15-27.8. 2011.
Nikolić-Pećinar Mirjana, 11-20.6.1957.
Nikoljačić Vjekoslav, slike, 1-10.1. 1968.
Nilmoni Šaterđi (Nju Delhi, Indija), slike i grafike, 1-10.9. 1965.
Noć muzeja, 17.5. 2008.
Noć muzeja, 15.5. 2010.
Norveška duboka štampa, kustos Martin Due, 1-13.8. 2016.
Novaković Darko, ćirilica, 10-22.11. 2014.
Novaković Kanjoš Milivoje, crteži i akvareli, 21-30.1. 1967.
Novogodišnja prodajna izložba grafika, 1-10.1.1960.
Novogodišnja prodajna izložba grafika, 21–31.12. 1965.
Novogodišnja prodajna izložba grafike, čestitki i keramike, 21-31.12 1967.
Novogodišnja prodajna izložba grafika, 21-31.12. 1968.
Novogodišnja prodajna izložba grafika, 27-31.12. 1969.
Novogodišnja prodajna izložba grafika, 21-31.12. 1970.
Novogodišnja prodajna izložba grafika, do 10.1. 1971.
Novogodišnja prodajna izložba grafika, 21-31.12. 1971.
Novogodišnja prodajna izložba grafika, 21-31.12. 1972.
Novogodišnja prodajna izložba grafike, 21-31.12. 1973.
Novogodišnja prodajna izložba grafika, 21-31.12. 1974.
Novogodišnja prodajna izložba grafika, 21-31.12. 1975.
Novogodišnja prodajna izložba grafika, 21-31.12. 1976.
Novogodišnja prodajna izložba grafika, 21-31.12. 1977.
Novogodišnja prodajna izložba grafika, 21-31.12. 1978. (produžena do 10.1.1979.)
Novogodišnja prodajna izložba grafike, 21-31.12. 1979. (produžena do 10.1.1980.)
Novogodišnja prodajna izložba grafike, 17-31.12. 1980.
Novogodišnja prodajna izložba, 18.12.-3. 1. 1981.
Novogodišnja prodajna izložba, 6.12.–3.1. 1982.
Novogodišnja prodajna izložba 19.12.-4.1. 1983.
Novogodišnja prodajna izložba, 20.12.-7.1. 1984.
Novogodišnja prodaja grafike, 12.12.-5.1.1985.
Novogodišnja prodaja grafike, 15.12.-11.1. 1986.
Obradović Dragiša (Vrnjačka Banja), crteži, 4-13.1. 1982.
Obradović Mirjana, grafike, 20.6.-2.7. 1994.
Obradović Vukica, grafike, 21-30.4.1959.
Obradović Dragović Vukica, grafike, 1-10.10. 1970.
Obradović Dragović Vukica, grafike (Oktobarski salon), 18-30.10. 1993.
Obradović Dragović Vukica, grafike, 14-26.3. 2016.
Obralić Salim, grafike i crteži, 3-10.5. 1972.
Odanović Đorđe, fotografije, 3-16.10. 1988.
O linogravuri, (Oktobarski salon), autorska izl. Lj.Ćinkul i Z.Todovića, 20.10-7.11. 1992.
Omčikus Branko, grafike, 10-20.4. 1981.
Omčikus Petar, slike, 12-21.3. 1979.
Operacija 30 slova, 11-20.10. 1971.
Oprešnik Ankica, 1956.
Oprešnik Ankica, grafike, 1-10.11. 1967.
Oprešnik Ankica, grafike,27.4-9.5. 2009.
Oršolić Jana, pismo/ tipografija, 26.4 - 8.5. 2010.
Otašević Bojan, grafike,12-24.2. 2001.
Otašević Bojan, grafike, 25.4-7.5 2005.
Otisak vremena - Fragmenti iz istorije, 28.5-9.6.2018.
Otisak vremena - istorija u toku, Izložba grafika nagrađenih Velikim pečatom, 24.11-18.12. 2014.
Pajić Živka, 1955.
Pajković Tamara, grafike, 2-14.10. 2006.
Pajković Tamara, fotografije, 9-28.7. 2012.
Palavestra Aleksandar, crteži, 19.6-8.7. 2017.
Pantelić Ksenija, grafike, 21.11-3.12. 2011.
Papić Dragan, u okviru Oktobarskog salona, 1-17.10. 2001.
Papić Dragan i umetnička grupa FIA, u okviru Oktobarskog salona, 8-26.10. 2003.
Paskutini Stjepanović Aleksandra, grafike (debitant), 11-20.10. 1968.
Pašćan Kojanov Svetolik (1892-1971), slike i crteži, 11-20.1 1973.
Pataković Dejan, karikature, 4-10.5. 1970.
Paunović Aleksandar, pasteli i crteži, 13-20.2. 1971.
Paunović Branislav, crteži (debitant), 1-10.9. 1968.
Paunović Mihailo, skulpture, 11-20.3.1958.
Pavić Branko, grafike, 6-19.1. 1986.
Pavićević Aleksandra (Užička Požega), grafike, 19-31.7. 1999.
Pavlović Čedomir, pasteli i crteži, 11-20.2. 1973.
Pavlović Ljiljana, grafike, 3-10.1. 1973.
Pavlović Ljiljana, grafike, 1-10.12. 1976.
Pavlović Miško, grafike, 26.9-8.10. 2005.
Pavlović Ružica, crteži, 13-27.10. 1986.
Pavlović Džindo Svetlana, crteži, 11-20.12. 1978.
Pavlović Vesna, grafike, 1-13.3. 2004.
Pedesete godine u Grafičkom kolektivu, (u okviru 30. Oktobarskog salona), 20.10-19.11. 1989.
Pedesete, plakati Grafičkog kolektiva, iz kolekcije B. Karanovića, 1-20.11 1999.
Pejović Lana (USA), crteži, 2-12.3. 1981.
Pejović Lana, monotipije, 28.7 -15. 8. 2008.
Pejović Lazar (Cetinje), fotografije, 1-13.2. 1999.
Pejović Slobodan, slike i crteži, 1-10.10. 1961.
Pejović Slobodan, grafike 1953-84, 11-21.4. 1985.
Pejsaž u savremenoj srpskoj grafici, izbor V.Todorović, (Oktobarski salon), 17-29.10. 1994.
Pelinović Branko, fotografije, 20.8-1.9. 1990.
Pelinović Branko, fotografije, 15-27.2. 1993.
Pengov  Ladislav ( Ljubljana), grafike, 3-10.5. 1973.
Penzo Bert (Pariz), crteži 1957.
Pešić Dragan, crteži, 26.8.-14.9. 1991.
Pešić Dragan, fotografije, 23.1.-4.2. 1995.
Pešić Dragan, grafike, 21.1-3.2. 2013.
Pešić Ratomir i Jovanović Zoran, grafike, 1-10.6. 1969.
Pešić Ratomir Ra, grafike, 21-28.2. 1974.
Peternek Tomislav, fotografije, 14.7-2.8. 2014.
Peti tradicionalni jugoslovenski konkurs za karikaturu godine „PJER '71“, 11-20.12.
Petković Mihajlo, crteži i kolaži, 6–25.7. 1992.
Petković Mihajlo, radovi na papiru, 3-15.3. 2003.
Petković M. Mihailo, 16-28.1. 2012.
Petnaest mladih pariskih grafičara, 21-30.3. 1969.
Petričić Dušan, ilustracije i karikature, Moje severnoameričko iskustvo, u okviru Zlatnog pera, 27.10.-15.11. 1997.
Petričić Dušan, ilustracije za decu i odrasle, 3-10.12. 1975.
Petrović Boško, slike i mozaici, 17. - 26. 2. 1953.
Petrović Dragoslav, vitraži, 11-20.1.1960.
Petrović Đokić Milomirka, crteži, 14.3.-2.4. 1994.
Petrović Gordana, grafike, 21.3.-3.4. 1988.
Petrović Gordana, grafike, 26.4-8.5. 2004.
Petrović Gordana, 19-31.3.2018.
Petrović Gradimir, gvaševi, 11-20.10. 1966.
Petrović Milica, grafike, 16-26.2. 1984.
Petrović Mirjana, grafike, 16-28.2. 1998.
Petrović Radomir, grafike (debitant), 11-20.2. 1970.
Petrović Radomir, različit materijal, 21-30.9. 1978.
Petrović Slobodan -crteži i Stanković Vava -skulpture, 12-20.3. 1966.
Petrović Sarajevčić Milica, grafike, 21.9-3.10. 1998.
Petrović Tomislav, crteži, 11-20.9. 1967.
Petrović Tomislav, crteži 1967-1997, Reverans gospođici liniji, 1-13.9. 1997.
Pet umetnika iz Francuske, izbor M.Pavlovića, 1-13.9. 2003.
Pet venecijanskih grafičara, 11-20.4. 1971.
Picelj Ivan (Zagreb), 1-10.4. 1954.
Picelj Ivan (Zagreb), grafike i multipli, 3-10.5. 1975.
Pin Li Jan (Beč), crteži, 6-18.8. 1990.
Piperski Živojin, slike, 21-30.3. 1966.
PJER 69, III internacionalni jugoslovenski konkurs za karikaturu godine, 11-26.11.1969.
PJER 70, IV tradicionalni jugoslovenski konkurs za karikaturu godine, 11-20.12.1970.
PJER 71, V internacionalni jugoslovenski konkurs za karikaturu godine, 11-20.12.1971.
PJER 73, izložba karikature, 11-20.12.1973.
Plakati Grafičkog kolektiva 1949-1969, 12-20.3. 1969.
Plakati za Mundial ’82, (Svetsko fudbalsko prvenstvo), 9-17.3. 1982.
Plavec Breda, fotografije, 1-20.8. 2005.
Plemenitaš Karel (Slovenija), grafike i keramičke slike, 24.11.-14.12. 1986.
Počuča Mirko, slike, 11-20.10.1958.
Poljska grafika, 1-10.4.1962.
Popin Vladimir, grafike, 21-28.2. 1979.
Popov Vasil (Sofija), grafike, 2-22.7. 2001.
Popović Dimitrije (Zagreb), crteži, 18-27.11. 1983.
Popović Dragan, grafike, 23.6.-6.7. 1986.
Popović Đorđe, 1-10.9. 1960.
Popović Mića, crteži, 2-10.4. 1973.
Popović Milan, 1956.
Popović Milan, grafike, 17-29.9. 1990.
Popović Milan (1957-2000), grafike, 2-14.12. 2002.
Popović Miodrag, 1956.
Popović Cico Vasilije, radovi na papiru/izbor iz opusa/, 3-19.12. 2012.
Popović Velimir, slike, 2-10.12. 1974.
Popović Pavlović Zlata (Nürnberg), slike i minijature, 4-10.1. 1972.
Popržan Vesna (Zagreb), skulpture, 13-24.3. 1981.
Porej Sanvila, crteži, 14-26.11. 1994.
Postić Višnja, crteži, 1-10.12. 1978.
Potočnjak Vlado, 11-20.10.1960.
Povratak minijaturi I, Kolekcija Z. Božovića, 17-27.1. 1985.
Povratak minijaturi II, kolekcija Z.L.Božovića, radovi na kutijama od cigareta, 4-16.12. 1995.
Povratak minijaturi III, iz kolekcije Z.Božovića, 3-16.6. 2001.
Poznajete li srpsku savremenu grafiku ?,  1956.
Poznovija Razija Vila (Subotica), grafike i crteži, 11-20.11. 1968.
Predstavljanje Grafičkog Kolektiva na International Conference of the Southern Graphics Council, New Brunswick, New Jersey, 17-20.3. 2004.
Prepoznati rukopis, pet mladih grafičara, autor. izložba Lj. Ćinkul, 11-30.8. 2003.
Primenjena grafika, D.Kažić, M. Krsmanović, B. Likić, S. Mašić, S. Fileki, 1-10.2.1968.
Prodajna izložba grafike, jul-avgust 1975.
Prodajna izložba grafike, 26.2.-8.3. 1982.
Prodajna izložba grafika, 7-26.8. 1989.
Prodajna izložba mladih grafičara (Mario Maskareli…)1951.
Prodajna izložba novogodišnjih čestitki i poklon grafika, 21-31.12. 1966.
Prodajna izložba- Grafičari beogradskog kruga, 15-27.8. 2016.
Prodanović Božidar, slike, 21-30.3.1959.
Prodanović Božidar, grafike, 21-30.1. 1968.
Prodanović Božidar, crteži, 1-10.11. 1975.
Prodanović Šejma, ambijentalna postavka, 20.7-1.8. 2009.
Protić Branko, slike, 1-10.3. 1960.
Protić B. Miodrag, radovi na papiru, 18.10-30.10. 2010.
Protuger i Lozanovski (Skoplje), grafike 1956.
Prvulović Nadežda, gvaš, 21-30.1 1970.
PUNC’T - 24 američka graf.dizajnera, 9-21.5. 2005.
Račić Jelena, grafike, 3-22.7.1995.
Radenković Miljana, grafički dizajn, 4-16.12. 2017.
Radibratović Vladimir (Grčka), grafički dizajn/ilustracije, 8-27.11. 2004.
Radojčić Jugoslav Jugo (Kruševac), crteži, 3-10.5. 1977.
Radojčić Slavoljub, skulpture i crteži, 1-10.2. 1973.
Radojev Nebojša, grafike, 23.2.-8.3. 1987.
Radojev Nebojša, grafike, 22.4-9.5. 1991.
Radojev Nebojša, grafike, 27.10-8.11. 2014.
Radojičić Andrijana, grafike, 6-18.6. 1994.
Radojković Slobodan, grafike, 4.10-16.10. 2010.
Radojković Srđan, crteži, 17-29.1. 2000.
Radojković Veselin, grafike, 21-30. 6. 1957.
Radojković Veselin, slike, 11-20.5.1960.
Radonjić Simonida, grafike, 3-15.6. 2002.
Radošević Anica (Vršac), grafike, 1-13.3. 1999.
Radošević Anica, grafike, 31.3-12.4. 2003.
Radošević Anica, grafike, 12.11-1.12. 2012.
Radošević Babić Anica, 19.2-3.3.2018.
Radošević Cvetković Gordana, grafike, 1-14.9. 1986.
Radovanović Ema, grafike, 6-19.6. 1988.
Radovanović Kirila, grafike, 21-30.11. 1978.
Radović Zoran, demonstracija ornamentografa sa klatnima, 31.3. 1966.
Radović Ljubica, crteži, 1-10.12.1979.
Radović Ljubica, akvareli, 28.10-9.11.2013.
Radovi na papiru (iz kolekcije Savremene galerije Pančevo), 22.4-11.5. 2002.
Radulović Dragiša, fotografije, Istorija Grafičkog kolektiva u kadru hroničara, 22.11-10.12. 2016.
Radulović Vuga, projektovanje pisma, 1-14.2. 2004.
Rajčević Ljubomir, 23.6-2.7. 1955.
Rajčević Ljubomir, kovane ploče, 21-30.10. 1974.
Rakić Borislav, crteži, 20-30.10. 1967.
Rakidžić Basta Danica, crteži, 26.5.-8.6. 1986.
Rakidžić Jovan, radovi na papiru, 14-26.10. 2013.
Raković Branko, grafike, 12-24.2. 1996.
Ramić Afan ( Sarajevo), slike, 21-30.9. 1969.
Ramujkić Kemal, crteži i grafike, 21-31.3. 1974.
Ramujkić Kemal, crteži, 1.10.10. 1984.
Rapensbergova Nađa (Čehoslovačka), grafike, 1-10.9. 1971.
Rasmussen Inger Lise (Danska), grafike, 11-20.12. 1976.
Rasmussen Inger Lise (Danska), grafike, 13-25.3. 2006.
Rasulić Aleksandar, grafike, 20.1.-5.2. 1992.
Rasulić Aleksandar, crteži i knjige,12-30.10. 2015.
Ratković Džoja Gavela, crteži, 18-27.6. 1984.
Rauschenberg Robert , grafike, 15-30.9. 1977.
Reljić Radomir, slike, 1961.
Reljić Radomir, crteži, 1-11.10. 1981.
Reljić Radomir, crteži, 18-30.11. 1991.
Reljić Radomir, crteži, 5-24.11. 2001.
Remus Rotaru (Rumunija), grafike, 7-19.7. 2003.
Restek Josip (Zagreb), grafike, 22-31.10. 1955.
Restek Josip (iz Kolekcije GGK), 21-31.1. 1980.
Ribica Svetlana, grafike, 14-26.9. 1992.
Ribnikar Milica, skulpture, 20-30.11. 1954.
Ristić Snežana, fotografije, 14.4.-5.5. 1986.
Ristivojević Vladimir, grafike, 26.9.-13.10. 1994.
Ristivojević Vladimir, grafike, 22.6-4.7 1998.
Ristović, Stojanović Sip, 1953.
Rnjak Marija i Eraković Vedran, grafički dizajn, 29.2-12.3. 2016.
Rogić Miodrag, litografije, 1-10.12.1956.
Rogić Miodrag, 1-10.11.1959.
Rogić Miodrag, litografije, 1-10.12. 1961.
Rogić Miodrag, crteži, 1-10.7. 1969.
Rogić Miodrag, crteži, 21-30.3. 1972.
Rogić Miodrag, grafike, 18.4.-4.5. 1988.
Rogić Miodrag, grafike, 26.1-7.2. 2009.
Romano Raffaele (Italija), grafike, 3-15.2. 1997.
Romanović M., Junačkov D., crteži, 25.1.- 3.2. 1982.
Rudić Boro, 2-25.4.2018.
Rudić Nikola, slike, 3-10.1. 1978.
Rudić Sanja, Grafike 5-17.11. 2007.
Rumenčić Dragan, vedute Zemuna, 12-21.10. 1981.
Sabo Đerđ (Novi Sad), crteži, 1-10.2.1957.
Sahinis Xenis (Grčka), grafička instalacija, 11-23.3. 2002.
Salihamidžić Nusret (Priština), gvaševi i crteži, 3-10.5. 1976.
Samardžić Violeta, kolaži, polaroidi, 20.1.-1.2. 1997.
Samurović Svetozar, 1956.
Samurović Svetozar, 21-30.11.1959.
Samurović Svetozar, slike, 11-20.4. 1974.
Samurović Svetozar, Vidak Milovan (40 godina od prvog izlaganja u Grafičkom kolektivu), 25.3.-6.4.1996.
Sandić Mira, tapiserije, 11-20.1. 1976.
Sandić Mira, skulptura, 22.9.-2.10. 1983.
Sandić Mira, reljefi, 17.2.-2.3. 1986.
Sandić Sava, skulpture, 11-21.10. 1953.
Sandić Sava, sitna plastika/nakit, 21.3-5.4. 1956.
Savinšek Marijan, slike, 11-20.5.1962.
Savić Marko, fotografije, 18-30.7. 2011.
Savić Slaviša, grafički dizajn, 27.3-8.4. 2006.
Savremena argentinska grafika, 20.6-17.7. 1988.
Savremena belgijska i srpska grafika, 24.3-5.4. 2008.
Savremena čileanska grafika, 21-30.11. 1965.
Savremena italijanska grafika, iz kolekcije Gradske galerije u Užicu, 26.9-8.10. 2016.
Savremena poljska grafika, 10.-20.10. 1985.
Savremena slovačka grafika, 10-22.6. 1991.
Savremena slovenačka grafika, mlada generacija, 1-10.11. 1964.
Savremena švedska grafika, 9-18.12. 1983.
Savremena švedska grafika, 28.4-17.5. 2003.
Scriptira 1971–83, 1-17.7. 1983.
Sećanje na Branka Protića, slike i kolaži, izbor J.Denegri, 30.10-18.11. 2000.
Sedam savremenih srpskih grafičara, (Oktobarski salon), 28.10.-16.11. 1991.
Sekiya Toshitaka ( Japan), ilustracije, u okviru Zlatnog pera, 8-17.12. 2003.
Selaković Rada, ……4-16.4. 1994.
Selaković Rada, crteži, 7-17.4. 1983.
Senečić Željko, slike, 21-30.5.1960.
Sidovski Marijeta, instalacija, 5-17.3. 2012.
Simić Maja, grafike, 17-29.3. 2003.
Simić Maja/Bećiri Alan, Na tragu - Panorama format, 14.1-2.2. 2008.
Simić Maja & Bećiri Alan, fotografije, 16-28.9. 2013.
Simić Vera, grafike, 2-10.11. 1974.
Simonič Stefan, grafike, 13-21.9. 1983.
Simonin Francine, Pietro Sarto i Rolf Lehmann (Švajcarska), grafike, 1-10.3. 1968.
Simonović Tatjana, fotografije,13.8-1.9.2001.
Sin Je, Čen Ćianzi, Jang Ći, grafike, 23.8- 4.9. 2010.
Skenderović Josip (Pariz), crteži, 15-25.11. 1984.
Skopljak Mustafa (Sarajevo), instalacija, autor. izložba S. Mladenov, 17.2-1.3. 2003.
Skufler Žan Pjer (Belgija), u okviru Bijenala grafike, 25.11.-7.12. 1996.
Slabijev Vasja (Kanada), crteži, 11-20.9. 1970.
Slevec Zlatko, Gradiš Zdenko, (Zagreb) grafike, 21-31.5. 1961.
Slezović Mehmed (Novi Pazar), grafike, 02-14.2. 1998.
Slivinski Leon (Beč), crteži i grafike (monovetrografije i monovetrotipije), 21-30.4. 1965.
Slike i grafika japanske dece, 1-15. 10. 1954.
Smiljanić Žarko, grafike, 10-22.6. 2013.
Smith Lucie Edward, fotografije, 1-13.12. 2008.
Sokić Ljubica Cuca, ilustracije, 2-22.4. 1989.
Sokić Ljubica Cuca, crteži, 28.4.-20.5. 1995.
Solaržik Martin, komemorativna izložba, 6-20.3.1954.
Soldatović Jovan ( Novi Sad), skulpture i crteži, 50 god. od prve samostalne izložbe u GK, 7-19.10.2002.
Sonnemans Pieter, crteži, 11-20.9. 1974.
Sotirov Slobodan, akvareli, 1961.
Sovilj Dragan, grafike, 27.10.-6.11. 1983.
Sovilj Dragan, grafike, 28.9.-7.10 1989.
Spacal Lojze (Trst), grafike , 25.5.-5.6. 1954
Spacal Jože (Ljubljana), grafike, 21-30.9. 1976.
Spremo Bojana, slike, 11-20.6. 1969.
Srdić Vladan, grafički dizajn, 12-24.6. 2000.
Sredanović Jelena, grafike, 30.6-12.7. 2008.
Sredanović Jelena, grafike, 17-29.3. 2014.
Srpski bakrorez 18. veka, 21-30.4. 1967.
Staeck Klaus (Nemačka), grafike, 21-30.10. 1966.
Stajević Branislav, keramika, 1-10.7. 1968.
Stajević Branislav, keramika, 1-10.9. 1969.
Stakić Živa, grafike, 2-10 .1. 1967.
Stamenović Nađa, grafike, 19-31.3. 2012.
Stanić Vojo (Herceg Novi), radovi na papiru, 7-17.12. 1992.
Stanisavac Mihailo, grafike, 12-24.1.2009.
Stanković Biljana, 5-17.2.2018.
Stanković Branko, slike, 1961.
Stanković Ivana (Niš), grafike, 23.9-5.10. 2002.
Stanković Ivana, grafike, 20.8-8.9. 2012.
Stanković Jovan, grafike, 1-13.10. 1990.
Stanković Milić, slike, 1-10.9.1959.
Stanojev Milan, grafike, 21-30.10. 1965.
Stanojev Milan, litografije u boji, 11-20.2. 1969.
Stanojev Milan ( Novi Sad), grafike, 21-30.3. 1977.
Stanojev Milan ( Novi Sad), tempere, 18-30.4. 1994.
Stanojlović Mija, grafike, 20.2-4.3. 1989.
Stanojlović Mija, grafike, 2-14.3. 1992.
Stari majstori grafike, (GGK i Mestni muzej, Celje), 11-20.12.1964.
Stari srpski drvorez (iz kolekcije M. Nagornog), 11-19.7. 1981.
Stašević Milan, grafike, 6-16.6. 1985.
Stiven Charles, crteži, 30.6-15.7. 2006.
Stiven Čarli, instalacija, 29.7-15.8. 2013.
Stefanov Valentin, grafike, u okviru III Bijenala grafike, 28.11.-15.12. 1994.
Stefanović Divna (Novi Sad), grafike, 31.3.–13.4. 1986.
Stepanović Radmila, grafike, 8-28.6. 1981.
Stevanović Radoš, crteži, 11-20.11. 1978.
Stevanović Todor, crteži, 21-30.11. 1968.
Stevanović Todor, crteži, 14-19.3. 1980.
Stević Radomir Ras, primenjena grafika 1956.
Stević Radomir Ras, grafike, 21-30.1.1960.
Stoiljković Milivoje, crteži, 21-30.3. 1976.
Stoiljković Milivoje, crteži, 5-17.3. 1990.
Stojadinović Olivera, crteži i grafike, 25.6-11.7. 1990.
Stojadinović Olivera, projekt. Pisma,12-24.3. 2001.
Stojanović Dobri, grafike, 21–30.1. 1971.
Stojanović Dragoslav Sip, Izložba grafike 1952, 1-20.5.1952.
Stojanović Dragoslav Sip, 1956.
Stojanović Dragoslav Sip, izložba plakata, 1-10.6. 1966.
Stojanović Dragoslav Sip, kolaži i serigrafije, 1-10.11. 1972.
Stojanović Đorđe, grafike, 4-16.9. 1995.
Stojanović Kosovac Trajko, grafike, 22-30.10. 1973.
Stojanović Kosovac Trajko, grafike i crteži, 1-10.11. 1976.
Stojanović Ljiljana, grafike, 8-18.4. 1982.
Stojanović Ljiljana, grafike, 29.9-12.10. 1986.
Stojanović Ljiljana, grafike, 15-27.9. 1997.
Stojanović Ljiljana, radovi na papiru, 20.11-9.12. 2000.
Stojanović Miodrag, crteži, 1-10.6. 1972.
Stojanović Sreten, figurine, crteži, portreti, akvareli 6. - 22. 4. 1953.
Stojanović Trajko (Priština), grafike, 1-10.1. 1970.
Stojić Tanasije (Ruzmarin Tasa), slike, 1961.
Stojilović Slobodan, bakrorezi, 1-10.7. 1973.
Stojković Stojan (Niš), crteži, 1-10.4. 1969.
Stojković Stojan (Niš), crteži, 16-25.1. 1981.
Stojsavljević Nevenka, grafike, 1-10.6. 1979.
Stojsavljević Nevenka, grafike, 19-28.9. 1985.
Stojsavljević Nevenka, grafike, 29.5-10.6. 2000.
Stopić Irena, grafike, 22.7-22.8. 2015.
Stošić Vranjski Zoran (Sombor), 1-10.3. 1967.
Stošić Vranjski Zoran, slike, 11-20.1. 1974.
Strano a blisko, Kulturno informativni centar SCG, Pariz, 3.10-7.11.2005
Strbački Danijela, grafike 12-24.2. 2007.
Strudu Robertu, 10-20.6. Memnuna Vila Bogdanović, grafike, 21-30.6. 1965.
Studio Studio (M. Pištalo, S. Manojlović), „Dizajn ipak ima smisla“, 12-21.6. 1997.
Suhi Branko (Slovenija), grafike, 3-13.2. 1983.
Sujić Branko, fotografije, 8-27.7. 2013.
Susreti sa grafikom, Slovenački grafičari, 3-29.9. 1979.
Sušić Dragomir Sule, slike (debitant), 21-30.3. 1968.
Szewczky Jacek (Poljska), grafike, 21.10-2.11. 2002.
Šaban Katarina, grafike, 29.8.-10.9. 1994.
Šadi Petar (Subotica), grafike, 17.1.-5.2. 1994.
Šagal Mark, grafike, 21-30.4. 1978.
Šaraku (Japan), grafike, 23-30.4. 1953.
Šebeković Tomislav, slike, 1-10.3.1958.
Šebeković Tomislav, slike i crteži, 11-20.3. 1965.
Šefran Gorazd (Slovenija), grafike, 13-22.9. 1982.
Šejka Leonid, prva samostalna izložba, 11-20.9.1958.
Šejka Leonid, slike, crteži i objekti, 31.10. (tročasovna izložba) 1969.
Šest vekova Kosovskog boja, mapa grafika, FPU, 20.3-1.4. 1989.
Ševerdija Miro, 11-20.12.1959.
Ševo Biljana, grafike, 22.1-3.2. 1990.
Šijan Slobodan, crteži, 3-10.5. 1974.
Šimborska Vislava (Poljska), kolaži, 9-17.12. 1996.
Šipek Helena, slike, 11-20.1. 1975.
Šipka Bosiljka, crteži, 11-21.1. 1979.
Šipka Olivera, grafike, 1-20.10. 2012.
Šipka Olivera, grafike, 14-26.8. 2017.
Šipoš Mirjana, (Novi Sad), grafike, 1-10.9.1958.
Škandro Emir, ……14-26.10. 1991.
Škandro Emir, crteži, 26.2-10.3. 2001.
Škandro Emir, kolaži, 8-20.4. 2013.
Španska i belgijska grafika (sa Ljubljanskog bijenala), 26.10.-8.11. 1987.
Šta je grafika (izložbu pripremili B. Džmerković, B. Kršić i B. Makeš), 8-30.5. 1969.
Šta je grafika?, 21-30.11. 1979.
Štajnhard Jakob (Izrael), drvorezi, 20-29.2. 1956.
Štetić Slobodan (Svetozarevo), fotografije, 29.6.-19.7. 1987.
Štetić Slobodan, plakati, 4-23.2. 2013.
Študer Hans (Švajcarska), litografije 1957.
Šulentić Ivo, slike, 21-30.3.1957.
Šutej Miroslav (Zagreb), 26.2.-7.3. 1984.
Švabić Ivana, grafike, 11-23.6. 1990.
Švabić Cannon Ivana (Engleska), grafike, 14-26.4. 2003.
Švabić Cannon Ivana, grafike, 12.4 - 24.4. 2010.
Tabaković Ivan, 10-20.4. 1964.
Tabaković Ivan, kolaži,100 godina od rođenja, autor L.Merenik, 22.11-4.12. 1999.
Talent Factory, Logo, 27.9-9.10. 1999.
Tanić Ana, slike, 21-30.10. 1977.
Tanurdžić Vojislava, crteži, 16-28.3. 1992.
Tarnovska Tanja, crteži, 1-10.6. 1961.
Tatarević Vladimir, fotografije, 7-26. 8. 2006.
Tavrić Dragutin, slike (debitant), 11-20.10. 1970.
Taysir Batniji (Palestina), video rad Gaza, intimni zapisi, 2-7.9. 2002.
Tekić Danja, litografije, 21.1-8.2. 2013.
Thiel Werner (Austrija), fotografije, 30.8.-13.9. 1987.
Tikveša Halil, grafike, 11-20.6. 1964.
Tikveša Halil, grafike, 28.6-17.7. 2004.
Todorić Vojislav, Pejović Slobodan, grafike, 21-30.4.1957.
Todorović Steva, crteži i slike (iz Kolekcije Narodnog muzeja), 1-10.10. 1980.
Todorović Vladislav Šilja, crteži, 11-20.9. 1965.
Todović, Pavić, Todorović, grafike, 1-12.6. 1983.
Todović Zoran, Rad u procesu, 7-19.4. 2008.
Todorović Dušan, Ambijentalna instalacija, 4-16.6. 2007.
Todorović Siniša, skulpture, 1961.
Tomašević Aleksandar, crteži, 3-15.11. 1954.
Tomić Dragan, grafike, 22.6.-4.7. 1992.
Tomić Milan, crteži, 26.1.-8.2. 1987.
Tomić Vladimir, crteži, 21-29.2. 1976.
Tomić Vladimir, plakati i ekslibrisi, 1-13.9. 2014.
Tošković Uroš, crteži, 1-10.7.1960.
Tošković Uroš, crteži iz kolekcije Bojana Krljića, 14-26.3. 2011.
Treći tradicionalni jugoslovenski konkurs za karikaturu godine „PJER '69“, 11-26.12. 1969.
Trifić Tomislav (Priština), grafike, 12-21.11. 1981.
Trkulja Radislav, crteži i grafike, 21-30.11. 1966.
Trkulja, Stevanović, Šercar i Čemerski, crteži, 1-10.2. 1966.  
Trst Černigoj , 20-31.12. 1954.
Tsimokhan Siarhei /Laureat Zlatnog pera, 10-22.10. 2005.
Turinski Živojin, slike, 1-10.2.1962.
Tursić Senadin, grafike, 22-31.10. 1979.
Tursić Senadin, grafike, 8-17.3. 1984.
Tursić Senadin (Beograd), grafike, 27.3-9.4. 1991.
Tušup Mladen, kolaži i performans Mladene jesi li to ti, 17-29.11. 1997.
U kadru hroničara, Istorija Grafičkog kolektiva na fotografijama Dragiše Radulovića, 22.11-10.12.2016.
Ugrešić Dubravka, ilustracije/crteži, 6.9-18.9. 2010.
Umetnici iz Holandije, grafička mapa ECHO, 18-30.9. 2006.
Urbain Christophe, fotografije, 25 - 29.8. 2008.
Urošević Vana, instalacija, 11-23.4. 2011.
Vajs Helmut (Nemačka), grafike i akvareli 1956.
Vanjek Tivadar, (Zrenjanin), slike, 10-20.4.1958.
Vanjek Tivadar, (Zrenjanin), 1-10.6. 1960.
Vanjek Tivadar, (Zrenjanin), 11-20.4.1962.
Vanjek Tivadar, (Zrenjanin), slike, 11-20.4. 1969.
Vanjek Tivadar, (Zrenjanin), slike, 1-10.4. 1972.
Vanjek Tivadar,(Zrenjanin), slike, 21-30.4. 1981.
Vartabedijan David, grafike, 28.8-16.9. 2000.
Vartabedijan David, grafike, 14-26.2. 2011.
Vartabedijan Miodrag, grafike, 21-30.11. 1964.
Vasić Barbara, 5-17.3.2018.
Vasić Branko, slike, 1-10.6.1959.
Vasiljević Lana, instalacija, 15-26.4. 2014.
Vašar grafika - prodajna izložba, 20-28.2.1959.
Vatkins Marija (Engleska), grafike i tempere, 11-20.9. 1966.
Vegner Toon (Holandija), grafike, 21-30.6.1958
Veličković Vladimir, crteži i serigrafije, 1-10.6. 1973.
Veličković Vladimir, grafike 1989 – 2009; 19.10 - 7.11. 2009.
Veličković Vladimir, Crteži iz 1962-1998, Iz kolekcije porodice Banićević, 11.5-23.5. 2015.
Veljašević Vladimir, grafike, 24.4-6.5. 2000.
Veljković Branislav, grafike, 21-30.12.1958.
Veljković Branislav i Vuksanović, grafike, 11-20.10.1959.
Vidak Milovan, izložba slike Pred početak velikog suđenja, 1-10.4. 1965.
Vidak Milovan, slika Rađanje, 21-30.9. 1970.
Vidak Milovan, slike, 1-10.4. 1974.
Vidljivo-Nevidljivo, Izložba savremene jugoslovenske umetnosti(autorski izbor I.Subotić, Lj.Ćinkul, G.Stanišić),u okviru programa Solun-Kulturna prestonica Evrope, 1997.
Vidljivo - Nevidljivo, Evgenija Demnievska, Nadežda Kojadinović, Pieter Sonnemans, Racan Paljić, Tatjana Stolpović, 9.7-28.7. 2007.
Vild Borut, grafike, 28.11.-8.12. 1983.
Vild Borut, grafike, 2-14.5. 1994.
Vitanović Goran, grafike, 16-28.4. 2012.
Vitorović Nada (Njujork), crteži, 21-31.3. 1985.
Vitorović Nadežda, crteži, 1-10.10. 1972.
Vlahović Jugoslav, crteži, 28.8. -16.9. 2006.
Vlajić Vladimir, grafike, 21.2.12.3. 1994.
Vojnović Bogdan, fotografije, 13-25.2. 2017.
Vojvodić Dragan, Bez zvuka, instalacija, 2-19. 11. 2015.
Vozarević Lazar, mapa crteža Kosovka devojka, 23.6-22.7. 1989.
Vučković Milica, grafike, 11-20.10. 1976.
Vučković Milica, grafike, 23.9.-3.10. 1982.
Vučković Suzana, knjiga umetnika, 13-25.10. 2014.
Vujačić Miodrag, crteži, 1-10.6. 1964.
Vujaklija Lazar, slike, jun 1952.
Vujisić Vojislav, skulpture, 11-20.3.1957.
Vujisić Vojislav, skulpture, 11-20.6.1960.
Vujisić Vojislav, skulpture, 21.10-1.11.1964.
Vujisić Momčilo, slike, 1-10.11. 1968.
Vujović Milka, grafike, 20.9.-2.10. 1993.
Vujović Milka, grafike i slike, 3-15.3. 1997.
Vukosavljević Nikola, crteži, 11.21.12. 1974.
Vukosavljević Nikola, reljefi, mala plastika, 29.11-16.12. 2004.
Vukotić Dragana, grafike, 29.1-10.2. 2001.
Vuković Biljana, grafike, 11-20.11. 1975.
Vuković Biljana, grafike, 13-29.4. 1992.
Vuković Biljana, grafike, 14-26.10. 1996.
Vuković Biljana, Veliki pečat GK, 6-18. 12. 1999.
Vuković Biljana, grafike, 31.5-12.6. 2010.
Vuković Jelena, grafike, 18.1 - 30.1. 2010.
Vuković Matija, Radovanović Drinka, skulpture/crteži, 5-15.1. 1984.
Vuković Miljana, fotografije, 9-28.8. 2004.
Vuković Miljana, fotografije, 26.9-8.10. 2011.
Vuković Radomir, grafički dizajn, 11-20.11. 1977.
Vuković Siniša, slike, 1-10.10. 1960.
Vuković Zoran, crteži, 21-31.1. 1977.
Vuletić Biljana, grafike, 5-17.2. 1990.
Vulić Darko (Sarajevo), grafike, 23.1-4.2. 1989.
Vučićević Kukoč Aleksandra, grafike, 5-17.6. 1989.
Vučinić Ljubomir, grafike, 14-27.9. 1987.
Zaimi Fatmir, grafike, 1-10.7. 1976.
Zaimović Mehmed (Sarajevo), crteži, 11-20.1. 1967.
Zarić Aleksandar, grafike, 24.11-6.12. 2003.
Zarić Aleksandar, fotografije, 19-30.6. 2006.
Zarić Katarina, grafike, 12-29.4. 1993.
Zarić Katarina, grafike, slike, crte ži , 16-28.3. 1998.
Zarić Katarina, grafike i slike, 31.3-12.4. 2014.
Zarin Aleksandar, Fragmenti, 11-20.11. 1956.
Zdravković Svetislav, skulpture, 3-10.1. 1977.
"Zebra", izložba poljske grafike, 9-19.8. 1958.
Zec Jovan, slike, 1-10.12. 1971.
Zec Safet, crteži, 11-20.11. 1972.
Zeljić Nenad, grafike, 26.2.-9.3. 1996.
Zeljić Nenad, grafike, 11-30-7. 2005.
Zeng Qianzhi, litografije 20.8-1.9. 2007.
Zindović Marija, grafike, 17-29.1. 2011.
Zlamalik Vesna, grafike, 11-20.2. 1977.
Zlamalik Vesna, grafike, 19.6..-1.7. 1995.
Zlamalik Vesna, akvarel na svili, 31.1-12.2. 2000.
Zlatić Ilić Svetlana, crteži, 21-30.4. 1976.
Zlatno pero Beograda, 2-20.11. 1965.
Zlatno pero Beograda - Laslo Antal, Ilustracije, 19.11-1.12. 2007.
Zlatno pero - Hoda Hadaddi, ilustracije, 23.11 - 10.12. 2009.
Zlatno pero - Ejnar Turkovski, ilustracije, 7.11-19.11. 2011.
Zlatno pero - Dragan Bibin, ilustracije, 25.11-14.12. 2013.
Zlatno pero – Žoao Važ De Karvaljo, ilustracije, 20.11-15.12. 2015.
Zloković Vujisić Ljubica, crteži, 21-30.9. 1981.
Znakovito - izložba alfabeta, logotipa i piktograma, autor R. Vuković sa timom Quadart/ 29.7-31.8. 2002.
Žarković Dušica, grafike, 9-22.3. 1987.
Žarković Dušica, grafike, 1-13.3. 1993.
Žarković Milenko, grafike i crteži, 11-20.10. 1972.
Žarković Milenko, grafike, 30.3.-11.4. 1992.
Žarković Milica, grafike, 29.3-7.4. 1982.
Žarković Milica, grafike, 9-18.4. 1984.
Žarković Milica, grafike, 15-27.3. 2004.
Žiga Avdo ( Sarajevo), grafike, 26.11.-09.12. 1984.
Žigić Sanja, grafike, 10-29.9. 2012.
Žikić Siniša, grafike, 20.3.-6.4. 1995.
Žikić Siniša, grafike, 22-10.11. 2012.
Živanović Cigarčić Dragana, tapiserije, 11-20.2. 1966.
Živković Bogosav, skulpture, 21-30.9.1960.
Živković Milenković Desa, slike, 12-20.11. 1979.
Živković Ivanka, slike, 11-20.1.1962.
Živković Ivanka, akvareli, 11-20.1. 1965.
Živković Jovan Jomus, slike, 11-20.1. 1972.
Žunić Milan, grafike (debitant), 21-30.6. 1967.
Žunić Milan, grafike, 21-30.3. 1970.
Žunić Milan, grafike, 1-10.6. 1971.
Žunić Milan, grafike, 21-30.11. 1977.
Žunić Milan, grafike, 3-18.3. 1986.
Žunić Milan, grafike, 29.11-11.12. 2010.
Walldeg Petar (Sarajevo), grafike, 5-14.11. 1984.
Wenzel  Marian (London), crteži i objekti, 11-20.9. 1971.
Winer Lawrence, 22.4.-4.5. 1996.

Woo Hyon Kang, grafički dizajn i ilustracije, 15 - 27. 9. 2008.

. ……….
Autorska izložba N.Radića “Francuska obrada” B.Đurđević, 11-23.2. 2002.
Autorska izložba V. Kraut, Prožimanja, sećanja, san, java; (u okviru Oktobarskog salona), 23.10.-4.11. Dušica Kirjaković, grafike, 6-18.11. 1995.
B. Miljuš, M. Nagorni i R. Kragulj, grafike, 11.3. 1959.
Kršić Bogdan, Božidar Džmerković, Branislav Makeš i Kemal Širbegović, litografije, 11-20.10. 1967.
Karanović Boško, Mladen Srbinović, Stojan Ćelić, 21-30.12. 1957.
…….
D. Kažić, M. Krsmanović, B. Likić, S. Mašić i S. Fileki, Primenjena grafika, 1-10.12. 1968.
D. Masniković, B. Karanović i B. Iljovski), 1-10.2. 1970.
1 st Interbalkan Forum of Contemporary Miniaturs Art, Thessaloniki, Greece, 22.9-22.12. 2002.
10. Incisori Jugoslavi, Trst, Galleria d’Arte-Studio Incisioni 1971.
6 Triennale mondiale d ̀estampes petit format, Chamalières, France, 4.10-22.11. 2003.

 
 
 
 
   
Galerija Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd, tel: 011.3285.923, 065.6646.718; tel/fax: 011.2627.785
Radno vreme: 12-19 h, subotom 12-15 h, nedeljom ne radi